Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς γύρισαν σὲ πτωτικὲς τάσεις, μᾶλλον γιὰ ἀποκόμιση κερδῶν· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1712,41 δολλάρια καὶ 120,2260 γιέν, χρυσός, 1722,13, ἀλλὰ ἀνοδικὰ τὸ πετρέλαιο, 38,21. Οἱ ἐπιφυλάξεις διεσπάρησαν στοὺς ἐπενδυτές, μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅτι θέτουν ζήτημα ἀναθεωρήσεως τοῦ κανονισμοῦ τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τὸ βλέπουν, ὡς κλιμάκωση τοῦ σινοαμερικανικοῦ καὶ ἀμερικανοευρωπαϊκοῦ πολέμου κι ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὶς προτάσεις Εὐρωπαίων, Κινέζων καὶ ἄλλων γιὰ ἀναθεώρηση τῶν κανονισμῶν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης· φυσικά, τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ διατηροῦν τὸ δικαίωμα τῆς ἀρνησικυρίας καὶ παρεμοδίζουν, ὅ,τι δὲν τοὺς συμφέρει. Οἱ ἄλλοι μεγάλοι καταλήγουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι μοναδικὴ διέξοδος γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα εἶναι ἡ θέσπιση κανόνων ἢ καὶ ὀργανισμῶν, πέραν τῶν ὑπαρχόντων γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν συναλλαγῶν καὶ τὴν προσαρμογή τους στὶς σημερινὲς ἀνάγκες.