Λίντνερ, ἔρχονται πολλὲς δύσκολες καταστάσεις

Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας προειδοποίησε τὸν λαό του, ὅτι ἔρχονται πολὺ δύσκολες οἰκονομικὲς καταστάσεις, μὲ μείωση τοῦ ἐπιπέδου εὐημερίας καὶ ἐγκατάλειψη τῆς ἀρχῆς διατηρήσεως χαμηλοῦ ὕψους χρέους· ὁ ἀντικαγκελάριος καὶ πρόεδρος τῶν Φιλελευθέρων μίλησε πολὺ ἀνοικτὰ σὲ συνέντευξή του γιὰ τὴν ἑπομένη τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου, περιγράφοντας τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀπογείωση τῶν τιμῶν τῶν ἐνεργειακῶν ἀγαθῶν καὶ τὶς περιορισμένες δυνατότητες ἀντιδράσεως τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς χώρας του. Τὸ πνεῦμα του ἦταν ἀπολογητικό, χωρὶς νὰ τὸ ὁμολογεῖ, ἀλλὰ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀποδοκιμάζειν τὶς ἀρχικὲς διαβεβαιώσεις τῆς τρικομματικῆς κυβερνήσεως, ὅτι, εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν βαρῶν· ἔδειξε, ὅτι ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν ἀνιστορήτων ἐπιλογῶν της πρὸ 45 ἡμερῶν κι ὅτι σκέπτεται τὴν ἀναπλήρωσή τους…