Ὕφεση τῶν σινοαμερικανικῶν

Οἱ σινοαμερκανικὲς σχέσεις βρίσκονται σὲ ὕφεση, καθὼς χαμήλωσαν ἀρκετὰ οἱ τόνοι τοῦ τεχνολογικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ τους πολέμου, ἐπειδὴ στὴν Οὐάσιγκτον φαίνεται, ὅτι ἐπικρατοῦν δεύτερες σκέψεις, μετὰ τὴν ἀντίδραση τῶν Εὐρωπαίων στὰ περιοριστικά της μέτρα· οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοί της κύκλοι ἐπιμένουν, ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῆς εἰσαγωγῆς κινεζικῶν διαρκῶν παραγωγικῶν καὶ καταναλωτικῶν ἀγαθῶν θὰ ἀποβεῖ εἰς βάρος τῆς οἰκονομίας τους, λόγῳ τῆς ἀπαρχαιωμένης παραγωγικῆς ὑποδομῆς της. Τὸ μέλημά τους ὅμως εἶναι ἡ ἀντίδραση τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ φοβοῦνται τὴν ἐπιβολὴ ἀντιμέτρων, ἐὰν δὲν ὑποχωρήσουν στὶς διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις· ἀλλά, ἡ ἀνάκληση τοῦ μέτρου θεωρεῖται κόλαφος γιὰ τὸν Τζὸ Μπάιντεν, τόσο ἀπέναντι στοὺς Ρεπουμπλικανούς, ὅσο καὶ στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη. Οἱ κακὲς γλῶσσες τῆς Οὐάσιγκτον λένε, ὅτι πληρώνει τὴν τραμπικὴ ἀπόκλισή του…