Νέες οἰκονομικὲς διαφωνίες

Σὲ νέες περιπέτειες εἰσέρχεται ἡ παγκόσμια οἰκονομία, μὲ πρωτοφανῆ ἀμερικανικὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου· ὁ ἀντιπρόσωπός τους ζήτησε τὴν ἄμεση ἀναθεώρηση τοῦ κανονισμοῦ του, ὥστε, «νὰ μὴν ὑφίστανται δυσμενῆ μεταχείριση οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἔναντι ἄλλων χωρῶν, ὅπως τῆς Κίνας, μὲ εὐνοϊκὲς διατάξεις του πρὸς τὶς ἐξαγωγές της». Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κανονισμοῦ ὅμως εἶναι ἀδύνατη, ἐπειδὴ δὲν διαθέτουν τὴν πλειοψηφία, ἀλλὰ διαθέτουν τὸ δικαίωμα ἀρνησικυρίας τους, λίγο κάτω ἀπ’ τὸ ποσοστὸ συμμετοχῆς τους· οἱ ἄλλες χῶρες κατάλαβαν, ὅτι αὐτὸ εἶναι προάγγελος γενικωτέρας ὀξύνσεως στὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα. Οἱ ἔγκυροι Ἀμερικανοὶ ἀναλυτὲς γράφουν, ὅτι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ γνωρίζει, ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση ἀποδοχῆς τῶν προτάσεών του καὶ ὅτι ἡ ζημία στὴν οἰκονομία του, ἀπ’ τὴν πολεμική του ἐναντίον Κινέζων καὶ Εὐρωπαίων, εἶναι ἀπρόβλεπτη, ἀλλὰ ἐπιλέγει τὴν σύγκρουση, ἐπειδὴ τὴν θεωρεῖ ὡς πρόσφορη γιὰ τὴν ἐθνικιστικὴ πολιτική του.