Εὐρωσυμβούλιο, ἀποφυγὴ ἀπομονώσεως Γερμανίας

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἀπομονώσεως τῆς Γερμανίας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ἦταν τὸ κύριο μέλημα τοῦ Γάλλου προέδρου, ἐπειδὴ ἀναλογίζεται τὶς συνέπειες μιᾶς τέτοιας καταστάσεως· φαίνεται, ὅμως, ὅτι τὰ προβλήματα εἶναι βαθύτερα, καθὼς ἡ στάση της ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὶς ἰσορροπίες στὴν τρικομματικὴ κυβέρνηση καὶ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τῶν Πρασίνων. Ἄλλωστε, ἡ κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως σημαίνει πρόωρες ἐκλογές, ποὺ κατὰ τὸ γερμανικὸ Σύνταγμα ἀπαιτοῦν χρονοβόρες διαδικασίες· αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ κύριος λόγος τῶν μακρῶν διαβουλεύσεων, πέραν τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ μαραθώνιες διαπραγματεύσεις ἀποτελοῦν θεσμὸ πλέον στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἐπίτευξη συμβιβασμοῦ δὲν ἀποκλείεται σήμερα, ὅπως καὶ ἡ παράταση τῆς διασκέψεως καὶ γιὰ αὔριο, ὅπως ἔχει γίνει πολλὲς φορὲς καὶ γιὰ εὐκολώτερα θέματα. Ὅλοι ὅμως ἀποδέχονται, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ὁ συμβιβασμός…