ΗΠΑ, ἔνοπλες παρεμβάσεις

Οἱ ἔνοπλες παρεμβάσεις πολλῶν Ἀμερικανῶν, σὲ ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῶν προφυλακτικῶν μέτρων κατὰ τῆς πανδημίας, ἀνησυχοῦν πολλοὺς στὴν μεγάλη χώρα· τὰ περιστατικὰ μεμονωμένα, ἀλλὰ ὄχι ἀνάξια προσοχῆς. Λίγες ἑβδομάδες πρὶν ἑκατοντάδες ὁπλισμένοι πατώκορφα, μὲ βαρέα ὅπλα, πολιόρκησαν Κοινοβούλιο πολιτείας, προχθὲς ἄλλοι μὲ ἐμφανῆ τὸν ὁπλισμό τους συμμετεῖχαν σὲ ἄλλη διαδήλωση καὶ ἕνας πυροβόλησε τὸν ὑπάλληλο τοῦ Ταμείου Ἀνεργίας, ἐπειδὴ δὲν τὸν ἐπέλεξε κατὰ προτεραιότητα. Τὰ φαινόμενα καταγράφουν τὴν ὀξύθυμη ἀντίδραση πολλῶν Ἀμερικανῶν ἐναντίον ὅσων πιστεύουν, ὅτι εἶναι ἀντίθετα στὶς ἀτομικές τους ἐλευθερίες, ὅπως αὐτοὶ τὶς ἀντιλαμβάνονται, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ ὅσα ἐπαγγέλλεται ὁ πρόεδρός του· ἐπειδὴ ἡ καταπολέμηση τοῦ κοροναϊοῦ θεωρεῖται ἀδύνατη, χωρὶς ἰσχυρὴ κεντρικὴ ἐξουσία, πολλοὶ φοβοῦνται τὸν πολλαπλασιασμὸ παρομοίων γεγονότων. Ἀγνοεῖ ἡ Ἀμερικὴ τὸν δρόμο ἰάσεώς της.