Ἀποφυγὴ τῆς κλιμακώσεως

Στὶς διεθνεῖς σχέσεις ὁ καθοριστικὸς παράγων εἶναι ἡ πρωτοβουλία τῶν κινήσεων κι ἡ ἀξιολόγηση τῆς καλυτέρας στιγμῆς, γιὰ τὴν ἀντεπίθεση ἑκάστης χώρας· ἡ Τουρκία ἐπιλέγει τὴν πρόκληση, στὸ Αἰγαῖο καὶ στὸν Ἔβρο, θερμοῦ ἐπεισοδίου, μὲ σκοπὸ τὴν διεθνῆ παρέμβαση γιὰ διαπραγματεύσεις τῶν δύο πλευρῶν. Ἡ Ἀθήνα, ἀπάντησε, ὅτι δὲν θὰ πέσει στὴν παγίδα κι ὅτι αὐτὴ θὰ ἐπιλέξει τὸν τρόπο τῆς ἀντιδράσεως· αὐτὸ ἐνόχλησε τὴν Ἄγκυρα καὶ κλιμακώνει τὶς προκλήσεις της, ἐνῶ καὶ οἱ ἀτλαντόδουλοι τῆς Ἐπιτροπῆς τὴν στηρίζουν -ἔστω κι ἂν ἀνακάλεσαν ἐκ τῶν ὑστέρων-, ἀλλὰ εἰς μάτην. Ἡ διεθνὴς συγκυρία δὲν εὐνοεῖ δεύτερο μέτωπο στὴν Εὐρώπη κι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι πολὺ ὥριμος πλέον διπλωματικά…