Ἐρντογάν, καὶ νέα μέτωπα

Στὸ ἄνοιγμα νέων μετώπων προχώρησε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, πρῶτον, μαζικὴ εἰσβολὴ στὸ Βόρειο Ἰράκ, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν κουρδικῶν βάσεων στὴν περιοχή· ὁμολογεῖ, δηλαδή, ὅτι ἔχει ἐνισχυθεῖ ἀρκετὰ τὸ ἀντάρτικο τοῦ ΠΕΚΑΚΑ στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες της, ὥστε ἀποφάσισε τὸ ἄνοιγμα νέου μετώπου, ὅταν ἤδη ἔχει στρατεύματα σὲ Συρία, Λιβύη καὶ Σομαλία. Δεύτερον, ἐπιτέθηκε θρασύτατα κατὰ τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ὅτι ἐνισχύει τὸν Χαλίφα Χαφτὰρ καὶ συμβάλλει στὴν παράταση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἀλλὰ ἀπέφυγε οἱαδήποτε νύξη κατὰ τῆς Μόσχας ἡ ὁποία τὸν στηρίζει πιὸ ἀποτελεσματικά· ταυτοχρόνως ἐπιθυμεῖ διατηρῆσαι ἀνοικτὸ διάλογο μὲ τὸ Βερολίνο, τὸν μοναδικὸ μὲ τὴν Εὐρώπη, καθὼς καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση σαρώνει τὴν χώρα του. Ἀλλά, ἀπέφυγε, φρονίμως ποιῶν αὐτὴ τὴ φορά, ὅποια ἐπίθεση ἐναντίον του.