Ἐπανεκκίνση μεγάλων ἔργων

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῶν μεγάλων ἔργων ἀποτελεῖ καμπὴ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καθὼς συμφώνησαν οἱ ὑπουργοὶ μὲ τοὺς παραχωρησιούχους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν συμβάσεων· οἱ ἐπιπτώσεις ἀναμένονται εὐνοϊκές, κι ἀπομένει ἡ ἔγκριση τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε τὰ ἐργοτάξια ἐκαθίστανται τὸν Ἀπρίλιο. Πάντως διασώθηκαν ὅλα τὰ ἔργα, καθὼς διασφαλίζεται ἡ χρηματοδότησή τους ἀπ’ τὶς μεγάλες τράπεζες, χάρις καὶ στὴν ἀνακεφαλαιοποίησή τους· ὁ ἀντίκτυπος στὶς τοπικὲς κοινωνίες μετράει περισσότερο, διότι αὐτὲς θὰ ζήσουν τὶς πολλαπλαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τους. Στὰ ἄλλα, ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε γιὰ δεύτερη φορά, στὴν κατάργηση τῶν προνομίων τῶν ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν ἀπειλή τους γιὰ ἀπεργία κατὰ τὴν συζήτηση τῶν πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου· οἱ διασυνδέσεις τῶν συντεχνιῶν καὶ ἡ βοήθεια τῆς διαπλοκῆς συνέβαλαν τὰ μέγιστα. Οἱ καταβολάδες τῆς τριακονταετίας ἔχουν πάμπολλες διακλαδώσεις. Τελικὰ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς τράπεζες ἀνῆλθε σὲ ἑκατὸ δις εὐρὼ τὴν τριετία.

Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο

Ἡ δράση τῶν κουκουλοφόρων καὶ τῶν ἄλλων βανδάλων στὴν περιοχὴ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου ἔχει ὑπερβεῖ κάθε ὅριο· ὁ πρύτανις καὶ ἡ Σύγκλητος κατήγγειλαν ὅτι μικρὲς ὁμάδες ἐξωπανεπιστημιακῶν εἰσβάλλουν στὸ κτίριο, διακόπτουν τὰ μαθήματα καὶ προβαίνουν σὲ βιαιοπραγίες, ἀκόμη καὶ στὰ γραφεῖα τῶν καθηγητῶν καὶ τῆς πρυτανείας. Ἡ καταγγελία ἀποτελεῖ διαρκῆ αἴτηση πρὸς τὴν Ἀστυνομία γιὰ τὴν ἄμεση παρέμβασή της καὶ τὴν σύλληψη τῶν ὀλίγων κακοποιῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ διαλόγου καὶ τῶν ἰδεῶν· φυσικά, θὰ διαμαρτυρηθεῖ καὶ πάλι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας διώξεις τὶς συλλήψεις καὶ διαπόμπευση τὴν δημοσιοποίηση τῶν ὀνομάτων τους, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀναμενόμενο, διότι ἔτσι ἀποκαλύπτονται οἱ ἄρρηκτες διασυνδέσεις τους.

Ἀμερικανόδουλη διαπλοκὴ

Ἡ φύση τῆς ἀμερικανόδουλης διαπλοκῆς ἀποκαλύφθηκε, γιὰ ἄλλη μία φορά, στὴν ὑπόθεση τῆς διαλύσεως τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» -ποὺ οὔτε Ἕλληνες, οὔτε ἀνεξάρτητοι εἶναι- καὶ στὴν πλήρη συγκάλυψή της· ἡ πληροφορία μεταδόθηε ἀργὰ καὶ ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ εἰδήσεις, μὲ τὴν προβολὴ τοῦ προέδρου τους, ἐπικριτικοῦ πάντοτε κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Μεταδόθηκε ἡ παραίτηση καὶ ἡ παρέμβαση τῶν στελεχῶν, ξερά, χωρὶς σχόλια καὶ βιαστικά, ἐνῶ συνεχίστηκε ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἐξύμνηση τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιτευγμάτων, ποὺ μόνο αὐτοὶ τὰ ξέρουν, κανεὶς ἄλλος στὸν κόσμο. Ὁ ἱστορικὸς ποὺ ξεφυλλίζει τὸν ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὴν κομμεντατοῦρα τύπο τῆς Κατοχῆς δὲν βρίσκει τόσους ἐπαίνους πρὸς τὸ ναζιστικὸ καθεστώς, παρὰ τὸν πόλεμο. Δικαίως ἀγανακτεῖ ὁ κόσμος.

Τῆς ἐν Σαλαμίνι ναυμαχίας

Τὰ παραδείγματα τῆς θυσίας πρὸς τοὺς θεούς, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος, ἀναφέρονται ἀπ’ τὸν Πλούταρχο, μὲ ἀφορμὴ τὴν μάχη στὰ Λεῦκτρα· ὁ Λεωνίδας θυσιάσθηκε εἰς τὰς Θερμοπύλας. Ἀλλὰ ἐνῶ, «ἔτι δὲ τοὺς ὑπὸ Θεμιστοκλέους σφαγιασθέντας ὠμηστῇ Διονύσῳ πρὸ τῆς ἐν Σαλαμίνι ναυμαχίας»· ἐπίσης τοὺς σφαγιασθέντες πρὸς τιμὴν τοῦ ὠμηστοῦ Διονύσου ἀπ’ τὸν Θεμιστοκλῆ, πρὶν ἀπ’ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος. «Ἑκείνοις γὰρ ἐπιμαρτυρῆσαι τὰ κατορθώματα»· καὶ τὰ κατορθώματά τους τὸ ἐπιβεβαιώνουν. «Τοῦτο δέ, ὡς Ἀγησίλαον ἀπὸ τῶν αὐτῶν  Ἀγαμέμνονι τόπων ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς στρατευόμενον πολεμίους»· ἀλλὰ αὐτό, ὅταν ὁ Ἀγησίλαος ἀπ’ τοὺς ἴδιους τόπους ἐπίσης ἐξεστράτευσε κατὰ τῶν ἴδιων ἐχθρῶν, τῶν Περσῶν. «ᾝτησε μὲν ἡ θεὸς τὴν θυγατέρα σφάγιον καὶ ταύτην εἶδε τὴν ὄψιν ἐν Αὐλίδι κοιμώμενος»· ζήτησε ἡ θεὰ Ἄρτεμις τὴν θυσία τῆς θυγατρός του κι αὐτὸ τὸ ὄνειρο τὸ εἶδε ἐνῶ κοιμόταν στὴν Αὐλίδα.

Ἐνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ

ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ μᾶλλον συμφωνεῖται στὸ Εὐρωσυμβούλιο, καθὼς οἱ Βρεταννοὶ αἴρουν τὶς ἀντιρρήσεις τους, διότι βλέπουν τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἐφαρμογή της καὶ μόνο στοὺς Δεκαεπτά· τὸ Λονδίνο φοβᾶται ὅτι, θὰ ἀπομονωθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἡ ἀγορά του καὶ θὰ καταλήξει ἕνα μικρὸ Χρηματιστήριο, καθὼς ὅλα τὰ κεφάλαια σπεύδουν πλέον στὴν Φραγκφούρτη καὶ στὰ χρηματιστήρια τῆς Εὐρωζώνης. Ἤδη προχθὲς ἡ Εὐρωζώνη ἐνέκρινε τὴν δεύτερη δόση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν ἱσπανικῶν τραπεζῶν, ὕψους 35 δις εὐρώ, ἐνῶ ἡ ἀναβολὴ γιὰ αὔριο τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἑλληνικῆς δόσεως ἔγινε γιὰ τυπικούς λόγους· ἡ χορήγηση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως, μέσῳ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθεροποιήσεως, σημαίνει ὅτι δὲν περιλαμβάνεται στὸ δημόσιο χρέος τῆς Ἱσπανίας· αὐτὸ θεωρεῖται προηγούμενο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι, ἐὰν ἐκπληρώσουμε κανονικὰ τὶς ἄλλες δεσμεύσεις μας, τότε ζητοῦμε κι ἐμεῖς μεταφορὰ τῆς ἀνκεφαλαιοποιήσεως, ἐκτὸς τοῦ χρέους. Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀρχὲς τὸ ἀναγνωρίζουν.

Ἀμερική, πιστωτικὴ ἄνεση

Στὴν ἐπέκταση τῆς πιστωτικῆς ρευστότητος προχωράει τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα αὐξήθηκε τὸν Ὀκτώβριο σὲ ἱστορικὰ ἐπίπεδα· ὁ Μπὲν Μπερνάκε δήλωσε ὅτι ἡ FED θὰ ἐφαρμόσει εὐρὺ πρόγραμμα ἐπαναγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων, μὲ ρυθμὸ σαράντα δις δολλάρια στὴν ἀρχὴ καὶ ὀγδόντα στὴ συνέχεια μηνιαίως, ὥστε νὰ ὑπάρξει ἐπαρκὴς ρευστότης στὴν ἀγορά. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς εἶναι πολὺ ἐπιφυλακτικοί, διότι φοβοῦνται ὅτι μεγάλο μέρος τῆς ρευστότητος θὰ ἐκρεύσει στὸ ἐξωτερικό, ἐπειδὴ οἱ πλούσιοι φοβοῦνται τὴν αὔξηση τῆς φορολογίας, ἐνῶ βρίσκουν τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομιες μὲ μεγαλύτερες ἀποδόσεις ἀπ’ τὴν ἀμερικαινική, ἔστω κι ἂν πληρώνουν καὶ ἀρνητικά ἐπιτόκια· ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ θέμα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ παραμένει, καθὼς δὲν ἀποδίδουν οἱ διαβουλεύσεις κυβερνήσεως καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων. Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα ἀνῆλθε σὲ 42,2 δις τὸν  Ὀκρώβριο καὶ 452,5 τὸ δεκάμηνο τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικτάτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, διότι οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη πεισθεῖ γιὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, τὴν ὁποία θεωροῦν ὡς ἀνάχωμα στὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις· τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ ἄνοδο στὰ 1,3020 δολλάρια καὶ 107,8495 γιέν, ἐνῶ ὁ  χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1709,75, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,61. Οἱ ἀγορὲς ἔχουν στραμένη τὴν προσοχή τους στὴν σύσκεψη τῶν διοικητῶν τῶν κντρικῶν τραπεζῶν τῶν μεγάλων χωρῶν τοῦ κόσμου, στὴν Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν τῆς Βασιλείας· ἀπὸ Εὐρωζώνη, Ἀμερική, Κίνα, Ἰαπωνία, Ρωσία, Βραζιλία, Βρεταννία, Ἰνδίες συμμετέχουν στὶς συζητήσεις, ἀλλὰ ἡ προσέγγιση εἶναι δύσκολη. Οἱ Ἀναδυόμενοι κατηγοροῦν τοὺς παλαιούς, ὅτι προσέθεσαν ἕνδεκα τρις δολλάρια στὴ διεθνῆ ρευστότητα· ἡ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος εἶναι τὸ πρῶτο αἴτημά τους, γιὰ τὴν ἀνάλογη ἐκπροσώπηση στὰ διεθνῆ προβλήματα ὅλων, κατὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὅμως ἀρνοῦνται κάθε τέτοια συζήτηση.

Αἴγυπτος πρὸς δημοψήφισμα

Τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμα στὴν Αἴγυπτο ἀρχίζει μεθαύριο, ἀλλὰ οἱ διαφωνίες κυβερνήσεως καὶ ἀντιπολιτευομένων διευρύνονται, παρὰ τὴν ἤρεμη ἐξέλιξη τῶν προχθεσινῶν ἀντιπάλων διαδηλώσεων· ὁ Στρατὸς διαδραματίζει πλέον οὐσιαστικὸ ρόλο, ἀλλὰ παραιτήθηκε ἀπ’ τὴν προσπάθεια γιὰ συμβιβασμὸ τῶν δύο πλευρῶν. Οἱ ἀντιπολιτευόμενοι ἀνακοίνωσαν, ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὸ Σύνταγμα, ἂν καὶ ὑποβλήθηκαν προτάσεις γιὰ ἀποχή, ὁπότε ἡ διαρκείας μιᾶς ἑβδομάδος ψηφοφορία θὰ κρίνει τὶς ἐξελίξεις· ὁ πρόεδρος πάντως ἔχει χάσει τὴν δυναμική του ὁριστικὰ μᾶλλον. Στὴ Δαμασκὸ σημειώθηκαν ἐκρήξεις στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ συγκρούσεις στὰ προάστεια, ἐνῶ οἱ περισσότερες δυτικὲς χῶρες ἀναγνώρισαν τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ ἡ Ρωσία χαρακτήρισε ὡς παρακινδυνευμένη τὴν πράξη αὐτὴ καὶ ζήτησε προσοχὴ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος· ἡ ἰσορροπία δυνάμεων δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀρκετὰ μᾶλλον.

Ποῦτιν, ξένες παρεμβάσεις

Ὡς ὑπονομευτικὲς γιὰ τὴν δημοκρατία στὴ Ρωσία, χαρακτήρισε, τὶς παρεμβάσεις τῶν ξένων μὲ τὴν μορφὴ τῆς χρηματοδοτήσεως πολιτικῶν ὀργανώσεων, ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, στὸ ἐτήσιο μήνυμά του πρὸς τὸν ρωσικὸ λαό· ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἐπανέλαβε ὅτι ἡ χώρα του ἀκολουθεῖ τὸν δικό της δημοκρατικὸ δρόμο καὶ δὲν χρειάζεται ἀντιγράψαι τὰ ξένα πρότυπα. Στὰ οἰκονομικὰ δήλωσε ὅτι θὰ ἀρχίσει ὁ ἔλεγχος τῶν καταθέσεων Ρώσων μεγιστάνων τοῦ πλούτου σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ ὑπογράμμισε τὴν προσαρμογὴ τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ στοὺς πρωτοπόρους παγκοσμίως κλάδους της· ὁ πρόεδρος προδιέγραψε τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς ἑπομένης δεκαετίας καὶ τὴν ἔμφαση στὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς παραγωγικῆς της ὑποδομῆς, ὤστε νὰ μὴν ἐξαρτᾶται, ὅπως συμβαίνει ἀκόμη, μόνο ἀπ’ τὶς ἐξαγωγὲς πρώτων ὑλῶν καὶ ὑδρογονανθράκων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.