Προσιτὰ μέτρα προστασίας

Τὰ προσιτὰ μέτρα προστασίας, ἀναλόγως πρὸς τὶς δημοσιονομικὲς δυνατότητές μας, ἐξήγγειλε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, μὲ κάλυψη τῶν ηὐξημένων δαπανῶν μέχρι 80%· ὁ πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε τὴν Ἐπιτροπή, κατώτερη τῶν περιστάσεων, καθὼς δὲν ἐξήγγειλε Ἑνιαῖο Πρόγραμμα Προστασίας, κάτι ποὺ τὸν ὑποχρέωσε στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐθνικοῦ σχεδίου, σὲ τέσσερα σκέλη: α) ἐπιστροφὴ μέχρι 60% τῶν ὑπερδαπανῶν γιὰ ρεῦμα ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο μέχρι τὸν Μάιο, β) καταβολὴ τοῦ 90% τῶν μελλοντικῶν αὐξήσεων τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων, γ) ἀποσύνδεση τῶν τιμῶν τοῦ ρεύματος, ἀπ’ τὶς διεθνεῖς, δηλαδή, κατάργηση τῆς ρήτρας προσαρμογῆς καὶ δ) ἐπέκταση τοῦ ἐξοικονομῶ κατ’ οἶκον. Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν παραδίδεται καὶ ἡ ἔκθεση τῆς ΡΑΕ, γιὰ τὰ κέρδη τῶν ἐνεργειακῶν ἑταιρειῶν, τὰ ὁποῖα προβλέπονται πολὺ ὑψηλά, ἀλλὰ θὰ φορολογηθοῦν κατὰ 90% ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν καταναλωτῶν. Ὁ πρωθυπουργὸς ἄφησε χωρὶς ἐπιχειρήματα τὸν Ναπολεοντίσκο, καὶ τὴν δημαγωγία του τὶς τελευταῖες μέρες, χωρὶς οὐδένα φραγμό…