Οὐκρανία, Εὐρωπαῖοι ἡγέτες

Ἡ ἐπίσκεψη τῶν Ἐμμανουὲλ Μακρόν, Ὄλαφ Σὸλτζ καὶ Μάριο Ντράγκι στὸ Κίεβο χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ ἐντυπωσιακὴ ὑποδοχὴ καὶ ξενάγηση στὰ κατετραμμένα προάστεια, μαζὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῆς παραχωρήσεως τοῦ δικαιώματος τῆς ὑποψηφίας χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι συνάντησαν τὴν ἀπροθυμία τοῦ Οὐκρανοῦ προέδρου, γιὰ ἐκεχειρία, μὲ τὴν διαμεσολάβησή τους στὴν Μόσχα, ὁπότε ὁ πόλεμος συνεχίζεται. Ὁ λόγος εἶναι, ἡ ἀντίθεση τῶν Ἀμερικανῶν σὲ κάθε πρόταση τερματισμοῦ του, ἐφ’ ὅσον δὲν συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν συντριπτικὴ ἧττα τῶν Ρώσων· τὰ ἀντεπιχειρήματα τῶν τριῶν, μαζὶ καὶ τοῦ Ρουμάνου προέδρου, δὲν ἔπεισαν, ἀλλὰ ἀπέδειξαν ὅτι αὐτὸς εἶναι δοτὸς καὶ χωρὶς δική του ἄποψη. Στὸ μέτωπο οἱ ρωσικὲς δυνάμεις προωθοῦνται κι ἡ κατάληψη τοῦ Σεβερντονὲτσκ εἶναι θέμα χρόνου, ὁπότε ἀκολουθεῖ τὸ Κραματὸρσκ κι ὅ,τι ἄλλο ἐπιλέξουν μετὰ οἱ Ρῶσοι. Τοὺς Εὐρωπαίους ἐντυπωσίασε, ἡ ἀπροθυμία τοῦ Οὐκρανοῦ κατανοῆσαι τὴν ὁλοφάνερη ἀλήθεια…