Ἀνάδυση σινοαμερικανικῶν

Ὁ σινοαμερικανικὸς ἐμπορικὸς πόλεμος συνεχίζεται ἀμείωτος, μὲ τὴν ἀνάμιξη πλέον καὶ τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ· ἡ διεθνὴς κοινότης διέρχεται τὴν χειρότερη περίοδο οἰκονομικοῦ διχασμοῦ ἀπ’ τὸ 1945, ἐπειδὴ καὶ στὸν ψυχρὸ πόλεμο, οἱ ἐπιδράσεις του στὴν οἰκονομία ἦταν ἐλεγχόμενες καὶ προκαθορισμένες σὲ μεγάλο βαθμό. Ὅλα τὰ προβλήματα ὅμως σήμερα πηγάζουν ἀπ’ τὴν διάθεση ἐπιβολῆς τῶν ἀμερικανικῶν ἀπόψεων πρὸς τοὺς ἄλλους, ὅπως δὲν εἶχε συμβεῖ οὔτε τὴν ἑπομένη τοῦ πολέμου, ὅταν ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἦταν κυρίαρχη στὸν κόσμο καὶ ἡ μοναδικὴ πηγὴ βοηθείας πρὸς τοὺς ἄλλους· σήμερα, ὅμως εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, καθὼς ἀντιμετωπίζει χειρότερη κρίση ἀπ’ τὶς ἄλλες κι εἶναι στὴν πράξη ἐξαρτώμενη ἀπ’ αὐτὲς καὶ περισσότερο ἀπ’ τὴν κινεζική. Ἀλλά, ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς λεπτομέρειες αὐτὲς κι ἔτσι ὁδηγεῖ τὴν μεγάλη χώρα στὴν χειρότερη ἀπομόνωση τῆς ἱστορίας της. Οἱ ἄλλοι ἀντέχουν τὸν πόλεμο, ἡ Ἀμερικὴ ὄχι…