Ἐλπίδες γιὰ τὸν τουρισμὸ

Οἱ ἐλπίδες, γιὰ τὴν κάλυψη μέρους ἔστω τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος, ἐνισχύονται, καθὼς οἱ κρατήσεις ἀπ’ τὴν Γερμανία αὐξάνονται, ἐνῶ χαρακτηρίζεται ἐπικίνδυνη ἡ Τουρκία· ὁ ἔλεγχος τῆς πανδημίας εἶναι τὸ ὅπλο μας, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα, ἥλιος, θάλασσα, πολιτισμός, ἱστορία. Ὁπωσδήποτε τὸ βῆμα εἶναι δύσκολο, ἀλλὰ τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἄφιξη ἔστω κι ἑνὸς μικροῦ μέρους τῶν παλαιῶν φίλων τῆς ἑλληνικῆς γῆς· ἡ δοκιμασία τῶν χώρων ὑποδοχῆς καὶ τῶν μέτρων προστασίας εἶναι ἡ προέχουσα, καὶ φαίνεται, ὅτι ἀποδίδουν, καθὼς δὲν ἔχουν παρουσιασθεῖ παράπονα, ἀπ’ ὅσους ἔχουν ἤδη ἀφιχθεῖ. Διαθέτουμε τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κοροναϊοῦ καὶ τῆς πειθαρχημένης συμπεριφορᾶς τοῦ λαοῦ μας στὶς δύσκολες αὐτὲς καταστάσεις.