Καθοριστικὴ πρώτη θέση τοῦ Μακρὸν στὶς ἐκλογὲς

Ἡ πρώτη θέση τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸν πρῶτο γύρο τῶν γαλλικῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, μὲ 27,6%, ἔναντι 23,4% τῆς Μαρὶν Λεπέν, ἐκτιμᾶται ὡς σαφὲς προβάδισμά του ἐπικρατήσεως στὸν δεύτερο γύρο σὲ δεκαπέντε μέρες· στοὺς Εὐρωπαϊστὲς ἡ ἀνακούφιση ἦταν μεγάλη, καθὼς εἶχε βομβαρδισθεῖ ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη, μὲ τὶς δημοσκοπήσεις, γιὰ ἰσότητα μεταξὺ τῶν δύο, ἀλλὰ καὶ ὑπόγεια προτίμηση τῆς ἀμερικανικῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῆς ἀκροδεξιᾶς ὑποψηφίου, ὡς ὀργάνου τους γιὰ ἀποδυνάμωση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης. Γιὰ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, ἡ ἐπανεκλογὴ τοῦ Γάλλου προέδρου ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἐγγύηση, ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ ἰδέα δὲν ἔχει ὑποστεῖ ἀνήκεστη βλάβη, μὲ τὸν οὐκρανικὸ πόλεμο καὶ τὴν καταιγιστικὴ ἀτλαντικὴ ὑπονόμευση. Τὸ Παρίσι δύναται προσφέρειν τὴν ἐλπίδα στὴν Εὐρώπη.