Ἀπότομη αὔξηση ρευστότητος

Στὴν ἀπότομη αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς ἀποβλέπουν τὰ δύο προγράμματα ποὺ ἐξήγγειλε ἡ κυβέρνηση· ὁ πρωθυπουργὸς ἀνακοίνωσε τὸ αὐτοδιοικητικὸ σχέδιο 2,5 δις εὐρώ, «Ἀντώνης Τρίτσης», γιὰ χρηματοδότηση τῶν δήμων καὶ τὴν ἐκτέλεση πολλῶν καὶ μικρῶν ἔργων, μὲ σκοπὸ τὴν εἰσροὴ εἰσοδημάτων στὶς περιοχές τους· ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀνακοίνωσε τὴν διάθεση δύο δις γιὰ χορηγήσεις καὶ χωρὶς πολλὲς ἐγγυήσεις στοὺς μικρομεσαίους. Ὁ σκοπὸς εἶναι σαφέστατος, τὰ κονδύλια αὐτὰ ἀπορροφῶνται ταχύτατα καὶ μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς τους ἐπιπτώσεις ἀποτελοῦν ἀνάχωμα στὴν ὕφεση· μὲ μπακαλίστικους λογαριασμούς, ἂν αὐτὰ γυρίσουν δύο ἢ τρεῖς φορὲς χέρι, τότε δημιουργεῖται πρόσθετο εἰσόδημα γύρω στὰ δεκαπέντε δις, δηλαδὴ ἀναπληρώνουν στὸ μεγαλύτερό του μέρος τὶς ζημίες ἀπ’ τὴν πανδημία. Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση ἐπιδροῦν καὶ τὰ δάνεια ἑπτὰ δις ποὺ ἔχουν ἤδη χορηγηθεῖ, ὅπως καὶ ὅσα ἀναμένονται ἀπ’ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀναπτυξιακὴ Τράπεζα, μέσῳ τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν.