Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα

Τὸ δημογραφικὸ ἔχει καταστεῖ τὸ κρισιμότερο ἐθνικό μας πρόβλημα, καθὼς ἔχουν μειωθεῖ τὴν μνημονιακὴ δεκαετία οἱ γεννήσεις κι ἔχουν γίνει λιγώτερες ἀπ’ τοὺς θανάτους· ἡ αἰτία γνωστή, ἡ ὑπογεννητικότης, καθὼς δυστυχῶς πολλὲς Ἑλληνίδες εἶχαν πιστέψει, ὅτι τὶς ἀδικεῖ ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν κι εἶχαν ἀποδεχθεῖ πρωτίστως τὴν ἰδεολογία τῶν ΕΓΕ τῆς Μαργαρίτας Παπανδρέου, ὅτι εἶναι καταπιεσμένες καὶ χρειάζονται χειραφέτηση, ἑπομένως καὶ ἀπαλλαγὴ ἢ μείωση τῶν οἰκιακῶν βαρῶν καὶ ἐπίσης ἰσομερῆ κατανομὴ ἀνατροφῆς παιδιῶν. Ἡ ἀγκαλιὰ τῆς μάνας εἶναι ἀναντικατάστατη, καθὼς σὲ αὐτὴ τὸ μικρὸ ζεῖ τὶς λύπες του καὶ τὶς χαρές του· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχει συλλάβει τὸ πρόβλημα κι ἔχει κάνει τὰ πρῶτα βήματα. Μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας χρειάζονται τολμηρώτερα, βασικὸ μισθὸ σὲ γυναῖκα τεσσάρων παιδιῶν.