Πορεία διεθνοῦς οἰκονομίας

Ἡ ἀστάθεια εἶναι ὁ κύριος παράγων τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἀλλὰ μὲ πτωτικὴ τάση στὴν Δύση καὶ ἐλαφρῶς ἀνοδικὴ στὴν Ἀνατολή· ἡ διαφοροποίησή τους καθίσταται καθημερινῶς ἐμφανέστερη, καθὼς διευρύνονται οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου καὶ τῶν ἀντιρωσικῶν κυρώσεων στὶς δυτικὲς χῶρες. Ἤδη, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἡ Βρεταννία βρίσκονται σὲ ὕφεση, μὲ τὴν Εὐρωπη στὸ μηδὲν καὶ τοὺς Ἀναδυόμενους σὲ ἄνοδο, ἔστω καὶ σὲ χαμηλότερο ρυθμό· ἡ ἐκτίναξη τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων δὲν προβλέπεται νὰ ἀνακοπεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον καὶ μᾶλλον προβλπεπεται ἐπιδείνωσή τους γιὰ τὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν διακοπὴ τοῦ ἐφοδιασμοῦ της ἀπ’ τὴν Ρωσία. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ ρωσικὴ προσφορὰ στὴν ἐνέργεια εἶναι ἀναντικατάστατη κι αὐτὴ γίνεται χειρότερη, ὅταν ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀρνεῖται αὔξηση τῆς παραγωγῆς της, παρασύροντας καὶ τὶς ἄλλες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες. Ἔτσι, προβλέπεται ἐκτίναξη τοῦ πληθωρισμοῦ καὶ τῆς λαϊκῆς ὀργῆς, ἐνῶ ἐμφανέστατα ἐκτονώνονται οἱ φιλοουκρανικὲς ἐκδηλώσεις…