Ἰσραήλ, ἐπιτυχὴς ἐπίσκεψη

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ Ἰσραὴλ καὶ στὶς συνομιλίες μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου εἶναι ἀδιαμφισβήτητη· οἱ δύο πρωθυπουργοὶ συμφώνησαν ἀπολύτως στὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφαλείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ καταδίκασαν ἀπερίφραστα τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου καὶ στὴν Λιβύη. Στὶς διμερεῖς σχέσεις ἡ συνεργασία τῶν δύο χωρῶν καλύπτει ὅλους σχεδὸν τοὺς τομεῖς, γεωργία, βιομηχανία, ἐμπόριο, τουρισμό, πολεμικὴ βιομηχανία καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία· στὴν τελευταία ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, καθὼς προσφερθήκαμε γιὰ τὴν προμήθεια τοῦ Ἰσραὴλ μὲ λογισμικὸ τελευταίας τεχνολογίας. Οἱ Ἕλληνες μηχανικοὶ εἶναι πολὺ πρόθυμοι, γιὰ τὴν βοήθειά τους στὴν ἰσραηλινὴ προηγμένη τεχνολογία, ὑπογράμμισε ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός.