Ἀξιολύπητος Ναπολεοντίσκος

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Θεσσαλονίκη ἦταν ἀξιολύπητη ἀπὸ κάθε πλευρά, παρὰ τὴν δουλικότατη στάση τοῦ τύπου· κρίσιμες ἐρωτήσεις δὲν ἔγιναν καθόλου, ὁπότε τοῦ ἔδωσαν τὴν ἄνεση τῶν προκατασκευασμένων ἀπαντήσεων. Ἔτσι, γιὰ τὴν νησίδα τοῦ Ἔβρου, ρωτήθηκε ἀκροθιγῶς κι ὄχι μὲ ἀναφορὰ στὶς δικές τους δηλώσεις καὶ στὶς διαβεβαιώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι ἔχουν ἔγγραφο, ὅτι εἶναι καταχωρημένη στὸ Κτηματολόγιο, ὅπως καὶ τῶν στοιχείων τῶν ἐρωτήσεων τῶν εὐρωβουλευτῶν του. Ὁπωσδήποτε ἐξυπηρέτησε τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, στὰ ὁποῖα καὶ δὲν ἀναφέρθηκε· στὰ οἰκονομικὰ δὲν μνημόνευσε κἂν τὴν ψηφιοποίηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ ἂν θὰ τὴν συνεχίσει ἢ θὰ τὴν διακόψει, ὅπως ἔκανε τὸ 2015…