Προεκλογικὲς τακτοποιήσεις

Οἱ προεκλογικὲς τακτοποιήσεις ρυθμίζονται, μὲ ἀποκλεισμὸ τοῦ χρυσαυγίτου ἀπ’ τὶς ἐκλογές, ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ πρωθυπουργός, ἔστω κι ἂν ὁ ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δική του πρόταση· ὁπωσδήποτε στὴ διαδικασία θὰ βρεθεῖ μέση λύση. Οἱ δημοσκοπήσεις, ἀκόμη καὶ φιλικῶν πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο ἑταιρειῶν, δείχνουν διατήρηση τῆς διαφορᾶς στὸ 8% στὴν πρώτη ψηφοφορία, ὁπότε θεωρεῖται δεδομένη ἡ πλειοψηφία στὶς δεύτερες κάλπες· ἡ ἔνταση συνεχίζεται, ἂν καὶ ὄχι στὸν ἴδιο βαθμό, καθὼς ἡ Κουμουνδούρου διαπιστώνει, ὅτι ἡ πόλωση δὲν γίνεται δεκτὴ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἐνῶ πολλὰ κορυφαῖα στελέχη της ζητοῦν τὴν ἔγκαιρη ἀλλαγὴ τακτικῆς, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά. Ἡ διαφήμισή της ἀποβλέπει στὶς νέες ἡλικίες, ἐπειδὴ δὲν ἀκολουθοῦν τὰ πρότυπα τῶν γονέων τους, ἀλλὰ αὐτοὶ γνωρίζουν ἐλάχιστα ἀπ’ τὴν πρόσφατη ἱστορία μας -τὸ ἴδιο κι ἀπ’ τὴν παλαιότερη!- ἐνῶ ἐνοχλοῦνται ἀπ’ τὰ ἀκραῖα ἀντιδεξιὰ συνθήματα καὶ τὴν ἀπουσία κατανοήσεως τοῦ ψηφιακοῦ λόγου.