Γέφυρα πρὸς τὴν Εὐρωζώνη

Ὡς γέφυρα πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, χαρακτηρίζουν οἱ ἔγκυροι ἀναλυτές, τὴν πρόσκληση τοῦ Μπόρις Τζόνσον πρὸς τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρόν, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 80ης ἐπετείου, ἀπ’ τὴν ραδιοφωνικὴ διακήρυξη τοῦ Σάρλ Ντεγκὼλ πρὸς τοὺς Γάλλους, γιὰ συνέχιση τοῦ ἀγῶνος των κατὰ τοῦ Χίτλερ, παρὰ τὴν συνθηκολόγηση τοῦ στρατάρχου Πεταίν· ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ἐλπίζει στὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀνοχῆς τῆς Γαλλίας, γιὰ τὴν σύναψη τῆς συμφωνίας ἐλεύθερων ἀνταλλαγῶν, ἐνῶ ὁ Γάλλος πρόεδρος στὴν διέγερση τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν συμπολιτῶν του. Ἀλλά, οἱ διαφορὲς εἶναι μεγάλες καὶ δύσκολα γεφυρώνονται, παρ’ ὅλο ὅτι τὸ Σίτυ καὶ οἱ μεγάλοι οἰκονομικοὶ παράγοντες τῆς Ἀγγλίας προειδοποιοῦν, ὅτι ἔρχεται οἰκονομικὴ καταστροφή, ἂν δὲν συναφθεῖ γρήγορα ἡ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν· ἡ ὕφεση ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας προκαλεῖ τὴν διόγκωση τῆς κρίσεως, ἐνῶ τὸ Λονδίνο μένει ἔξω ἀπ’ τὸν πακτωλὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων γιὰ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας της.