Πρὸς προεκλογικὴ περίοδο

Πρὸς προεκλογικὴ περίοδο βαδίζει ἡ χώρα, μετὰ τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ὅτι τὸ τοξικὸ κλίμα ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἀντιπολίτευση εὐθέως ὑπονομεύει τὴν ὁμαλὴ ζωὴ τοῦ τόπου· ἤδη προσδιορίζεται κι ὁ χρόνος τους, τέλος Σεπτεμβρίου μὲ ἀρχὲς Ὀκτωβρίου, ἂν καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ζήτησε ἀπὸ τώρα τὸν ὁρισμὸ τῆς ἡμερομηνίας τους. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκρινε, ὅτι ὁ Χειμώνας θὰ εἶναι πολὺ δύσκολος γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ τὴν ἑλληνικὴ περισσότερο, ἐνῶ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι θὰ ἔχει τελειώσει γρήγορα ὁ οὐκρανικὸς πόλεμος· ἀπ’ τὴν ἄλλη, ὁ τουρισμὸς ἔχει ἐκτοξευθεῖ, καθὼς καὶ οἱ ξένες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ δημόσια ἔσοδα πᾶνε πολὺ καλά, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση ἡ κυβέρνηση, γιὰ ἱκανοποιητικὴ ἁπάλυνση τῶν χαμηλοτέρων εἰσοδημάτων ἀπέναντι στὴν ἀκρίβεια καὶ στὴν ἐνεργειακὴ κρίση, ἐνῶ τὸν Χειμῶνα τὰ πράγματα θὰ εἶναι πολὺ χειρότερα. Ἔτσι, πιὸ εὔκολα ἀντιμετωπίζονται οἱ βέβαιες διπλὲς ἐκλογές.