Ἐξασφάλιση ἐγγυήσεών μας

Ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἐγγυήσεών μας ἐπετεύχθη στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ τὶς ἐπίσημες δεσμεύσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ τὴν θερμότατη ὑποδοχὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη· δὲν ἦταν μόνο οἱ δηλώσεις τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίσημες τελετὲς πρὸς τιμὴν τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀναξερτησίας καὶ τὴν ἱστορία μας. Συμπληρώθηκε, μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Κογκρέσσο χθές, τὴν τόσο προνομιακή, ἀφοῦ εἶναι ἡ πρώτη Ἕλληνος πολιτικοῦ. Πολλὰ ἐλέχθησαν, ἀλλὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν καὶ δεσμεύσεις γιὰ ὅλους. Γιὰ ἐμᾶς ἐπειδὴ, «Ἀνήκουμε στὴν Δύση», καὶ στὴν Δύση ἀναζητοῦμε κάλυψη τῶν ἐθνικῶν μας ἀναγκῶν· Δύση εἶναι πρωτίστως ἡ Ἀμερική, καὶ ἡ Εὐρώπη, ὡς συμπληρωματικὴ κι ἐπικουρική, τὴν ὁποία καὶ τιμοῦμε δεόντως…