Μονόδρομος ἡ ἀλληλεγγύη

Ἡ ἐπίδειξη ἀλληλεγγύης τῆς Εὐρώπης πρὸς τὰ μέλη της εἶναι μονόδρομος, ὅπως τὸ ἐπισήμανε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ· οἱ λαοί της ἔχουν ὑποστεῖ τὴν χειρότερη πανδημία τοῦ τελευταίου αἰῶνος καὶ τὴν ἀπότομη διάψευση τῆς εὐημερίας τους καὶ τῆς ἀμεριμνησίας τους, οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς. Διαπιστώνουν αἰφνιδίως, ὅτι οὔτε θωρακισμένα εἶναι τὰ ὑγειονομικά τους συστήματα, οὔτε ἰσχύει ἡ ἀτλαντικὴ διεθνὴς ἐπικάλυψή τους. Εἶναι μόνοι, μὲ μοναδικὴ ἄμυνά τους τὴν συνοχή τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅσο κι ἂν τὴν εἶχαν λοιδωρήσει πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς στὶς χρυσὲς ἐποχές τους· ἔτσι ἀναδύθηκε ἡ ἀνάγκη τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς συνοχῆς τους, μὲ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τὴν σύσταση τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως καὶ τὴν διάθεση συνολικά, πάνω ἀπὸ τρία τρις, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τους, ἐνῶ συμφωνοῦν ὅλο καὶ περισσότεροι στὴν ἐπίσπευση τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς. Ἔγιναν ἅλματα σὲ λίγους μῆνες, ὅσα ποτὲ προηγουμένως.