Ρευστότης ἀγορᾶς, ἄμεση προτεραιότης

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς εἶναι ἡ ἄμεση προτεραιότης τῆς κυβερνήσεως, διότι μόνο μέσῳ αὐτῆς εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ μείωση τῆς ἀνεργίας· ὁ πρωθυπουργὸς ἄλλωστε εἶχε εἰδικὴ σύσκεψη μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς γιὰ τὰ θέματα αὐτά. Ἤδη ἡ δόση τοῦ Ἰανουρίου, 9,2 δις εὐρώ, ἐγκρίθηκε ἀπ’ τὸ Συμβούλιο Μονίμων Ἀντιπροσώπων, ὁπότε θεωρεῖται τυπικὴ ἡ ἔγκρισή του ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς τὴν Δευτέρα καὶ ἀπ’ τὸ ΔΝΤ· τὰ προβλήματα μεταφέρονται στὸ ἐσωτερικό, καθὼς ἀτλαντικοὶ καὶ ἐπιχώριοι κερδοσκόποι πιέζουν τὸ Χρηματιστήριο καὶ κυρίως τὶς τραπεζικὲς μετοχές, μὲ τὴν ἐλπίδα παραχωρήσεων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Πλανῶνται πλάνην οἰκτράν, ἐπειδὴ ἡ δύναμή τους ἐξαντλεῖται στὴν διαπλοκή. Κυβέρνηση καὶ Εὐρωζώνη ἀπέδειξαν ὅτι δὲν ἐκβιάζονται ἀπ’ τὰ παρασιτικὰ κυκλώματα.

Λαγκάρντ, πολλὰ καρφώματα

Στὰ καρφώματα τοῦ ἑνὸς ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἐπιδίδονται οἱ ὑπεύθυνοι τῆς τριετίας γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, καθὼς φοβοῦνται πλέον τὸν Κορυδαλλό· ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ ΣΔΟΕ ἀρνεῖται, μὲ τὸ ὑπόμνημά του στοὺς οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς, ὅτι ἐνημερώθηκε ἀπ’ τὸν ὑπουργό του γιὰ τὴν προέλευση καὶ τὴν φύση τῆς λίστας, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς τὸν διαψεύδει. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ὅτι ἡ παράδοση ἔγινε μέσῳ τρίτου, ὄχι μὲ ἐπίσημο τρόπο, δηλαδὴ ὁ ὑπουργός, δύο χρόνια περίπου μετὰ τὴν παραλαβή της, δὲν τὴν εἴχε καταχωρίσει πουθενὰ καὶ τὴν περιέφερε ὡς προσωπικό του ἀντικείμενο, ἐνῶ δὲν ἐνημέρωσε καὶ τὸν διάδοχό του γιὰ τὸ θέμα· ὡς γελοιότητες ἀντιμετωπίζονται αὐτά. Ἡ Βουλὴ ἐπίσης ἀποφασίζει αὔριο γιὰ τὸ πόσες κάλπες θὰ στηθοῦν τελικὰ κατὰ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν ὑπόθεση· ὁ πρώην τσάρος παραπέμπεται, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστο ἐὰν θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι. Ἡ Προανακριτικὴ θὰ δείξει.

Πολὺ ἐνισχυμένη κυβέρνηση

Ἕξι μῆνες μετὰ τὸν σχηματισμό της ἡ τρικομματικὴ κυβέρνηση ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη ἀρκετὰ ἐνισχυμένη, καθὼς ἐπιστρέφουν πολλοὶ ἀνεξαρτηποιηθέντες παλαιότερα βουλευτὲς στὸ μαντρί τους· οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ συζήτησαν χθὲς τὴν πολιτική τους πορεία, μὲ στόχο, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, τὴν κάθαρση στὰ σκάνδαλα καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ αἰσθήματος δημοσίας ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν. Οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές, καθὼς ἀποδεσμεύονται τὰ μεγάλα ἔργα, ἀρχίζει ἡ εἰσροὴ ἐπεδύνεων, ἐνῶ ἐπιταχύνονται τὸ πρόγραμμα τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ οἱ ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ἐξωτερικό, μὲ σκοπὸ τὴν προσέλκυση κεφαλαίων· ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὶς δεσμεύσεις τῆς δόσεως εἶναι γεγονός, ὁπότε ἀσχολοῦνται συστηματικὰ μὲ τὰ ἐπείγοντα θέματα. Οἱ Γιάννης Στουρνάρας καὶ Νίκος Δένδιας ἐνημέρωσαν τοὺς τρεῖς ἀρχηγοὺς γιὰ τὰ θέματά τους, τὴν εἴσπραξη τῶν ἄλλων δόσεων καὶ τὴν πορεία τῶν εὐρευνῶν γιὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις. Πάντως δὲν ἔχουν διαρρεύσει πληροφορίες γιὰ τὰ τυχὸν εὐρήματα τῆς Ἀστυνομίας.

Συσπείρωση κυβερνητικῶν

ψήφιση τῶν πράξεων νομιθετικοῦ περιεχομένου προχθὲς στὴ Βουλὴ ἔγινε μὲ 166 ψήφους, ἔναντι 162 τοῦ φορολογικοῦ τὴν περασμένη Παρασκευή· ἡ διαφορὰ προέρχεται ἀπὸ ἀνεξαρτητοποιηθέντες βουλευτὲς ποὺ ἐπέστρεψαν ἢ προετοιμάζονται γιὰ ἐπιστροφὴ στὸ μαντρί τους. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει πολλά, διότι ὅλοι αὐτοὶ εἶχαν διαφοροποιηθεῖ στὴν ψήφιση τῶν μέτρων τὸν Νοέμβριο, ὅταν δὲν ἦταν δεδομένη ἡ ἔγκρισή τους ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη· οἱ βουλευτὲς ἐπιστρέφουν γιὰ δύο λόγους, πρῶτον, διότι βλέπουν ὅτι ἔχει προοπτικὲς ἡ κυβέρνηση καὶ διότι τοὺς πιέζουν οἱ ψηφοφόροι τους, δεύτερον, ἐπειδὴ ἔχουν ἐμπιστοσύνη πλέον στὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως. Τὴν πολιτική τους ἐπιβίωση θέλουν οἱ βουλευτὲς ὡς πρώτη τους ἐπιλογὴ καὶ τὶς ἄντες σχέσεις μὲ τοὺς ψηφοφόρους τους.

Δουλοπρεπὴς στὸ Βερολίνο

προσκύνηση στὴ γερμανικὴ κυβέρνηση καὶ οἱ ὑποκλίσεις, ὅτι γίνεται πιστὸς μερκελιστής, δὲν βοήθησαν καὶ πολὺ τὸν Ναπολεοντίσκο· οἱ Γερμανοὶ ἔμειναν ἀπαθεῖς καὶ ψυχροὶ ἀπέναντί του, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν Κομμουνιστῶν, ἀλλὰ μὲ ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στὴν πολιτικὴ ζωή. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀκροαριστεροὶ Γερμανοὶ γνωρίζουν τὶς σχέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τὰ τάγματα ἐφόδου, ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶναι ἐναντίον τῆς ὅποιας μορφῆς βίας· ἡ σύμπτωση τῶν πυροβολισμῶν κατὰ τῶν  γραφείων τῆς Νέας Δημοκρατίας ἦταν ἀτυχία γιὰ τὸν γονυκλινῆ ἐπισκέπτη. Ὁ εὐθὺς καὶ σαφὴς λόγος ἔλειπε, ἐνῶ ὁ τιμημένος ἀριστερὸς κατήγγειλε στὴ Βουλὴ γιὰ φίλιες πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία παρακρατικὲς δυνάμεις τῆς τρομοκρατίας. Τὰ ἔχουν ἐντελῶς χαμένα.

Ἐρίζοντες καὶ διαφερόμενοι

Ὅλοι σχεδὸν οἱ Πελοποννήσιοι προσχώρησαν στοὺς Θηβαίους καὶ τοὺς ἀκολούθησαν στὴν εἰσβολή τους στὴν Λακωνία· ἀπολάμβαναν τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τὴν σπαρτιατικὴ ἡγεμονία αἰώνων καὶ ζητοῦσαν τὴν αὐτόνομη διαβίωσή τους γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορική τους ἐποχή. «Καὶ Ἀργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι καὶ Ἀρκάδες ἐν τοῖς συνεδρίοις ἐρίζοντες»· καὶ οἱ Ἀργεῖοι καὶ οἱ Ἠλεῖοι καὶ οἱ Ἀρκάδες διαφωνοῦσαν μεταξύ τους στὰ συνέδρια. «Καὶ διαφερόμενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους ὑπὲρ ἡγεμονίας»· καὶ διεκδικοῦσαν ἀπ’ τοὺς Θηβαίους τὴν ἡγεμονία. «Ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἀγώνων καὶ παρὰ τὰ δεινὰ τοῖς ἐκείνων»· γιὰ τοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς καὶ παρὰ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγονταν. «Αὐθαιρέτως πειθόμενοι στρατηγοῖς ἠκολούθουν»· αὐθορμήτως ἀκολουθοῦσαν ἐπειδὴ ἐπείθοντο στοὺς στρατηγούς. «Ἐν ἐκείνῃ τῇ στρατείᾳ πᾶσαν μὲν Ἀρκαδίαν εἰς μίαν δύναμιν συνέστησαν»· στὴν ἐκστρατεία αὐτὴ ὁλόκληρη μὲν τὴν Ἀρκαδία τὴν συνένωσαν σὲ ἕνα κράτος. Τὸ ἀντίπαλο δέος πρὸς τὴν Σπάρτη δημιούργησαν οἱ Θηβαῖοι.

Διασφάλιση σταθερότητος

Ἡ ψήφιση τοῦ φορολογικοῦ καὶ τῶν πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶχε ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν ἔγκριση ἀπ’ τοὺς Μονίμους Ἀντιπροσώπους τῆς δόσεως τοῦ Ἰανουαρίου, ὕψους 9,2 δις εὐρώ· ἡ αἴσθηση τῆς σταθερότητος πλέον στὴν οἰκονομία μας καὶ τῆς πορείας της πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση ἐπισφραγίζεται στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη ἔχουν ἐπιστρέψει ἀπ’ τὸν Ἰούνιο ἐννέα δις εὐρὼ στὶς τράπεζες, ἐνῶ ὁ ρυθμὸς ἐπιταχύνεται τὸν τελευταῖο καιρό· πρόκειται γιὰ τὰ ὑγιῆ κεφάλαια κι ὄχι γιὰ γιὰ τοὺς φοροφυγάδες, οἱ ὁποῖοι κι ἀναζητοῦν τρόπους ἐπενδύσεων στὴ χώρα. Οἱ βάσεις ἔχουν τεθεῖ κι ἀπομένει στὸν πρωθυπουργὸ καὶ στὴν κυβέρνηση ἡ ἀξιοποίηση τῆς εὐμενοῦς συγκυρίας γιὰ τὴν ταχύτερη ἐπανεκκίνηση καὶ ἐπανάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐπιχειρηματολογία της ἀπέναντι στὴν τρόϊκα εἶναι διαφορετικὴ πλέον, διότι διαθέτει τὸ πλεονέκτημα τῆς ἀξιοπιστίας, σὲ σύγκριση μὲ τὴν διπροσωπία τῆς τριετίας καὶ τὴν ἀνυποληψία τῆς χώρας.

WS, διαρροὴ τῶν Κινέζων

Ἡ διαρροὴ τῶν κινεζικῶν ἑταιρειῶν ἀπ’ τὴν Γουὼλ Στρὴτ αὐξάνεται τὸν τελευταῖο καιρό, γεγονὸς προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορά· τὰ προηγούμενα χρόνια πολλὲς κινεζικὲς ἑταιρεῖες ἵδρυαν θυγατρικές τους στὴν Νέα Ὑόρκη, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν σχέσεών τους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, πρώτου ἐμπορικοῦ ἑταίρου τῆς χώρας τους τότε. Ἀλλὰ ἡ στασιμότης τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, μὲ τοὺς πολλαπλοὺς ἐλέγχους, ἔχουν δημιουργήσει πολλὰ προβλήματα στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τους, ἐνῶ ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἡ κεφαλαιαγορὰ τῆς Ἀσίας, μὲ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὴν Σαγκὰη πρῶτες, οἱ ὁποῖες καλύπτουν ἄνετα τὶς ἀνάγκες τους· ἔτσι εἴτε ἐπιστρέφουν στὴν Ἀσία εἴτε μεταφέρονται στὴν Εὐρώπη, καθὼς ἔχει γίνει πρῶτος ἐμπορικός τους ἑταῖρος πλέον. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἀναζητοῦν τρόπους προσελκύσεως καὶ πάλι τῶν κινεζικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἑταιρειῶν τῶν ἀναδυομένων οἰκονομιῶν· ἀναγνωρίζουν ὅτι τὶς ἔχουν πολλὴ ἀνάγκη.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς δὲν διαφαίνεται οὐδεμία προοπτικὴ γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνηἀνάπτυξη περιορίσθηκε σὲ 0,7% στὴ Γερμανία· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3319 δολλάρια καὶ 117,8205 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,52, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς αὐξήθηκε στὰ 1681. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ζήτησε τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση στὸ Κογκρέσσο, ἐνῶ καὶ οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως προειδοποιοῦν γιὰ τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν παρατεταμένη ἀβεβαιότητα· στὴν Κίνα, οἱ μεγάλοι ἀσφαλιστικοὶ ὀργανισμοὶ ἀνακοίνωσαν τὴν πρόθεσή τους γιὰ μείωση τῶν ἐπενδύσεων σὲ ἀμερικανικὰ ὁμόλογα, ἐπειδὴ δὲν τὰ θεωροῦν ἀρκετὰ σίγουρη τοποθέτηση καὶ διότι βρίσκουν καλύτερες συνθῆκες στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά. Ἡ ἀνακοίνωση προστίθεται στὶς ἄλλες ἐξελίξεις, ὅπως στὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Γουὼλ Στρὴτ πολλῶν κινεζικῶν ἑταιρειῶν· οἱ Ἀναδυόμενοι ἀπομακρύνονται ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς κατὰ τὰ φαινόμενα.

Ἀμερικὴ, Κίνας δορυφόροι

Ἔντονος προβληματισμὸς ἐπικρατεῖ στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ ταχύτατα ἀναπτυσσόμενο κινεζικὸ διαστημικὸ πρόγραμμα· μὲ τὸν ὑπὸ συναρμολόγηση διαστημικό της σταθμό, τὸ δίκτυο Baidu, ἀνταγωνιστικὸ τοῦ GPS, καὶ τοὺς πολλοὺς στρατιωτικοὺς δορυφόρους ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς παρακολουθήσεως ὅλων τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν κινήσεων. Τὸ Πεκίνο ἀναπτύσσει τὴν δική του διαστημικὴ τεχνολογία, ἂν καὶ ἔχει στενὴ συνεργασία μὲ τὴν ρωσικὴ διαστημικὴ ἑταιρεία, μὲ εἰδικὸ κλάδο γιὰ τὶς ἀμυντικές του ἀνάγκες· τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κίνα, χάρις στὴν οἰκονομική της εὐρωστία, ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διαθέσεως μεγάλων κονδυλίων γιὰ διαστημικὴ ἔρευνα, ἐνῶ διαθέτει καὶ πρωτοπόρα προηγμένη τεχνολογία, δική της ἢ ἀγορασμένη στὴ διεθνῆ ἀγορά, κυρίως στὴν ψηφιακή, ὅπου ὑστερεῖ κάπως λόγῳ τῆς δυσκαμψίας τῆς γλώσσης της. Ἕπονται οἱ Ἀμερικανοί

Μαλί, συνέχιση συγκρούσεων

Στὸ Μαλὶ συνεχίζονται οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, μὲ τοὺς Γάλλους καὶ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν, ἐνῶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἐνέκρινε ψήφισμα ὑποστηρίξεως· στὸ Μπαμάκο συναντήθηκαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Ἐπιτελείων τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς οἱ ὁποῖοι δεσμεύθηκαν γιὰ τὴν ἀποστολὴ στρατευμάτων τὸ συντομώτερο. Πάντως οἱ Γάλλοι αὐξάνουν τὴν παρουσία τους, καθὼς ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δήλωσε ἀπ’ τὰ Ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου, ὅτι θὰ ἐπιτύχει ἡ ἐπιχείρηση· ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, ἡ Βρεταννία διέθεσε μεταγωγικὰ ἀεροσκάφη καὶ ἡ Γερμανία καὶ Ἰταλία ἐπιμελητειακὴ ὑποστήριξη, ὅπως καὶ ἡ Ἀμερική. Στὸ ἔδαφος, ἡ Ἀλγερία ἔκλεισε τὰ σύνορά της μὲ τὸ Μαλί, ἐνῶ ἔφθασαν καὶ τὰ πρῶτα γαλλικὰ θωρακισμένα· οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀποχωροῦν ἀπ’ τὶς ἑστίες του καὶ κατέλαβαν τὴν Νταϊμπαλί.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.