Ρωγμὲς ἀτλαντικοῦ μετώπου

Τὸ ἀτλαντικὸ μέτωπο ἐμφανίζει πολλὲς ρωγμὲς στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Οὐκρανκοῦ καὶ στὶς προεκτάσεις του· οἱ Ἀμερικανόδουλοι τῆς Ἐπιτροπῆς εἶχαν σπεύσει δικαιολογῆσαι τὶς ὕβρεις τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν κατὰ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἀλλὰ ἀμέσως μετὰ ἀνακάλεσαν. Τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ τὸ ἔθεσε ἡ Ἀθήνα· ποιά πολιτικὴ σκοπιμότητα ὑπηρετοῦν οἱ κύκλοι τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὡστε ἀγνοεῖν τὸ τί σημαίνει ἑταῖρος καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση; Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἔθεσε τὸ πρόβλημα καὶ στὴν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς στὸ Νταβός, ἡ ὁποία συμφώνησε μαζί του, ἂν καὶ δὲν ἔχει λάβει τόσο καθαρὲς εὐρωπαϊκὲς θέσεις στὸν οὐκρανικὸ πόλεμο· ἀποδεικνύεται, ὅτι χρειάζονται πολλὰ στὴν διαδικασία ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης, πρωτίστως σὲ θέματα νοοτροπίας…