Πόλεμος, ἄμεση προσαρμογὴ

Ἡ προσαρμογὴ στὶς διεθνεῖς συνθῆκες τοῦ κριμαϊκοῦ πολέμου εἶναι ἄμεση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ κράτος, ἀλλὰ κι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δείχνει νὰ κατανοεῖ τὶς ἔκτακτες συνθῆκες ποὺ ἐπιβάλλει· γιὰ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη πρόκειται γιὰ τὴν τέταρτη μεγάλη δοκιμασία στὴν τριετῆ περίπου κυβερνητικὴ περίοδή του, τὴν ἀπόπειρα τουρκικῆς εἰσβολῆς στὸν Ἔβρο, τὶς προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴν πανδημία. Ἡ ἀντιμετώπισή τους ἦταν ἐπιτυχὴς γιὰ τὰ ἐθνικα συμφέροντα καὶ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ ἡ τέταρτη ἔχει ἄλλες διαστάσεις, εἶναι πανευρωπαϊκὴ κι ἀνατρέπει ἄρδην τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ δυναμικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως· ἡ ζωή μας εἶναι πλέον ριζικὰ διαφορετική, κι ἀπὸ ἐκείνη τῆς μνημονιακῆς περιόδου. Ἐπιβάλλεται ἐθνικὴ συνοχή, τὴν ὁποία ἐπιδεικνύει ὁ ἁπλὸς κόσμος, ἀγνοώντας τοὺς κρωγμοὺς τοῦ Ναπολεοντίσκου· μερικοὶ ὑπουργοὶ ἐπιδίδονται σὲ παραφωνίες, διαταράσσοντας τὴν αὐστηρὴ ἑνότητα τῆς προηγουμένης περιόδου, καθίσταται ἀπαραίτητη ἡ συμμόρφωση…