Αὔξηση δημοσίων δαπανῶν

Ἡ ψήφιση τοῦ συμπληρωματικοῦ προϋπολογισμοῦ, ὕψους 2,6 δις εὐρώ, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιπτώσεων τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου, ἔτυχε εὐρυτέρας ἀποοδοχῆς στὴν Βουλή, ἐκτὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ ΚΙΝΑΛ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς λύσεως· ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατεψήφισε, θεωρώντας τὸ ποσὸ ὡς ἀνεπαρκές. Σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη μνημονιακὴ περίοδο, ἀπ’ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε ἐξέλθει ἐπισήμως, δὲν ἦταν εὔκολη ἄλλη λύση· τὸ εὐρωπαϊκὸ ἐνεργειακὸ πρόγραμμα καθυστερεῖ, ἀλλὰ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα εἶναι ἐκρηκτικὰ κι οἱ ἀνάγκες ὑπερπείγουσες. Ὑποχρεωτικὰ ἡ χώρα προσφεύγει σὲ ἐμβόλιμες λύσεις, γιὰ τὴν μερικὴ ἔτσω ἀνακούφιση τῶν κατωτέρων εἰσοδηματικῶν τάξεων· ὑπερβαίνει τὶς ἐθνικὲς δυνατότητες ὅλων τῶν χωρῶν ὁ πόλεμος. Κι αὐτὸ φαίνεται, ὅτι τὸ καταγράφει ὁ ἑλληνικὸς λαός…