Ἔλεγχος τῶν μεγαλοκαταθετῶν ἐξωτερικοῦ

Ὁ συστηματικὸς ἔλεγχος τῶν μεγαλοκαταθετῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ ἄρχισε, μὲ τὴν ἀποστολὴ 25000 εἰδοποιητηρίων ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ καὶ μὲ προθεσμία τὸ τέλος τοῦ μηνὸς γιὰ ὑποβολὴ τῶν δικαιολογητικῶν· ἀπάντησαν χίλιοι περίπου, ἀρκετοὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία  τῆς τελευταίας στιγμῆ, καὶ μόνο 250 μὲ κάποια δικαιολογητικά. Τὸν Φεβρουάριο ἀποστέλλονται τὰ πρόστιμα κι ἀκολουθοῦν οἱ δημεύσεις τῶν περιουσιῶν, ἐνῶ ἕπονται καὶ ἄλλα εἰδοποιητήρια· τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὅτι ἄρχισε ὁ ἔλεγχος καὶ θὰ ἔχει ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα θὰ κρίνουμε στὸ τέλος. Ἡ τριετία τῆς ἀναβολῆς καὶ τῶν ἀποκρύψεων ἔκλεισε· αὐτὸ ἀντιλαμβάνεται ἡ κοινὴ γνώμη καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἡ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ. Ἡ προπαγάδα τῆς καταστροφολογίας δὲν εὐνοεῖται.

Προεκτάσεις ἀξιοπιστίας

Ἡ σημερινὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Βερολίνο, τρίτη σὲ ἕνα ἑξάμηνο, καὶ ἡ χθεσινὴ τοῦ Κάρολου Παπούλια μὲ τὸν Γιάκιμ Γκάουχ, ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὶς ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν Γερμανία· ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπισήμανε ὅτι, οἱ  γερμανικὲς ἐπενδύσεις εἶναι εὐπρόσδεκτες στὴν χώρα του καὶ ὁ Γερμανὸς ὁμόλογός του τὸν διαβεβαίωσε ὅτι, ἡ Γερμανία βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δηλώσεις μετρᾶνε πάρα πολὺ στὴ δημιουργία τῆς καταλλήλου ψυχολογίας γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν τριετῆ αὐτοπομόνωσή της καὶ τὴν ἐπανέταξή μας στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης· ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας διασφαλίζεται μόνο μὲ τὴν ἀνάδειξή μας καὶ πάλι ὡς δυναμικοῦ ἑταίρου τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ Ρωσία καὶ Κίνα, ὅπως εἴμασταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Ἀναγνώριση τῆς διεθνοῦς συγκυρίας.

Ὄξυνση πολιτικοῦ κλίματος

Ἡ κατακόρυφη ὄξυνση τοῦ πολιτικοῦ κλίματος, μὲ τὴν κατάθεση τῆς προτάσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν Προανακριτική, ἦταν ἀναμενόμενη καὶ μᾶλλον εἶχε ὡς ἀπήχηση πολὺ χαμηλότερη τῆς ἐπιδιωκομένης· ὁ στόχος τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι σαφής, ἡ διάλυση τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ καὶ ἡ προσφυγὴ στὶς κάλπες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιστροφὴ στὴν περυσινὴ ἀκυβερνησία. Ἡ τακτικὴ ἴδια καὶ ἀπαράλλακτη, δείχνει ὅτι δὲν ἔχουν ἀνανεώσει τὰ πυρομαχικά τους οἱ ἀτλαντικοὶ ὕπατοι καὶ τοὺς ἀφήνουν χωρὶς σφαῖρες· ἡ προσφυγὴ στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία εὐνοεῖ τὴν ἀμερικανόδουλη διαπλοκή, ἀλλὰ προκαλεῖ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου, διότι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀποδέχονται δύο πράγματα, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅτι μοναδική μας διέξοδος εἶναι ἡ παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, δηλαδὴ ἡ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Γερμανία, ἀφοῦ εἶναι ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας της. Ὡς ξένη προπαγάνδα ἑρμηνεύεται ἡ κουραστικὴ καταστροφολογία.

Τραπεζίτης, ἀριστεροδέξιοι

Ἡ ἀποφυγὴ οἱασδήποτε ἀναφορᾶς τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν ἀκροδεξιῶν κομμάτων στὸν ἔγκλειστο τραπεζίτη προκαλεῖ πολλὰ σχόλια στοὺς πολιτικοὺς κύκλους· γιὰ τοὺς ἀριστεροὺς εἶναι εὔλογη ἡ σιωπή τους, ὅταν ὁ ἀμεριακανοκίνητος τραπεζίτης ἔχει φωγραφηθεῖ μὲ ὅλους τοὺς ἱστορικοὺς ἡγέτες της, ἐνῶ οἱ πληροφορίες λένε ὅτι ἦταν καὶ μεγαλόψυχος στὶς δωρεές του, ἑπομένως καλῶς τὸν τιμοῦν δεόντως… Ὅσο γιὰ τὴν ἀκροδεξιὰ φαίνεται ὅτι ἐπιβεβαιώνονται οἱ διασυνδέσεις της μὲ τὶς μητρικὲς ἀτλαντικὲς ἑταιρεῖες τοῦ τραπεζίτου· τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα ἀποκαλύπτονται, ἀλλὰ ὁ φόβος ἑστιάζεται στὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν. Πολλοὶ πολιτικοί, μὲ ἡρωικὲς δάφνες τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ δημοσιογραφίζοντες καὶ «πνευματικοὶ» ἄνθρωποι παρελαύνουν πομπωδῶς στοὺς λογαριασμούς τους. Οἱ δικαιολογίες ἀναμένονται μὲ ἐνδιαφέρον.

Ζερὰρ Ντεπαρντιέ, Ρῶσος

Γάλλος ἠθοποιὸς Ζερὰρ Ντεπαρντιὲ συνάντησε τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ πῆρε τὸ ρωσικὸ διαβατήριο, ἐνῶ στὴ συνέχεια πέταξε στὴν ὁμόσπονδη δημοκρατία Μορντόβια, ὅπου τοῦ πρότειναν θέση ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ· ὁ φόβος τῆς ἐπιβολῆς φορολογίας 75% στοὺς πλούσιους Γάλλους πλήττει πολλοὺς καλλιτέχνες. Μετὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ Ζερὰρ Ντεπαρντιὲ στὸ Βέλγιο, μὲ κατάληξη τὴν Ρωσία, καὶ ἡ Κατρὶν Ντενέβ καὶ ἡ Μπριζὶτ Μπαρντὼ ἀπειλοῦν μὲ μετανάστευση στὴ Μόσχα· ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Πέτρουτσαρικὴ αὐλὴ καὶ ἡ αριστοκρατία της εἶχαν ὡς καθημερινὴ γλῶσσα τους τὰ γαλλικά, ὁπότε ἐπανέρχονται στὴ γαλλομανία τους. Φυσικὰ ὑπάρχει καὶ ἡ πλευρὰ τῶν ἁπλῶν Γάλλων πολιτῶν, διότι αὐτοὶ φέρουν τὰ δυσβάστακτα βάρη τῆς φορολογίας.

Παραλλάττουσα τοὺς ἄλλους

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς λοξῆς φάλαγγος ἀπ’ τὸν Ἐπαμεινώνδα θεωρεῖται ἐπανάσταση στὴν τακτικὴ τοῦ πολέμου· ὁ Θηβαῖος στρατηγὸς ἔριξε ὅλο τὸ βάρος του κατὰ τῆς πτέρυγος τῶν Σπαρτιατῶν, ὁπότε ἂν τοὺς συνέτριβε, τότε κέρδιζε καὶ τὴν μάχη, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη στὰ Λεῦκτρα. «Τότε δὲ ἡ τοῦ Ἐπαμεινώνδου φάλαγξ ἐπιφερομένη μόνοις ἐκείνοις καὶ παραλλάττουσα τοὺς ἄλλους»· τότε δὲ ἡ φάλαγξ τοῦ Ἐπαμεινώνδου ἐπιτιθέμενη μόνο ἐναντίον τῶν Σπαρτιατῶν καὶ παραμερίζοντας τοὺς ἄλλους. «Ὅ τε Πελοπίδας μετὰ τάχους ἀπίστου καὶ τόλμης ἐν τοῖς ὅπλοις γενόμενος»· καὶ ὁ Πελοπίδας ἀφοῦ μὲ ἀπίστευτη ταχύτητα καὶ τόλμη εἰσέβαλε στοὺς ἀντιπάλους. «Συνέχεον τά τε φρονήματα καὶ τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν οὕτως»· ὥστε προκάλεσαν τρομερὴ σύγχυση στὸ ἠθικὸ καὶ στὴν τέχνη τους. Οἱ Σπαρτιᾶτες τὰ ἔχασαν γρήγορα, ἐνῶ τὴν λοξὴ φάλαγγα τὴν μιμήθηκαν οἱ μεγάλοι στρατηγοὶ στὴν συνέχεια· πρῶτοι ἦταν ὁ Φίλιππος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος τῆς Μακεδονίας.

Die Welt, ἡμερίδα Εὐρώπης

Ἡ ἡμερίδα τῆς μεγάλης γερμανικῆς ἐφημερίδας Die Welt, μὲ θέμα τὸ μέλλον τῆς Εὐρωζώνης, συγκέντρωσε στὸ Βερολίνο τοὺς κορυφαίους Εὐρωπαίους πολιτικούς· Ἀγκέλα Μέρκελ, Μάριο Ντράγκι, Ὄλι Ρέν, Βόλφγκανγκ Σώϋμπλε, Φιλὶπ Ραῖσλερ, μὲ τιμώμενο πρόσωπο τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, εἶναι μερικὰ ἀπ’ τὰ ὀνόματα. Ἡ Γερμανία δίδει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν ἡμερίδα, διότι τὴν θεωρεῖ ὡς τὸ προοίμιο γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης στὴν γηραιὰ ἤπειρο καὶ στὴν παγκόσμια σκηνή· ἡ ἔμφαση δίδεται στὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Εὐρωζώνης, ὡς τοῦ ὀχήματος γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίησή της καὶ τὴν ἀνάδειξή της σὲ δυναμικὸ παράγοντα τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ θεωρείται ὡς ἀπόδειξη τῆς μεταμορφώσεως τῆς πλέον χρεωμένης χώρας τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς σὲ δυναμικὸ παράγοντα τῆς πολιτικῆς ὁλοκληρώσεως·  τὸ πολιτικὸ μήνυμα δίδεται στὴν ἡμερίδα, ἐνῶ οἱ διμερεῖς συναντήσεις ἑστιάζονται στὴ συζήτηση τῶν καθημερινῶν κυρίως προβλημάτων.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική, παρὰ τὸν συμβιβασμὸ γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος· τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ κάμψη, στὰ 1,3043 δολλάρια καὶ 114,6565 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,86, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1653,75. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἀμερική, διότι ἀκόμη δὲν ἔχει ὁρισθεῖ ὁ διάδοχος τοῦ Τίμοθυ Γκάιθνερ, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχει γίνει καμμία ἐξαγγελία γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴ δεύτερη θητεία του· ἀντιθέτως στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος, διότι τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα προβλέπουν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως καὶ αὐτὸ ἔχει ἀντανάκλαση στὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου. Ἡ ἀσάφεια  τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ ὡς πρὸς τὶς κατευθύνσεις τῆς ἰαπωνικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν καὶ τῆς διενέξεως γιὰ τὰ νησιὰ μὲ τὴν Κίνα, δὲν ἔχει εὐρύτερο ἀντίκτυπο στὴν Ἀσία.

Νέα ἀμερικανικὴ πολιτικὴ

Ἀμερικανὸς πρόεδρος καθυστερεῖ  ἀρκετὰ στὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑπουργῶν του γιὰ τὴν δεύτερη τετραετία, ἐνῶ ἡ ἀβεβαιότης τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους διευρύνεται· ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Τσάκ Χάγκελ, Ρεπουμπλικανοῦ, πρώην γερουσιαστοῦ τῆς Νεβάδας, γιὰ ὑπουργὸ Ἀμύνης καὶ τοῦ συμβούλου του, Τζὼν Μπρέναν, γιὰ τὴνCIA, προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις, καθὼς χαρακτηρίζονται ὡς ἄκρως συντηρητικοὶ καὶ ἀντισημίτες, ἀλλὰ καὶ ἀνεκτικῶς διακείμενοι πρὸς τὸ Ἰράν· στὰ οἰκονομικὰ οἱ δυσκολίες εἶναι πολὺ περισσότερες, παρὰ τὴν μεταβατικὴ συμφωνία γιὰ τὸ δημοσιονομικὸ χρέος ἡ ὁποία δὲν λύει κανένα πρόβλημα. Ὁ πρόεδρος ἐμφανίζεται ἀμφιθυμικὸς καὶ ἀδύναμος γιὰ τολμηρὲς λύσεις τουλάχιστον στὴν οἰκονομία, γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της, σὲ τόσο δυσμενὲς περιβάλλον γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες· οἱ ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις κάθε ἄλλο παρὰ προωθοῦνται, ἐνῶ τὰ ἐλλείμματα καὶ τὰ δημόσιο χρέος διογκώνονται καθημερινά. Τὸ τραπεζικὸ σύστημα δὲν ἐξυγιαίνεται, ἐνῶ οἱ συνέπειες τῆς κρίσεως τοξικῶν ὁμολόγων παραμένουν.

Κολοράντο καὶ περιβάλλον

Στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἀμερικῆς, στὴν πόλη Longmont τοῦ Κολοράντο, διενεργήθηκε ταυτοχρόνως δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων γιὰ παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου· τὸ 59%  τῆς πόλεως τῶν 80000 κατοίκων ψήφισε κατὰ τῆς ἀξιοποιήσεως, καὶ μόνο τὸ 41% ὑπέρ. Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἀπέκρυψε τὴν εἴδηση, ἐνῶ τὶς ἴδιες μέρες πρόβαλε τὴν προπαγάνδα, ὅτι χάρις στὰ σχιστολιθικά της ἀποθέματα οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ καταστοῦν αὐτάρκεις ἀπὸ πλευρᾶς ἐνεργειακῶν πηγῶν καὶ θὰ κάνουν καὶ έξαγωγές· ἕνα δὲν εἶπαν, ὅτι κατὰ τὴν ἐπεξεργασία ἐκπέμπεται στὴν ἀτμόσφαιρα πολὺ μεθάνιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιδείνωση τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Τὶς προειδοποιήσεις αὐτὲς συνεκτίμησαν οἱ κάτοικοι τοῦ Longmont καὶ ἀπέρριψαν τὸ πρόγραμμα· προχθὲς μάλιστα στὴ γειτονικὴ πόληAurora, ἕνας σκότωσε τρεῖς καὶ μετὰ αὐτοκτόνησε.

Συγκρούσεις στὸ Μπέλφαστ

Οἱ φυλετικὲς καὶ θρησκευτικὲς συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν στὸ Μπέλφαστ, μετὰ τὴν ὑποστολὴ τῆς ἀγγλικῆς σημαίας ἀπ’ τὸ δημαρχεῖο τῆς πόλεως· οἱ Προτεστάντες θεώρησαν προσβολὴ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τῶν Καθολικῶν καὶ προχώρησαν στὴν ἐκ νέου ἔπαρση τῆς σημαίας τους, οἱ Καθολικοὶ ἀντέδρασαν κι ἄρχισαν οἱ συγκρούσεις. Ἡ Βόρειος Ἰρλανδία μαστίζεται τὴν τελευταία πεντηκονταετία ἀπ’ τὶς χωρὶς τέλος θρησκευτικὲς ταραχὲς· φυσικὰ ὁ ἀγγλικὸς τύπος περιορίζει τὶς ἀναφορὲς στὸ πρόβλημα, ἐνῶ προβάλλει στὴ διαπασῶν τὴν ὅποια θρησκευτικὴ διαφορὰ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου. Προσφέρει ἄλλωστε ἐπιχειρήματα καὶ στοὺς ἐπιχωρίους ύποτελεῖς του πρὸς ἐπίκληση τῶν δημοσιευμάτων του γιὰ ρατσιστικὰ καὶ ἄλλα φαινόμενα στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ προβολὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ· ἕνα δὲν μᾶς ἐξηγοῦν, γιατὶ δὲν δείχνουν τὴν ἴδια προθυμία γιὰ τὴν Βρεταννία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.