Προεκτάσεις τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων

Οἱ προεκτάσεις τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, μὲ στόχους καὶ συγγενεῖς πολιτικῶν προσώπων, μετατρέπεται σὲ μεῖζον θέμα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς· ὁ Ναπολεοντίσκος κι ἀπ’ τὸ Βερολίνο προσπαθεῖ ἀποδεῖξαι ὅτι δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ τρομοκρατικὰ κυκλώματα, ἀλλὰ ἐλάχιστα πείθει, διότι, «καλύτερα νὰ σοῦ βγεῖ τὸ μάτι, παρὰ τὸ ὄνομα». Τὰ Δεκεμβριανὰ εἶναι πολὺ πρόσφατα καὶ οἱ σχετικὲς δηλώσεις βουλευτῶν καὶ στελεχῶν του ἠχοῦν ἀκόμη στὰ αὐτιὰ τῶν Ἑλλήνων, διότι δὲν ἔχουμε ὅλοι μας ρόπαλα, μολότωφ καὶ ἀντιασφυξιογόνες μάσκες στὸ σπίτι μας· τὰ γεγονότα παρασύρουν τὶς παρατάξεις, διότι δὲν τολμάει ὁ πρόεδρος διαγράψαι ἔστω κι ἕναν ἀπ’ τοὺς τρομοκρατίζοντες δικούς του, ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς διατηρεῖ σὲ κορυφαῖες θέσεις, ὅπως τὸν ἐκπρόσωπό του. Πληρώνονται αὐτὰ καὶ μάλιστα πολὺ ἄσχημα.

Μεταρρυθμίσεις, ἀσφάλεια

Ἡ ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις εἶναι ἡ κυρία προτεραιότης τῆς κυβερνήσεως, δηλώνει ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ ἡ διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς ζωῆς στὶς πόλεις καὶ στὰ Πανεπιστήμια· οἱ ἐπιδράσεις τους στὴν πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ἄμεσες, καθὼς ἀποκαλύπτεται ὁ ρόλος τῶν διαφόρων παρατάξεων στὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπιμένει στὴν ἀπαρέγκλιτη ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς του, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει τὴν ἀπομόνωσή του ἀπ’ τὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα, λόγῳ τῶν διασυνδέσεών του μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τὴν παράνομη μετανάστευση καὶ ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὴ πολιτικῆς· ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὴ τακτικῆς, ἀλλὰ εἶναι ἄλλο θέμα ἐὰν πείθει. Αὐτὸ ἀποδεκνύεται στὴν πράξη, ἀλλὰ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις εἶναι ἀρνητικές. Παρόμοιες εἶναι οἱ ἀντιδράσεις καὶ στὴν ἀκροδεξιά, ἐνῶ ἄρχισε ἡ εἰσροὴ ἐσόδων στὸ δημόσιο ἀπ’ τὴν ἀξιοποίηση τῶν λιστῶν καὶ τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν πολλῶν φοροφυγάδων. Ἡ κοινὴ γνώμη διαπιστώνει ὅτι πολλὰ ἀλλάζουν.

Δοκιμασία ἡ Προανακριτικὴ

Ἡ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν σύσταση τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐξελίσσεται σὲ δοκιμασία γιὰ ὅλα τὰ κόμματα· ἡ παραπομπὴ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ ἔχει καὶ παρακλάδια· ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἔπαιξε πολὺ μὲ τὴν παραπομπὴ καὶ τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση ὅμως, ἐνῶ ἡ ἐξαίρεση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ προβληματίζει πολλοὺς καὶ στὸ  ἐσωτερικό της. Ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων προτάσεων στὴν ψηφοφορία θεωρεῖται βέβαιο ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν ἐκπλήξεις, ἔστω κι ἂν πολλοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀρκετοὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ὑποθέσεως· ἡ πορεία τῶν ἀνακρίσεων τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει πλέον περισσότερο ἐνδιαφέρον, ὅπως καὶ ἐκεῖνες τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων γιὰ τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα. Οἱ ἀποκαλύψεις προβλέπονται πολλὲς καὶ μὲ πολλαπλὲς προεκτάσεις, διότι δὲν ἦταν ἁπλῆ ὑπόθεση ἡ ἀπόκρυψη τῆς λίστας καὶ ἡ ἄρνηση τῆς ἀξιοποιήσεώς της· τὴν κάλυψη κάποιων ἐπιδίωκαν, μὲ διασυνδέσεις πολλῶν στοὺς λογαριασμοὺς τῆς λίστας.

«Ὁδοιπόρος γιὰ τὰ Σοῦσα»

Σὲ ἐσπευσμένη ἀλλαγὴ πορείας ἐπιδίδεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐγκαταλείπων τὶς ἀριστερὲς καὶ τρομοκρατικὲς διαθέσεις του, μὲ σκοπὸ τὴν προσέγγιση τῶν νοικοκυραῖων· ὁ Ναπολεοντίσκος ὁμολόγησε ὅτι, ἔπεσε ἔξω καὶ ψηφίσθηκαν τὰ μέτρα κι ἐγκρίθηκε ἡ δόση, καὶ μάλιστα πολὺ μεγαύτερη ἀπ’ τὴν ἀναμενόμενη, ἐνῶ εἶναι σαφέστατη ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου. Ἤδη ἀνακαλεῖ στὴν τάξη πολλοὺς βουλευτές του κι ὁ ἴδιος ἐπιχειρεῖ τὴν ὑποβολὴ δηλώσεων μετανοίας στοὺς Γερμανούς· «χωρὶς ντροπή, χωρὶς αἰδώ», γίνεται μερκελιστὴς καὶ τὸ διατυμπανίζει. Φεύγει, «ὁδοιπόρος γιὰ τὰ Σοῦσα» καὶ τὴν ἑπομένη γιὰ τὴν Νέα Ὑόρκη· πιστεύει φαίνεται ὅτι, ὅταν προσκυνήσει γονυκλινὴς τοὺς μεγάλους… Ἀλλά, στὴν Ἑλλάδα δίδεται ὁ χρησμός, γίνεται ἐδῶ ἡ μοιρασιά

Ἑστία ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς

Τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς εἶναι μᾶλλον ὁ οἰκονομικὸς τύπος τῆς χώρας μας καὶ οἱ πολλὲς ἀντίστοιχες ἱστοσελίδες· ἡ ἐπιρροή τους ὅμως εἶναι σημαντική, διότι τὶς διαβάζουν οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες καὶ καθορίζουν ἀναλόγως τὶς κινήσεις τους. Ἔτσι ἀναπαρήγαγαν ἐπὶ τριετία ὅλη τὴν βρώμικη παραφιλολογία τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης· ἀλλὰ συνεχίζουν μὲ παρόμοια δημοσιεύματα, ὅτι ἡ ἀποβολή μας ἀπ’ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ ἔρχεται μετὰ τὶς γερμανικὲς έκλογές. Εἶναι δεμένοι χειροπόδαρα ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν δεκάδες τουλάχιστον δις εὐρὼ στὴν ἐκτίμησή τους ὅτι χρεωκοπεῖ ἡ Ἑλλάς· οἱ κερδοσκόποι ἐπιμένουν, μπὰς καὶ βγάλουν τὰ σπασμένα, καὶ οἱ δικοί μας ἀκολουθοῦν…

Πάντας ἡγουμένοις ἐκείνοις

Οἱ Θηβαῖοι, μετὰ τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα, εἰσέβαλαν στὴν Πελοπόννησο καὶ ὅλες οἱ πόλεις τους ἀποστατοῦσαν ἀπ’ τοὺς Σπαρτιάτες καὶ προσχωροῦσαν μὲ στρατὸ στὴ συμμαχία τους· στὴ συνέχεια εἰσέβαλαν στὴν Λακωνία, γιὰ πρώτη φορὰ ἐχθρικός στρατός. «Καὶ πολλὰς μὲν ᾕρει πόλεις αὐτῶν»· καὶ πολλὲς κυρίευσε πόλεις τους. «Πᾶσαν δὲ τὴν χώραν ἐπόρθει μέχρις θαλάττης ἡγούμενος ἑπτὰ μυριάδων Ἑλληνικῆς στρατιᾶς»· καὶ λεηλατοῦσε ὅλη τὴν χώρα μέχρι στὴν θάλασσα ὁδηγώντας ἑβδομῆντα χιλιάδες ἑλληνικῆς στρατιᾶς. «ᾟς ἔλαττον ἢ τὸ δωδέκατον ἦσαν αὐτοὶ Θηβαῖοι μέρος»· ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦσαν μέρος τους λιγώτερο ἀπ’ τὸ δωδέκατο οἱ Θηβαῖοι. «Ἀλλ’ ἡ δόξα τῶν ἀνδρῶν ἄνευ δόγματος κοινοῦ καὶ ψηφίσματος»· ἀλλὰ ἡ φήμη τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν, τοῦ Ἐπαμεινώνδου καὶ τοῦ Πελοπίδου, χωρὶς καμμία κοινὴ ἀπόφαση καὶ ψήφισμα. «Ἐποίει τοὺς συμμάχους ἕπεσθαι σιωπῇ πάντας ἡγουμένοις ἐκείνοις»· ἔκανε τοὺς συμμάχους ἀκολουθεῖν πάντας σιωπηρὰ τὶς διαταγές τους.

Κύπρος, ἀλληλεγγύη Εὐρώπης

Τὴν ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη τους στὴν Κύπρο ἐξέφρασαν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, μὲ τὴν προχθεσινὴ σύνοδο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος στὴ Λεμεσσο, πρὸς ὑποστήριξη τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη· ἡ παρουσία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, τοῦ Μανουὲλ Μπαρόζο, τοῦ Ὄλι Ρέν, ἀποτελεῖ ἐπισφράγιση τῆς ἐνεργοῦ ὑποστηρίξεως τῆς μεγαλονήσου ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας, γιὰ τὴν ἀσφάλειά της καὶ τὴν ΑΟΖ. Ἡ Ἄγκυρα τὸ γνωρίζει καλὰ καὶ χαμήλωσε αἰσθητὰ τοὺς τόνους τῆς ἀντιπαραθέσεως, διότι δὲν ἔχει ὑπογράψει τὴν διεθνῆ σύμβαση γιὰ τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης κι ἔτσι δὲν δικαιοῦται τὴν ὑποβολὴ παροιμοίας δηλώσεως πρὸς τὸν ΟΗΕ, γιὰ τὰ ὅρια τῆς δικῆς της, ἐὰν ἐμεῖς προχωρήσουμε σὲ μονομερῆ διακήρυξη· οἱ ἀντιδράσεις εἶναι δύο: πρόκληση θερμοῦ ἐπεισοδίου στὸ Αἰγαῖο, τὸ ὁποῖο τὸ ἀποκλείει καὶ ἡ ἴδια, καὶ ἔρευνες στὶς ἀμφισβητούμενες περιοχές. Ἀμφότερα εἶναι εἰς βάρος της, διότι ὁ Ἑλληνισμὸς διαθέτει τὴν Εὐρωζώνη καὶ τοὺς Ἀναδυομένους.

Μαλί, ἐπέμβαση τῆς Γαλλίας

στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Γαλλίας στὸ Μαλί, γιὰ τὴν ἀνακοπὴ τῆς προόδου τῶν πραξικοπηματιῶν πρὸς Νότο καὶ τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, ἔχει προκαλέσει ἀνάμικτες ἀντιδράσεις, πέραν τῆς ἀπωθήσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν· ἡ ἐπέμβαση ἔγινε μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ στρατευμάτων ἀπὸ γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες. Οἱ Ἰσλαμιστὲς κατέχουν τὸ βόρειο τμῆμα τῆς χώρας καὶ θεωρεῖται ὅτι ἐνισχύονται ἀπ’ τὸ κίνημα Τζιχὰντ τῆς Ἀλγερίας καὶ τῆς Λιβύης, ἐνῶ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχουν ἐφοδιασθεῖ μὲ σύγχρονο στρατιωτικὸ ὑλικὸ τοῦ Καντάφι· οἱ Γάλλοι συνεχίζουν τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς τῶν θέσεων τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ συναντοῦν ἰσχυρὴ ἀντίσταση ἀπὸ καλὰ ἐκπαιδευμένους ἀντάρτες, ἐνῶ γίνονται δεκτὰ μὲ ἀνακούφιση τὰ κρατικὰ στρατύματα ἀπ’ τὸν τοπικὸ πληθυσμό. Ἡ ἐπέμβαση προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει, ἀλλὰ ἀποδεικνύει τὶς στενὲς σχέσεις τῶν Παρισίων μὲ τὶς παλαιὲς ἀποικίες της. Ἡ μαύρη ἤπειρος παραμένει στὴν ἐπικαιρότητα.

Οἰκονομικὰ Ἀμερικῆς, τέλμα

Μιὰ βδομάδα πρὶν ἀπ’ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δὲν ἔχει διασαφηνίσει τὴν οἰκονομική του πολιτική, ἐνῶ ἀμηχανία καὶ ἀβεβαιότης ἐπικρατεῖ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους· τὸ πρόβλημα τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους εἶναι τὸ πρῶτο, καθὼς ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν αὔξησημὴ καὶ σὲ ποιὰ στρώματα καὶ σὲ ποιὸ ποσοστὸ τῆς φορολογίας. Ἡ διαφωνία μὲ τὴν Βουλὴ εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ πολλοὶ γερουσιαστὲς ἐκφράζουν ἐπιφυλάξεις, διότι δὲν γνωρίζουν τὶς προθέσεις τοῦ προέδρου, ἢ ἀκόμη χειρότερα πολὺ πιστεύουν ὅτι δὲν ἔχει συλλάβει τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀπαιτούμενη πολιτική· ἤδη τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα αὐξήθηκε τὸν Νοέμβριο, ὅπως καὶ τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, πέραν τῆς ἐκτινάξεως στὰ ὕψη ἐκείνων τῶν πολιτειῶν. Οἱ ἄλλες μεγάλες χῶρες δείχνουν ὅτι ἔχουν ἀπογοητευθεῖ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἀναβλητικότητα κι ἀκολουθοῦν τὴν πολιτική τους, ἀνεξαρτήτως τῆς στάσεως τῆς Οὐάσιγκτον.

Ἀναγνώριση τῆς νέας πολιτικῆς δυναμικῆς

Ὅλες οἱ παρατάξεις, μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν διαπλοκὴ συνάμα, ἀναγνωρίζουν πλέον ὅτι γίνεται ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς μας δυναμικῆς, μὲ ἐμφανεῖς τὶς ἐπιπτώσεις της· τρία εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικά, ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ὅτι ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἡ ἐπισφράγιση ἐκ τῶν πραγμάτων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μας προσανατολισμοῦ, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Εὐρωζώνης, καὶ ἡ ὁμολογία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι ἀλλάζει πολιτικὴ καὶ ἀποδοκιμάζει τὴν τρομοκρατία καὶ τοὺς κουκουλοφόρους. Οἱ ἐξελίξεις συνέπεσαν στὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικά, ἀλλὰ μέτρησαν πολὺ στὴν στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· ἡ πεποίθηση, ὅτι ἡ οἰκονομία μας βαδίζει πλέον πρὸς τὴν ἐπανεκκίνησή της, μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἢ καὶ νωρίτερα, εἶναι γενικὴ καὶ ἔχει διαμορφώσει τὴν ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στὴν πολιτικὴ δυναμική. Ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἄλλαξε στάση καὶ δὲν μιλάει γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως τὸν Μάρτιο, ὅπως διαβεβαίωνε τοὺς πάντες ὁ πρόεδρός του, ἐνῶ ἡ κάθαρση, μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ πρῶτο τὴν λίστα Λαγκάρντ προχωρεῖ καὶ ὁδηγοῦνται στὸν Κορυδαλλὸ πολλοὶ ἐκλεκτοὶ τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ χρηματοδότες τῆς ἀριστερᾶς. Συνέπεσαν αὐτά, δὲν ἦταν προσχεδιασμένα.

Οἱ ἐπιχειρήσεις ἐκκαθαρίσεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν ἄλλων πόλεων, ἀπ’ τὶς ἑστιες τρομοκρατίας καὶ μολύνσεως τῆς δημοσίας ὑγείας, γίνονται δεκτὲς μὲ εὐχαρίστηση ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό· γιὰ πρώτη φορὰ τολμᾶ τὸ κράτος καὶ ἐπιβάλλει τὴν ἐξουσία του, χωρὶς περιορισμοὺς κι ὅπως τὴν ὁρίζουν οἱ νόμοι τῆς χώρας. Οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν καὶ οἱ φοιτητὲς στὰ Πανεπιστήμια αἰσθάνονται ἀνακούφιση, καθὼς ἐπιστρέφουν στοὺς δημόσιους χώρους τους καὶ στὴν κανονική τους ζωή· πολιτικὰ αὐτὸ μετράει ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως, διότι ἀνταποκρίνεται στοὺς πόθους καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἁπλοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει τὴν πολιτική του τοποθέτηση. Οἱ καταληψίες καὶ οἱ τρομοκράτες ἀποδεικνύεται ὅτι ὑποστηρίζονταν ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἢ τουλάχιστον ἀπὸ μεγάλο μέρος του, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν Δεκεμβριανῶν καὶ μετά· ὁ Ναπολεοντίσκος τρέχει καὶ δὲν ἐπαρκεῖ προβάλλειν ἄλλη εἰκόνα τοῦ κόμματός του, ἀλλὰ καὶ δὲν τολμάει διαγράψαι τοὺς ἐκτραπέντας βουλευτάς του· φαίνεται ὅτι οἱ δεσμεύσεις εἶναι πολλὲς καὶ βαθύτερες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματος. Ἡ ἀκροδεξιὰ βλέπει νὰ φεύγει τὸ ἔδαφος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια της, διότι εἶχε στηρίξει τὴ ὕπαρξή της στὴν ἀνοχὴ τοῦ κράτους ἀπέναντι στὰ παρεμβατικὰ φαινόμενα· ὅσο πατάσσονται οἱ παρεμβατικὲς ἐκδηλώσεις καὶ προχωράει ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς ἀπομένουν μόνο οἱ ἀμερικανόδουλες ἐκφράσεις της, σὲ συμπλευση μὲ τὸν Ναπολεντίσκο, ἀλλὰ αὐτὸς ἀλλάζει πλέον ἐμφανῶς πορεία.

κάθαρση εἶναι ὁ δεύτερος σημαντικὸς παράγων ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς καὶ ἐπιδράσεως τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου· οἱ διαδικασίες τῆς λίστας Λαγκὰρντ κρίνονται πολιτικὰ ὡς καθοριστικές, διότι ἀντανακλοῦν τὴν νοοτροπία τῆς κυβερνήσεως τῆς τριετίας. Εἶχαν ἐπιβάλει ἐσκεμμένως ἐξουθενωτικὴ γιὰ ὅλους φορολογία, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἀλλὰ εἶχαν ἀρνηθεῖ πεισμόνως τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἢ μᾶλλον εἶχαν εὐνοήσει σκανδαλωδῶς τὴν ἐκροὴ κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό, τόσο μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ διεφθαρμένο λαό, ὅσο καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του, ἀλλὰ καὶ τῶν στελεχῶν τους· τὴν Πέμπτη συστήνεται ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ἐνῶ οἱ ἀνακρίσεις γιὰ τὴ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα συνεχίζονται καὶ τὰ εἰδοποιητήρια ἔχουν φθάσει στοὺς ἐγγεγραμμένους στὶς διάφορες λίστες καὶ τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν. Γιὰ πρώτη φορὰ λαμβάνονται παρόμοια μέτρα κι ἀφήνεται ἐλεύθερη ἡ δικαιοσύνη στὸ ἔργο της, μὲ ἁπτὰ τὰ ἀποτελέσματα· σύντομα ἀκολουθεῖ ἡ εἴσπραξη τῶν προστίμων, ἐνῶ ἡ ἐκκαθάριση τῶν συνταξιούχων ἀποφέρει πολλὰ δις εὐρὼ οἰκονομία στὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα μετατρέπονται μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας σὲ παροχὲς πρὸς τὰ κατώτερα στρώματα στὴν πρώτη εὐκαιρία. Ἡ κοινὴ γνώμη βλέπει τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο ζεῖ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος στὴν καθημερινότητά της καὶ στὴν οἰκονομία· στόμα στόμα γίνονται οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς κι ὄχι ἀπ’ τὶς πομπώδεις ἐξαγγελίες τῶν τηλεπαραθύρων.

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας στὴν οἰκονομία εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό· οἱ ἐξαγγελίες γιὰ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ἔχουν δευτερεύουσα σημασία καὶ γίνονται σὲ ἀνταπόκριση πρὸς τὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, ἐπειδὴ κρίνουν ἀπ’ τὴν δική τους νοοτροπία. Ἡ μικρὴ φοροδιαφυγὴ πάντα εὐνοοῦσε τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀπογείωσή της στὴ συνέχεια· οἱ μαυραγορίτες στὴ Κατοχὴ καὶ τὰ πρῶτα μαῦρα ἑπόμενα χρόνια κράτησαν τὴν οἰκονομία ζωντανὴ καὶ βοήθησαν στὴν ἀνάκαμψή της. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ μεγάλη καὶ ὀργανωμένη φοροδιαφυγή, μὲ τὴν ἐκροὴ τῶν κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό, ὅπως ἔγινε τὴν τριετία, μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν στελεχῶν τοῦ σοσιαλισμοῦ· κυκλοφοροῦσαν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔστηναν τὰ κυκλώματά τους, γιὰ παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ λογαριασμοὺς στὴν Ἑλβετία. Τώρα τοὺς ἔρχονται τὰ μπουγιουρντὶ καὶ ἁπλῶς τρελαίνονται· τὰ στελέχη ἔχουν ἐξαφανισθεῖ καὶ οἱ προσβάσεις τους στὴν κρατικὴ μηχανὴ ἔχουν ἀποκοπεῖ, ὁπότε πληρώνουν αὐτοὶ τὴν νύφη. Ἡ πάταξη τῆς παρανομίας καὶ ἡ διαμόρφωση προοπτικῶν ἀνακάμψεως ἐπιτρέπουν σὲ ὅσους ἔχουν κάποιες οἰκονομίες νὰ τὶς ρίξουν στὶς δουλειές τους καὶ νὰ αὐξήσουν τὸν τζῖρο τους· οἱ μικρὲς αὐτὲς παρεμβάσεις συμπληρώνουν καὶ πολλαπλασιάζουν τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὰ δημόσια ἔργα, μικρὰ καὶ μεγάλα. Οἱ ἀλληλεπιδράσεις παίζουν καθοριστικὸ ρόλο γιὰ τὴν καλλιέργεια κλίματος ἐμπιστοσύνης γιὰ τὸ μέλλον.

Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀλλάζει βαθύτερα πλέον· ἀκόμη καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀναγνωρίζει τὴν ἀλλαγή, πάντα τσεκουρεμένη στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις της, ἀλλὰ ὑποχρεώνεται συμπλεῦσαι μὲ τὴν κοινὴ γνώμη. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ ρόλου τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι γενικὴ πλέον, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση δὲν τὸν περιλαμβάνει στὴν ἴδια κατηγορία μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ ΠΑΣΟΚ· ἡ διερεύνηση τῶν σκανδάλων θὰ συμπληρώσει τὴν ἀλλαγὴ αὐτή, ἀλλὰ καὶ θὰ παγιώσει τὴν νέα δυναμικὴ τῆς πολιτικῆς ζωῆς, ἐὰν συνεχισθεῖ στὴν ἴδια κατεύθυνση. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας φέρνει τὰ πρῶτα ἀποτελέσματά της, ἐνῶ ἔρχονται καὶ οἱ μεγάλες ἐπενδύσεις· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνεχίζει τὴν πολιτικὴ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὰ ἀνοίγματα γιὰ στρτηγικὲς σχέσεις μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα, ἐνῶ μᾶλλον δίδονται στοὺς Ρώσους ἡ ΕΛΠΑ καὶ ἡ ΔΕΣΠΑ. Ἀκολουθοῦν φυσικὰ οἱ ἐπισκέψεις του στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο, ἐνῶ πρῶτο βῆμα θεωρεῖται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἀμύνης· ἐπὶ τριετία εἶχαν παγώσει ἐντελῶς οἱ σχέσεις αὐτές, τὶς ὁποῖες τόσο χρειαζόμαστε γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ. Ἡ ἐνεργὸς ὑποστήριξη τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῶν Ἀναδυομένων μόνο μᾶς διασφαλίζει τὴν ἀναγνώρισή της διεθνῶς· τὰ τολμηρὰ αὐτὰ βήματα, μαζὶ μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας, συμπληρώνουν τὴν δυναμικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀποδυνάμωση, τόσο τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅσο καὶ τῶν ἀκροδεξιῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.