Εὐρωζώνη, ἀναζήτηση πολιτικῶν ρίζῶν

Ἡ ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος καὶ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀρχῆς, ἐπιτρέπει στὶς ἡγεσίες της τὴν προβολὴ τῶν πολιτικῶν ριζῶν της· ἡ ἀναφορὰ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι ἡ μισὴ καρδιά της εἶναι στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἄλλη μισὴ στὴν Εὐρωζώνη, μαζὶ μὲ τὴν καταδίκη τοῦ ναζιστικοῦ φαινομένου, θεωρεῖται σαφὲς μήνυμα στὸν γερμανικὸ καὶ στοὺς ἄλλους εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Ὡς ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης τῆς ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης ἐπισημαίνει, ὅτι οἱ ἱστορικές της ρίζες ἀνάγονται στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἀδιάσπαστη ἑνότητα ὅλων, καὶ ὅτι τὰ ἀκροδεξιὰ φαινόμενα σπάνε τὴν ἑνότητα αὐτη. Ἡ καγκελάριος κρίνει ὅτι, τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ τὰ μηνύματα αὐτὰ καὶ τὰ ἀποστέλλει μέχρι τὴν τελευταία ἄκρη τῆς Εὐρώπης.

Ἀμηχανία ἀντιπολιτεύσεως

Ἡ ἀμηχανία τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος καὶ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν πόρων, εἶναι ἐμφανέστατη καὶ συνοδεύεται ἀπ’ τὴν θολοῦρα τῆς διαπλοκῆς· ἡ κριτική τους ἑστιάζεται στὶς ὑποσημειώσεις καὶ στὰ δημοσιεύματα τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου, ἐὰν ἀποτύχει τὸ πρόγραμμα. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι γνωστό, θὰ ἀκολουθήσουν πολὺ χειρότερα μέτρα, μὲ ἀπρόβλεπτες κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς προεκτάσεις. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἐπιτυχία τοῦ προγράμματος, δηλαδὴ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, στὸ πρῶτο ἑξάμηνο, μὲ σημαντικὴ μείωση τῆς ἀνεργίας καὶ μετάβαση σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως πρὸς τὸ δεύτερο ἑξάμηνο, ὅπως προβλέπει ἡ Ἐπιτροπή· ἡ ἀνάκαμψη ἴσως ἔρθει καὶ συντομώτερα, ἐὰν εἶναι ἰσχυρὰ τὰ πολλαπλασιατικὰ φαινόμενα ἀπ’ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ὅπως μὲ τὴν ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, τῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τοὺς ἀγρότες καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Εἶναι ἁπτὰ αὐτὰ ἀπὸ ὅλους, μόνο οἱ ἐθελετυφλοῦντες δὲν τὰ βλέπουν.

Συντονισμὸς καὶ ἀνάπτυξη

Οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ συμφώνησαν ὅτι, τὰ κύρια θέματα τῆς χώρας σήμερα εἶναι ὁ καλύτερος συντονισμὸς τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη· κατὰ τὴν συνάντησή τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ ὁ Φώτης Κουβέλης,  ἔκαναν ἀνασκόπηση τῆς καταστάσεως, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, καὶ συμφώνησαν, ὅτι πρώτιστο μέλημά τους εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐξήγησε ὅτι, ἡ διάθεση ἑνὸς δις εὐρὼ στοὺς ἀγρότες καὶ ἡ ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, δὲν εἶναι μόνο μέτρο κοινωνικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση ἀδικιῶν σὲ κάποια στρώματα, ἀλλὰ καὶ ὄργανο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς παραγωγῆς, διότι τὰ κονδύλια αὐτὰ διοχετεύονται ἀμέσως στὴν ἀγορὰ καὶ προκαλοῦν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως λόγῳ τῶν πολλαπλασιαστικῶν τους ἐπιδράσεων στὴν οἰκονομία. Τὸ εὐνοϊκὸ κλίμα ἀπέδωσε καὶ ἡ καλὴ ἔκθεση τοῦ ἀμερικανικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως.

Ἀνακατατάξεις Ἀτλαντιστῶν

Οἱ ἀνακατατάξεις τῶν Ἀτλαντιστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν περιοχὴ εἶναι ραγδαῖες· τὸ δημοσίευμα τοῦ Reuters εἶναι χαρακτηριστικό. Ἀπέτυχαν πλήρως στὰ σχέδιά τους τῆς τελευταίας πενταετίας, διότι ἔχουν ἀρχὴ στὴν ἐποχὴ τῶν στρατηγικῶν σχέσεων τοῦ Κώστα Καραμανλῆ μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα καὶ τῆς διασκέψεως τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Βουκουρέστι. Οἱ χρηματοδότες τους κερδοσκόποι ἔχασαν πολλά, διότι δὲν χρεωκοπήσαμε, οὔτε διαλύθηκε ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν χώρα μας στὴ δραχμή· ἑπομένως ἀλλάζουν στρατηγικὴ καὶ ἀνθρώπους, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τοὺς ἐπιχώριους ὑποτακτικούς τους. Αὐτοὶ θυσιάζονται, ἄλλωστε ἀπέτυχαν στὴν ἀποστολή τους καὶ πληρώνουν τὶς συνέπειες πρὸς τοὺς νονούς τους. Οἱ ἀλλαγὲς στὴ διαπλοκὴ ὁπωσδήποτε εἶναι σύντομες καὶ ριζικές.

Προβοκάτσιες γιὰ διάσωση

Ἡ ἐπίθεση κατὰ βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο δὲν ἔπεισε οὔτε τοὺς δικούς του· τὸ ἐκλεκτὸ στέλεχος τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σημιτισμοῦ, μὲ προσωπικὲς καὶ αἰσχρῆς μορφῆς ἀπειλὲς ἐναντίον ὅσων ἀσκοῦσαν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση, πάλιν γελοιοποιήθηκε. Ἡ ἀκροδεξιά, ὡς ἰδεολογία καὶ ὡς πρακτική, εἶναι ἀνατριχιαστικὴ καὶ καταδικαστέα, ἀλλὰ δὲν καταπολεμεῖται μὲ τὰ ἴδια μέσα της· ἡ δημοκρατία ἔχει τὸν διάλογο καὶ τὴν ἰσηγορία, μόνο μὲ τὴν βοήθειά τους ἀντιμετωπίζει καὶ ἐξολοθρεύει τὸν ὁλοκληρωτισμό. Ἡ φθηνὴ προπαγάνδα τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ἐπειδὴ ἐκροσωποῦν τὴν «δημοκρατικὴ» παράταξη εἶναι γελοῖα τουλάχιστον· ἀποδεικνύεται ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπ’ τὰ ἴδια ὑπερατλαντικὰ κέντρα, ἀλλὰ ἡ ἀκροδεξιὰ ἀποδεικνύεται πιὸ προσαρμόσιμη.

Τῆς ὄψεως τοῦ Πελοπίδου

Κατὰ τὴν συζήτηση τοῦ Πελοπίδου μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν Θηβαίων, γιὰ τὸ ὄνειρό του, περὶ θυσίας ξανθῆς παρθένου, μία φοραδίτσα ἔφυγε ἀπ’ τὴν ἀγέλη κι ἦρθε τρέχοντας κοντά τους· ὅλοι παραξενεύθηκαν. «Θεόκριτος δὲ ὁ μάντις συμφρονήσας ἀνεβόησε πρὸς τὸν Πελοπίδαν»· κι ὁ μάντις Θεόκριτος ἀνακράξας εἶπε στὸν Πελοπίδα. «Ἤκει σοι τὸ ἱερεῖον, ὦ δαιμόνιε, καὶ παρθένον ἄλλην μὴ περιμένομεν»· ἔφθασε τὸ ἱερὸ σφαγεῖο λεβέντη, ἄλλη παρθένο νὰ μὴν περιμένουμε. «Ἀλλὰ χρῶ δεξάμενος ἣν ὁ θεὸς δίδωσιν»· ἀλλὰ δέξου την αὐτὴν ποὺ σοῦ δίδει ὁ θεός. «Ἐκ τούτου λαβόντες τὴν ἵππον ἐπὶ τοὺς τάφους ἦγον τῶν παρθένων»· πῆραν ἔτσι τὴν φοραδίτσα καὶ πῆγαν στοὺς τάφους τῶν παρθένων. «Καὶ κατευξάμενοι καὶ κατασκέψαντες ἐνέτεμον»· κι ἀφοῦ προσευχήθηκαν καὶ τὴν στεφάνωσαν τὴν ἔσφαξαν. «Αὐτοί τε χαίροντες καὶ λόγον εἰς τὸ στρατόπεδον περὶ τῆς ὄψεως τοῦ Πελοπίδου καὶ τῆς θυσίας διδόντες».

Μέρκελ, Ντράγκι, συνοχὴ

καγκελάριος τῆς Γερμανίας, ὡς ἡγέτης τῆς ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης, καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ὡς ὁ κεντρικὸς ταμίας της, ἔδωσαν τὸν τόνο τῆς συνοχῆς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν λαῶν της πρὸς τὴν δυναμική της· οἱ παρεμβάσεις τους γίνονται τὴν ἑπομένη τῆς διασώσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀλλαγῆς τακτικῆς στὴν Ἰταλία, μὲ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Μάριο Μόντι βεβαία πλέον. Ἡ κατεύθυνση εἶναι μία πλέον, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὰ μέλη της· ἡ χώρα μας εἶναι ἡ πρώτη στὴν πορεία αὐτὴ καὶ οἱ προκλήσεις της εἶναι δεδομένες πιά: ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, χάρις στὴ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά, στὴν ταχεῖα ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ στὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων. Ἡ πρόκληση ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους μας, μὲ πρώτους φυσικὰ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν κυβέρνηση. Τοὺς ἑπόμενους μῆνες δίδουμε τὶς ἐξετάσεις.

Προσέγγιση στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ χθεσινὴ συνάντηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῶν Ρεπουμπλικανῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ἦταν ὄχι μόνο κρίσιμη, ἀλλὰ καὶ καθοριστικὴ γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ προβλήματος τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ· οἱ παρακηνιακὲς διαβουλεύσεις ἦταν ἐντατικὲς καὶ ἴσως φέρουν ἀποτέλεσμα. Τὰ χρονικὰ περιθώρια εἶναι ἐλάχιστα, διότι σὲ δέκα μέρες, ἐὰν δὲν αὐξηθεῖ τὸ ὅριο δανεισμοῦ ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση μένει ἀπὸ μετρητὰ καὶ διακόπτει τὶς πληρωμές της, μὲ τὴν προσωρινὴ ἀπόλυση χιλιάδων ὑπαλλήλων της· ἔχει συμβεῖ κι ἄλλες φορὲς αὐτό, ἀλλὰ πάντοτε μὲ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις. Στὶς μέρες μας, δὲν εἶναι μόνο τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀντίκτυπος παγκοσμίως ἀπ’ τὴν σφαγὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν στὸ Κοννέκτικατ· ἡ μεγάλη χώρα δείχνει τὶς ἀνοικτὲς πληγές της. Ἀποδέχεται τὴν ὁπλοχρησία, ὡς μέσον αὐτοαμύνης, δηλαδὴ ἀναγνωρίζει ἡ πολιτεία ὅτι δὲν ἔχει τὰ μέσα γιὰ τὴν προστασία τῶν πολιτῶν της. Αὐτὸ εἶναι ἀρκετό.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν προοπτικὴ συμφωνίας στὴν Ἀμερικὴ στὸ θέμα τοῦ ὁμοσποδιακοῦ δανεισμοῦ καὶ τὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως στὴν Εὐρωζώνη· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε κάπως, στὰ 1,3184 δολλάρια καὶ 110,5675 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1699,5, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 106,22. Οἱ πληροφορίες ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἀναφέρουν ὅτι ἔχει σημειωθεῖ πρόοδος στὶς διαβουλεύσεις, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐπβεβαίωσή τους· οἱ δηλώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ στήριξη τῶν νοτίων χωρῶν, ἐνισχύει τὸ αἴσθημα τῆς ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καὶ τῶν ἐπενδυτῶν στὴ συνέχεια. Οἱ προσεκτικὲς δηλώσεις στὸ Τόκυο τοῦ Σένζο Ἄμπε, μὲ τὴν ἀποφυγὴ προκλήσεων πρὸς τὸ Πεκῖνο γιὰ τὰ ἐπίμαχα νησιά, εὐνοοῦν τὴν εὐφορία στὴν οἰκονομία, καθὼς συμπίπτουν μὲ τὶς πληροφορίες γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως στὴν Κίνα· οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες δείχνουν ὅτι παίρνουν καὶ πάλι τὴν ἀνοδική τους πορεία.

Ἀπαγόρευση ὁπλοκατοχῆς

ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς ἔχει πολλὲς πιθανότητες νὰ θεσπισθεῖ στὴς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν στὸ Κοννέκτικατ· ἤδη πολλοὶ γερουσιαστὲς καὶ βουλευτές, ὁ δήμαρχος τῆς Νέας Ὑόρκης ζήτησαν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ὑπόθεση, διότι οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ὁπλοκατοχῆς εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυροί. Τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι, «εἶναι ἡ μόνη χώρα τοῦ κόσμου, ποὺ ἐπιτρέπεται ἡ ὁπλοκατοχή», εἶναι ἀρκετὰ πειστικό, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀποτελεσματικότητά του· οἱ διαμαρτυρίες εἶναι πολλές, ἐνῶ οἱ κάτοχοι ὅπλων ἔχουν περιορισθεῖ μόνο στὸ 20% τὸ 2010, ἀπὸ 50% τὸ 1970. Ἡ κατάργηση τοῦ νόμου προϋποθέτει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἀντίληψη τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλάζει, ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῆς αὐτοπροστασίας μεταφέρεται, στὴν ἀρχὴ δημοσίας προστασίας ἑκάστου. Πρόκειται γιὰ ἄλλο τρόπο ζωῆς.

Φορολόγηση τοῦ Ντεπαρντιὲ

Ἡ διαφυγὴ τοῦ Ζερὰρ Ντεπαρντιὲ στὸ Βέλγιο, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς φορολογήσεώς του, ἡ αἴτηση διαβατηρίου ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες, ἡ ἀπόρριψή της καὶ ἡ συγκατάβαση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπέναντί του, σχολιάζεται στὴ Γαλλία· ὁ δημοφιλὴς ἠθοποιὸς διαμαρτύρεται, διότι πληρώνει 85% μετὰ τὴν αὐξηση φόρο εἰσοδήματος, ἀλλὰ καὶ ἐκφράζει, τὴν δικαιολογημένη ἢ ὄχι, εἶναι ἄλλο θέμα, ἀγανακτηση τῶν συμπολιτῶν του. Ὁ πρόεδρος φέρθηκε διακριτικά, ἐλπίζων στὴν ἀνάκτηση τῆς πολὺ πεσμένης δημοτικότητός του· οἱ ἁπλοὶ Γάλλοι δὲν εἶναι τόσο συμπαθεῖς ἀπέναντί του. Αὐτοὶ πληρώνουν κανονικὰ τὶς ὑποχρεώσεις τους καὶ δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀμέσου προβολῆς τους, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο· πολλοὶ διερωτῶνται, γιατὶ αὐτὴ ἡ διακριτικὴ μεταχείριση στὸν ἐπώνυμο συμπατριώτη τους. Ἄλλο εἶναι ἡ συμπάθεια στὸν καλλιτέχνη, ἄλλο ἡ φορολογία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.