Εὐρώπη, ἐνίσχυση φρεγατῶν

Τὴν ἐνίσχυση τοῦ στολίσκου «Εἰρήνη» τῆς Εὐρώπης ἐξασφάλισε ὁ Τζόζεπ Μπορέλ, μὲ τὴν διάθεση καὶ ἄλλων φρεγατῶν, πέραν τῶν δύο, μιᾶς ἰταλικῆς καὶ μιᾶς ἑλληνικῆς, ποὺ ἤδη περιπολοῦν στὰ ἀνοικτὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Λιβύης· ἡ κίνηση κρίθηκε ἐπιβεβλημένη, καθὼς ἡ Τουρκία συνεχίζει ἀδιαφορεῖν γιὰ τὴν τήρηση τῆς διεθνοῦς νομιμότητος, ὁπότε ἡ παρουσία ἰσχυροῦ εὐρωπαϊκοῦ στόλου, ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπάντηση. Ἄλλωστε, ἀπὸ 1ης Ἰουλίου τὴν διοίκηση τοῦ στόλου ἀναλαμβάνει Ἕλληνας ναύαρχος· ἡ μείωση τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων στὴν Γερμανία συντελεῖ στὴν ἐπέκταση τῆς ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης, ὄχι μόνο σὲ ἐπίπεδο Φρόντεξ, ἀλλὰ καὶ στὴν σύσταση κοινῶν συνταγμάτων ὅλων τῶν ὅπλων. Αὐτὸ σημαίνει αὔξηση τῶν ἀμυντικῶν της δαπανῶν, μὲ τὸ Βερολίνο πρόθυμο γιὰ αὔξηση κατὰ 40% τῆς συμμετοχῆς του στὸν κοινοτικὸ προϋπολογισμό· πρακτικὰ τὸ ΝΑΤΟ περνάει σὲ δεύτερη μοῖρα, ἐνῶ ἐπιταχύνεται ἡ παραγωγὴ τοῦ πρώτου εὐρωπαϊκοῦ μαχητικοῦ ἀεροσκάφους τελευταίου τύπου.