ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη ἀπόσταση

Ἡ ἀπόσταση τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ διευρύνεται στὶς δημοσκοπήσεις, ἀκόμη καὶ τῶν φιλικῶν του ἑταιρειῶν· οἱ τελευταῖες τὴν αὐξάνουν στὸ 8,3%, ἔναντι 7,7% τοῦ προηγουμένου μηνός, παρὰ τὴν ἀκρίβεια καὶ τοὺς βιασμοὺς τοὺς ὁποίους ἐπιχείρησε ἐπιρρίψαι στὴν Νέα Δημοκρατία. Ἡ προεκλογικὴ περίοδος βαίνει κανονικὰ κι ἂν ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν παρουσιάσει κάποια ἔκλαμψη τῆς πολιτικῆς του, ὥστε προκαλέσαι ἀνατροπὴ τῶν δεδομένων, τότε βαδίζει σὲ νέα ἧττα, τὸ ὕψος τῆς ὁποίας δὲν εἶναι εὔκολα προβλέψιμο· ἡ τακτική του πολώσεως καὶ διχασμοῦ συναντᾶ σφοδρὴ πλέον κριτικὴ καὶ στὸ κόμμα του, ἀκόμη καὶ σὲ δημόσιες δηλώσεις πολλῶν στελεχῶν του, ἀλλὰ πολὺ χειρότερη σὲ ὅσες κομματικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἀπομείνει. Ἡ ἀρνητικὴ κριτικὴ καὶ γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα.