Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἄρσεως τῆς ἐπιφυλακτικότητος· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,1249 δολλάρια καὶ 120,7580 γιέν, χρυσός, 1719,34, πετρέλαιο, 37,69. Οἱ ἐλπίδες γιὰ συνεννόηση τῶν ἅλλων μεγάλων, Εὐρώπης, Κίνας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, ἐκτὸς Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὡς πρὸς τοὺς τρόπους διεθνοῦς συνεργασίας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, προσφέρουν τὴν εὐκαιρία γιὰ αἰσιοδοξία τῶν ἐπενδυτῶν· θεωρεῖται δεδομένο, ὅτι, «αὐτοὶ οἱ μεγάλοι δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν καταστροφὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἔστω κι ἂν ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος καταφέρει τὴν συμφορὰ στὴν χώρα του», ὅπως σχολίασε ἔγκυρος ἀναλυτής· ἤδη ἡ Βρεταννία ἀποσπᾶται ἀπ’ τὴν ζώνη ἐπιρροῆς του κι ἀναζητάει διαδρόμους συνεννοήσεως μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ὅσο κι ἂν αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο, διότι οὐδεὶς πιστεύει τὸν πρωθυπουργό της, «καλύτερα νὰ σοῦ βγεῖ τὸ μάτι, παρὰ τ’ ὄνομα». Τὸ εὐχάριστο εἶναι ὅτι τὸ διεθνὲς κεφάλαιο προσαρμόζεται γρήγορα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.