Λούλα, ἀσυνήθιστη ψυχρολουσία Τσίπρα

Ναπολεοντίσκος ὑπέστη τὴν πρώτη ἄσχημη ψυχρολουσία του στὴν Βραζιλία, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν τέως πρόεδρο τῆς χώρας, Ἰγνάσιο ντὰ Σίλβα Λούλα· ὁ ἐπὶ ὀκταετία πρόεδρος τῆς χώρας, ὁ ὁποῖος τὴν κατέστησε μεγάλη δύναμη καὶ ἰσότιμο μέλος τῶν Ἀναδυομένων, ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ὅτι, σύστησε στὸν συνομιλητή του σοβαρὴ δουλειά, ψυχραιμία καὶ πολιτικὴ βούληση γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἐνῶ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Μάλιστα, στὴν ἀνακοίνωση δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα τοῦ κόμματος· στὴ διπλωματικὴ γλῶσσα αὐτὸ σημαίνει πλήρη ἀποδοκιμασία, ἀλλὰ καὶ ἀποστροφὴ ἀπ’ τὴν πολιτικὴ ἔκφραση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, ὁ μεγάλος πολιτικὸς χρησιμοποίησε γλώσσα παρόμοια μὲ ὅσους ἔχει χαρακτηρίσει παλαιότερα ὡς ἀνθρώπους τῶν Ἀμερικανῶν.

Ψυχολογία, πρώτη κατάκτηση

Ἡ ἀποκατάσταση ψυχολογίας ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορὰ εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη κατάκτηση τῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία μεταφράζεται σὲ πράξη, μὲ τὴν ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν· ἡ δεδομένη ἀνακοίνωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ ἀποδοχὴ ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπ’ τὶς τράπεζές μας, σημαίνει ὅτι ἀνοίγει διάπλατα ἡ πύλη γιὰ τὴν αὔξηση τῶν ρευστότητος τους, μετὰ τὸν τριετῆ ἀποκλεισμό, τῶν πιστωτικῶν μας ἱδρυμάτων. Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνηση κερδίζουν τὶς ἐντυπώσεις, δυστυχῶς μόνο λίγες μέρες πρὶν ἀπ’ τὶς γιορτές, διότι ἡ κωλυσιεργία τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου μᾶς καθυστέρησε· κανονικὰ ἡ ἔγκριση ἔπρεπε νὰ δοθεῖ τὸν Ὀκτώβριο, ἀλλὰ θυμούμαστε ὅλοι τὶς ἀτέρμονες διαπραγματεύσεις καὶ τὶς ἀντιρρήσεις ἐπὶ ἀντιρρήσεων τοῦ περιφήμου Πὼλ Τόμσεν. Σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ πέτυχαν οἱ κερδοσκόποι, ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καθυστερεῖ στὴν ἐπανεκκίνησή της καὶ οἱ Ἕλληνες περνοῦν ἄλλη μιὰ χρονιὰ φτωχικὰ Χριστούγεννα.

Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι ὁρατὴ πλέον, καθὼς πάρα πολλὲς ἀποδείξεις τὴν ἐπιβεβαιώνουν· ἡ ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, γιὰ τοὺς ἀτλαντόδουλους, ἡ διάθεση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων πεντακοσίων ἑκατομμυρίων πρὸς τὶς ἐξαγωγικὲς ἐπιχειρήσεις, ἐκτὸς τῶν 750 γιὰ μεγάλα ἔργα, ἡ αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν τὸ τρέχον ἔτος καὶ ἡ κατάκτηση νέων ἀγορῶν καὶ τέλος ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ μὲ τὴν ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, τὴν καταγράφουν. Ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει, καθὼς ἀκόμη καὶ οἱ ἐπαγγελματίες καταστροφολόγοι τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κομμάτων ἄλλαξαν τροπάριο καὶ ἀναβάλλουν γιὰ τὸν Μάρτιο τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως· παραμένουν μερικὲς φάσεις πίσω, διότι οἱ ὑπερατλαντικοὶ δεσπότες τους δὲν τοὺς ἐνημερώνουν ἐγκαίρως στὴν ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆ, ἂν τοὺς ἐνημερώνουν κἄν. Τὰ ἐγκώμια πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς ἐπενδυτές, ὡς δουλικὲς δηλώσεις μετανοίας

Ρωσία, κατάργηση βίζας

Τὴν κατάργηση τῆς βίζας μεταξὺ τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραψε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, μὲ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του στὴ Μόσχα· τὸ μεγάλο ἐμπόδιο γιὰ τὴν μαζικὴ ἐπίσκεψη στὴν χώρα μας Ρώσων τουριστῶν αἴρεται, ὁπότε ἀναμένεται πολὺ μεγάλη αὔξησή τους ἀπ’ τὸ ἐρχόμενο ἔτος. Τὸ πρόβλημα ἦταν ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος τῶν προερχομένων ἀπ’ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση τουριστῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης τοῦ Σέγκεν· ἡ διαδικασία ἦταν βασανιστική, ποὺ γινόταν ἀκόμα χειρότερη, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς γραφειοκρατίας καὶ παρεμβάσεων στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἄλλων δυνάμεων γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἀναπτύξεως τῶν σχέσεών μας μὲ τὴν Ρωσία. Μεγάλο βῆμα ἔκανε πλέον ὁ Νίκος Δένδιας.

Γαλλία, πρὸς εὐθανασία

Τὴν εἰσήγηση τῆς καθιερώσεως τῆς εὐθανασίας, ὑπὸ αὐστηρὰς προϋποθέσεις, ἐδέχθη ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Σοφῶν· ἡ εἰσήγηση προβλέπει, ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ εὐθανασία, ὅταν διαπιστώνεται μακρᾶς διαρκείας ἀνίατος ἀσθένεια, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ τὸν ἀσθενῆ καὶ διαπιστώνεται ἀπὸ εἰδικὲς ἐπιτροπὲς ἰατρῶν. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δέχθηκε τὸ καθηγητὴ Νομικῆς Didier Sicard καὶ παρέλαβε τὴν εἰσήγησή του, ἐνῶ εἶχε μακρὰ συζήτηση μαζί του, ἀλλὰ ἐπιφυλάθηκε ἀπαντῆσαι γιὰ τὸ θέμα· τὸ πρόβλημα ἔχει πολλὲς παραμέτρους, διότι εἶναι εὔκολη ἡ παραγραφὴ τοῦ νόμου στὶς περιπτώσεις πλουσίων ἡλικιωμένων, μὲ ἀνυπόμονους κληρονόμους γιὰ τὴν παραλαβὴ τῆς περιουσίας τους. Ἡ γαλλικὴ κοινὴ γνώμη δὲν εἶναι ἀρνητική, ἀλλὰ οὔτε καὶ καθαρὰ εὐνοϊκή.

Ἐπὶ τὸ εὐώνημον ἕλκοντος

Ἡ μάχη τῶν Λεύκτρων ἦταν ἡ ἀποφασιστικὴ γιὰ τοὺς Θηβαίους καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους, διότι ἐκρίνετο ἡ τύχη τους· οἱ Θηβαῖοι, μετὰ τὴν θυσία εἰς τὰς Λευκτρίδας, ἦταν γεμάτοι θάρρος καὶ αὐτοπεποίθηση. «Ἐν δὲ τῇ μάχῃ τοῦ Ἐπαμεινώνδου τὴν φάλαγγα λοξὴν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἕλκοντος»· κατὰ δὲ τὴν μάχη ὁ Ἐπαμεινώνδας ἔταξε λοξὴ τὴν φάλαγγα στὸ ἀριστερὸ μέρος. «Ὅπως τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀπωτάτω γένηται τὸ δεξιὸν τῶν Σπαρτιατῶν»· ὥστε νὰ ἀπέχει περισσότερο τὸ ἀριστερὸ τῶν Σπαρτιατῶν ἀπ’ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες. «Καὶ τὸν Κλεόμβροτον ἐξώσῃ προσπεσὼν ἀθρόως κατὰ κέρας καὶ βιασάμενος»· καὶ νὰ πιέσει τὸν Κλεόμβροτο σὲ ὑποχώρηση πέφτοντας μαζικὰ στὸ πλευρό του ἐκβιάζοντάς τον. «Οἱ μὲν πολέμιοι καταμαθόντες τὸ γινόμενον ἤρξαντο μετακινεῖν τῇ τάξει σφᾶς αὐτούς»· οἱ ἐχθροὶ ἐπειδὴ πληροφορήθηκαν τὸ σχέδιο ἄρχισαν νὰ μετακινοῦν τὴν παράταξή τους. Στὴν μετωπικὴ σύγκρουση Θηβαίων καὶ Σπαρτιατῶν κρινόταν ἡ μάχη.

Προσέγγιση πρὸς Εὐρωζώνη

Ἡ ταχύτατη ἀποκατάσταση τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τοὺς ἀμερικανικοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως καὶ ἡ δημοσίευση εὐνοϊκῶν γιὰ τὴν οἰκονομία μας σχολίων, δὲν ἀπευθύνεται τόσο πολὺ στοὺς ἐπενδυτές μας· αὐτοὶ ἀργοῦν ἀντιδράσαι, διότι δὲν διαθέτουν, ὅπως καὶ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκή, δική τους σκέψη, εἶναι ἑτερόφωτοι καὶ δουλικώτατοι τὸν νοῦν. Ἀπευθύνονται στοὺς Εὐρωπαίπους καὶ Ἀσιάτες ἐπενδυτές, ὅπως ἀνακόψουν τὴν διαφυγή τους ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς τράπεζες· ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ τὰ δημοσιεύματα, ὅτι κάποιος κέρδισε πεντακόσια ἑκατομμύρια δολλάρια, ἐπειδὴ πίστεψε στὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ δὲν δίδουν τὰ ὀνόματα ὅσων ἔχασαν δεκάδες δις δολλάρια, ἐπειδὴ προπαγάνδισαν τὴν χρεωκοπία. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα: Ἀφοῦ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀπ’ τὸν Αὔγουστο εἶχε ἀποφασίσει τὴν διάσωση τῆς Ἑλλάδος, γιατὶ δὲν τὴν πίστεψαν; Γιατὶ ἀκόμη δὲν πίστευαν τὶς πληροφορίες ἀπ’ τὶς ἐσωτερικὲς ἐκθέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς; Γιατὶ ἤλπιζαν ὅτι θὰ θὰ τὶς ἀνατρέψουν τὴν τελευταία στιγμή.

Ἑταιρεία Pegasus Τουρκίας

τουρκικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία Pegasus ἔκανε παραγγελία ἑκατὸ ἀεροσκαφῶν Airbus320neo, ὕψους δώδεκα δις εὐρώ· ἡ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία καὶ μὲ ἑλληνικὸ ὄνομα –τοῦ Πηγάσου, υἱοῦ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Δανάης, ὁ ὁποῖος ἔκοψε τὸ κεφάλι τῆς Μέδουσας, χάρις στὴ βοήθεια τῆς Ἀθηνᾶς, καὶ πετοῦσε μὲ τὰ φτερά του, μὲ τὴν ταχύτητα τῆς σκέψεως, «ὁ δ’ ὡς νόημα ἐποτᾶτο», ἐνῶ ἀπελευθέρωσε καὶ τὴν Ἀνδρομέδα– εἶναι πολὺ πετυχημένη καὶ ἐπιχειρεῖ τὸ ἄνοιγμά της στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία, διότι μέχρι τώρα χρησιμοποιεῖ μόνο ἀεροσκάφη τῆς Boeing. Τὴν στενώτερη σύνδεσή της μὲ τὴν Εὐρωζώνη ἐπιδιώκει ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος τῆς γείτονος, ἀφοῦ εἶναι ὁ πρῶτος του ἐμπορικὸς ἑταῖρος μὲ δεύτερον τὴν Ρωσία· ἡ ἑταιρεία ἔχει πτήσεις πρὸς ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἀλλὰ περισσότερο ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς προορισμοὺς πρὸς τὴν Εὐρώπη, τὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀμερική. Ἀνάσα ἔδωσε στὴν Airbus ἡ παραγγελία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ρυθμίσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ στὴν Ἀμερική, τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως γιὰ τὴν διάσωση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐκλογὴ τῆς Πὰρκ Γκουένχυε στὴν Κορέα· τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,3300 δολλάρια καὶ 112,3720 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,93, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1674,50. Ἡ ἐπιβολὴ προστίμου 1,1 δις εὐρὼ στὴν UBS ἀπ’ τὶς ἀμερικανικές, βρεταννικὲς καὶ ἑλβετικὲς ἀρχές, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἀγορές, ἂν καὶ εἶναι τὸ δεύτερο μεγαλύτερο, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς HSBC, 1,9 δολλάρια, τρίτο τῆς Barclays, 450 ἑκατομμύρια· φαίνεται ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς ἐξοικειώνονται μὲ μεγάλα πρόστιμα, διότι γνωρίζουν τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Στὴν Εὐρώπηαἰσιοδοξία διαχέεται, καθὼς αὐξάνεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπιχειρήσεων στὴ Γερμανία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἡ Διεθνὴς Τράπεζα προβλέπει στὴν ἔκθεσή της ἀνάπτυξη 8,4% φέτος στὴν Κίνα.

Μπερίσα, σβήσιμο Ὀρθοδόξων

Στὴν πλήρη διαγραφὴ τῶν Ὀρθοδόξων ἀπ’ τὸν πληθυσμὸ τῆς Ἀλβανίας προχώρησε ὁ Σαλὶ Μπερίσα, κατὰ τὴν ἐπίσημη ἀπογραφή· ἔτσι οἱ Ὀρθόδοξοι φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν μόνο τὸ 6,7% τοῦ πληθυσμοῦ της, μὲ 10% τοὺς Καθολικοὺς καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Μουσουλμάνους, ἐνῶ στὴν πρὸ δεκαετίας ἀπογραφή, οἱ Ὀρθόδοξοι ἦταν τὸ 20% καὶ οἱ Καθολικοὶ τὸ 7%. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος προέβη σὲ διάβημα διαμαρτυρίας, ἀλλὰ δὲν συγκινεῖται ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργός· τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ νίκη στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς καὶ ἡ προσέλκυση τῶν ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν μὲ τὸ μέρος του. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐθνικιστικὴ φρασεολογία του τὸν τελευταῖο καιρό, ἡ ὁποία ἔχει προκαλέσει,  ὄχι μόνο τὴν ἀντίδραση τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Βρυξελλῶν. Δὲν ἐνοχλεῖται καθόλου ὅμως.

Ἀγώνας ἀξιοπιστίας οἴκων

Σὲ ἀγῶνα ἀξιοπίστίας ἐπιδίδονται ἐπιτροχάδην οἱ ἀμερικανικοὶ οἴκοι ἀξιολογήσεως, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ Standards and Poors ἔσπευσε ἀποκαταστῆσαι τὴν χώρα μας, παρὰ τὴν καταδίκη της πρὸ δεκαημέρου, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῶν Βρυξελλῶν, ἐνῶ ὁ Fitsch προειδοποίησε πρὸς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Βρεταννία καὶ Γαλλία γιὰ ὑποβιβασμό. Τώρα θυμήθηκε, καθὼς οἱ τρεῖς χῶρες δὲν εἶναι στὴν ἴδια κατάσταση· ἡ Γαλλία παρὰ τοὺς ὑποβιβασμοὺς ἀπολαμβάνει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα καὶ πολὺ χαμηλότερα τῶν ἄλλων δύο στὰ μακροχρόνια· ἂν ἔκαναν σωστὰ τὴν δουλειά τους, ὄφειλαν ὑποβιβάσαι ἀπὸ χρόνια τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χώρες. Ὁπωσδήποτε γιὰ ἐμᾶς μετράει ἡ ἀποκατάσταση, ἐκεῖ ποὺ μᾶς εἶχε ὁδηγήσει ὁ σοσιαλισμός· τὰ ἐπιτόκια ἔπεσαν στὸ 11% ἀπὸ 35%.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.