Διαβεβαίωση ἑλληνικῆς ἀλληλεγγύης σὲ Οὐκρανία

Τὴν ἀλληλεγγύη τῆς Ἑλλάδος στὸν ἀνελεῆ πόλεμο τῆς Οὐκρανίας κατὰ τῆς ρωσικῆς εἰσβολῆς καὶ ὑπὲρ τῆς ἀκεραιότητός της, μετέφερε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πρὸς τὸν πρόεδρό της, κατὰ τὴν χθεσινὴ ἐπίσκεψή της στὴν μαστιζομένη χώρα· ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευομένη ἀπ’ τὸν Νίκο Παναγιωτόπουλο, ἐπισκέφθηκε ἐπίσης μερικὲς βομβαρδισθεῖσες πόλεις καὶ εἶχε μακρὰ συνομιλία μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ζελένσκυ. Ἡ πολιτικὴ σημασία τῆς ἐπισκέψεως μετράει περισσότερο, καθὼς μεταφέρει τὴν σθεναρὴ ἑλληνικὴ θέση, ἐναντίον κάθε μορφῆς ἀναθεωρητισμοῦ· πάντως αὐτὴ ἔγινε ὑπὸ συνθήκας συσκοτίσεως, ἐπειδὴ εἶναι μεγάλες οἱ περίοδοι διακοπῆς τοῦ ἠλεκτρισμοῦ. Ἡ Πρόεδρος μετέβη ἀεροπορικῶς στὴν Πολωνία κι ἀπὸ ἐκεῖ μὲ εἰδικὴ σιδηροδρομικὴ ἅμαξα στὸ Κίεβο, ἀναχωρώντας πάλιν ἐκεῖθεν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ μὲ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας ἐπίσης.