«Ἄρτεμις1» στόχος σελήνη

Ἡ προχθεσινὴ ἐπιτυχὴς ἐκτόξευση τοῦ τεραστίου πυραύλου, μὲ τὸ διαστημόπλοιο «Ἄρτεμις1», γιὰ τὴν σελήνη, σηματοδοτεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἀμερικανῶν στὴν ἀξιοποίηση τοῦ δορυφόρου μας, μετὰ ἀπὸ πενῆντα σχεδὸν ἔτη· εἶναι μεγάλο τὸ βῆμα καὶ φέρει τὴν Οὐάσιγκτον στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν ἄλλων διαστημικῶν δυνάμεων. Ἡ ἀποστολὴ εἶναι διερευνητική, μὲ ὁμοιώματα ἀνθρώπων, κατὰ τὴν προσεδάφιση στὴν ἐπιφάνεια τῆς σελήνης, γιὰ τὴν μελέτη τῶν ἐπιπτώσεών της, ὡς ὁδηγὸ γιὰ τὴν ἐπανδρωμένη ἀποστολή· ὁ ἀνταγωνισμὸς εἶναι σκληρός, καθὼς Κίνα καὶ Ρωσία ἔχουν σχεδιάσει κοινὰ προγράμματα, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ Εὐρώπη, μὲ σκοπὸ τὴν χρησιμοποίηση τῶν βάσεών της, γιὰ τὴν ἐκτόξευση τῶν ἀποστολῶν πρὸς τὸν Ἄρη καὶ ἄλλους πλανῆτες. Δεύτερος στόχος ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἡλιακῆς ἐνεργείας, μὲ τὴν μεταφορά της στὴν γῆ.