Προεκλογικὲς περιοδεῖες

Οἱ προεκλογικὲς περριοδεῖες τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, στὴν Δυτικὴ Πελοπόννησο τὸ τελευταῖο διήμερο, κέντρισαν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ναπολεοντίσκου κι ἀπάντησε χθὲς μὲ δική του στὸ νομὸ Πέλλης· αὐτὸ ἑρμηνεύεται ὡς ἀποτυχία τῆς προπαγάνδας τῶν ὑποκλοπῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν δομῶν, ὁπότε στρέφεται στὴν περιφέρεια, μὲ τὴν ἐλπίδα δημιουργίας ἀναλόγου ὑποδοχῆς καὶ γιὰ τὸν ἴδιο. Οἱ συγκρίσεις δὲν εἶναι εὔκολες, καθὼς δὲν γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις καὶ ἡ προσέλευση στὸν ἀρχηγό, στὴν ἀγορὰ τῶν πόλεων δὲν εἶναι ἀσφαλὲς κριτήριο· ἴσως ὅμως αὐτὀ σημάνει καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς πολώσεως, ἐπειδὴ διαπιστώνεται, ὅτι δὲν ἔχει οὐσιαστικὴ ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη, καὶ μᾶλλον ἀποβαίνει ἐναντίον του. Παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἔξωση δημοσιογράφου ἀπ’ τὸ σπίτι της, μετὰ ἀπὸ πλειστηριασμό, τὴν ὁποία μάλιστα ἐπισκέφθηκε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση ἔχει ἐκδοθεῖ στὶς 3 Μαρτίου 2019, ἐπὶ κυβερνήσεώς του καὶ μὲ νομοθεσία δική του. Πάλιν ἀδιάβαστος!