Αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων

Ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸ ἐννεάμηνο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δημιουργία ὑψηλοῦ πλεονάσματος, ὀφείλεται στὴν ἔγκαιρη καταβολὴ τοῦ ΕΝΦΙΑ, τῶν φορολογικῶν δόσεων καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, γεγονὸς ποὺ παρέχει τὴν ἄνεση στὴν κυβέρνηση γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς· πάντως, ἔγκυροι οἰκονομκικοὶ ἀναλυτὲς δὲν ἀποκλείουν ἡ αὔξηση τοῦ εἰσοδήματος φέτος νὰ ἀνέλθει σὲ 8%, καθὼς παρατείνεται ἡ τουριστικὴ περίοδος καὶ ἐπιταχύνεται ἡ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ δυναμικὴ τῶν μεσογειακῶν χωρῶν θεωρεῖται πλέον δεδομένη, ὅπως καὶ ἡ ὑστέρηση τῶν βορείων, ἐπιβεβαιώνοντας τὶς ἐκτιμήσεις ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἄρδην ἡ διάρθρωση τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, μὲ τὸν οὐκρανικὸ πόλεμο ὡς καταλύτη· ὅσες εἶχαν μεγάλες βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις, ὅπως καὶ βαρειὰ βιομηχανία, ἀδυνατοῦν νὰ προσαρμοσθοῦν εὔκολα στὶς νέες συνθῆκες, ἐνῶ ὅσες ὑστεροῦσαν παλαιότερα στοὺς κλάδους αὐτοὺς ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προσαρμογῆς τους πολὺ εὐκολώτερα στὸν νέο παγκόσμιο ἀνταγωνισμό.