Προπαγάνδα γιὰ τὴν Λιβύη

Ἡ τουρκολαγνικὴ προπαγάνδα γιὰ τὰ γεγονότα τῆς Λιβύης ξεπήδησε ἀπ’ τὶς γνωστὲς πηγές της· ἀφορμὴ εἶναι ἡ ἀνακατάληψη μιᾶς ἀεροπορικῆς βάσεως στὰ περίχωρα τῆς Τριπόλεως, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὲς ἄλλες προεκτάσεις. Ὁ ἔγκυρος ἀραβικὸς καὶ εὐρωπαϊκὸς τύπος θέτει τὰ γεγονότα στὶς σωστές τους διαστάσεις, ἐνῶ ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος προειδοποίησε, ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει, σὲ συνεργασία μὲ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα καὶ τὴν Ρωσία καὶ σὲ ἐκτακτη τηλεδιάσκεψη τῶν Ἀφρικανικῶν Κρατῶν, στὶς τρομοκρατικὲς ὁμάδες, κατονομάζοντας τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Τριπόλεως καὶ τὴν Τουρκία, νὰ ἐλέγξουν τὴν γειτονικὴ χώρα · διπλωματικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι εὐνοοῦν τὴν Τρίπολη, στὰ πλαίσια νέας προσεγγίσεως πρὸς τὴν Ἄγκυρα καὶ ἐλπίζοντας στὴν ἀπόσπασή της ἀπ’ τὴν Μόσχα.