Ἐμπέδωση διεθνοῦς κύρους

Στὴν ἐμπέδωση τοῦ διεθνοῦς κύρους τῆς χώρας, πολιτικὸ καὶ οἰκονομικό, συνέβαλε ἡ διήμερη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἰσραήλ· ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀναγνώρισε τὰ δικαιώματά μας καὶ καταδίκασε τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα, ἐνῶ ἀποδέχθηκε τὴν σημαντικὴ βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων. Σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο μέτρησε ἰδιαιτέρως, ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τοὺς Ἰσραηλινοὺς τῆς ἀνάγκης χρησιμοποιήσεως Ἑλλήνων μηχανικῶν στὴν προηγμένη καὶ πολεμικὴ βιομηχανία τους· τὸ Ἰσραὴλ διαθέτει πολλὲς ἀνταγωνιστικὲς ἑταιρεῖες στοὺς κλάδους αὐτούς, καὶ περισσότερο ὁπλικῶν συστημάτων, μὲ ἠλεκτρονικὴ ἐνσωμάτωση στὴν λειτουργία τους. Ἤδη αὐτὸ σχολιάζεται στὸν ἔγκυρο οἰκονομικὸ τύπο καὶ ἄρχισε ἡ ἀναζήτηση κι ἀπὸ ἄλλες χῶρες παρόμοιας συνεργασίας· τὰ πρῶτα βήματα εἶχαν γίνει ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔθαψε. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Νίκου Δένδια στὸ Κάιρο ἀποβλέπει στὴν ἐπίσπευση τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ, μὲ καλὲς προοπτικές, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὴ εὐρωπαϊκὴ παρέμβαση ἀπὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο στὸν Αἰγύπτιο πρόεδρο.