Σαφὲς προβάδισμα Ἰμάμογλου

Τὸ σαφὲς προβάδισμα τοῦ Ἐκμὲρ Ἰμάμογλου, ἔναντι τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, δείχνουν οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις στὴν Τουρκία, μὲ διαφορὰ στὸ 6,5%· ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἔχει πανικοβληθεῖ, καθὼς ἡ οἰκονομικὴ κρίση διευρύνεται, ἐνῶ δὲν διαφαίνονται προοπτικὲς γιὰ κάποιο τουριστικὸ ρεῦμα. Ἡ εἰσβολὴ στὸ Βόρειο Ἰράκ, κατὰ βάσεων τῶν Κούρδων -ὁμολογία τοῦ ἐμφυλίου στὶς κουρδικὲς ἐπαρχίες-, καὶ ἡ ἐπίσκεψη μεγάλης ἀντιπροσωπείας στὴν Τρίπολη, θεωροῦνται ἒπιφανειακὴ ἐπίδειξη ἰσχύος κι ἔμπρακτη ἀπάντηση στὴν ἄνοδο τοῦ δημάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κι ὄχι ὡς οὐσιαστικὴ πολιτικὴ κίνηση· ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἐπιχειρεῖ μὲ αὐτὰ τὴν τόνωση τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου στὴν χώρα του. Οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς θεωροῦν τὸ ἐγχείρημα ἀπεγνωσμένο, χωρὶς διέξοδο ἐπιβιώσεώς του…