Ἰρλανδία, τέλος Μνημονίου ἀπὸ ἐφέτος

Τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν χώρα του, ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους, ἀνήγγειλε στὸν ἰρλανδικὸ λαὸπρωθυπουργός του· ἤδη ἡ χώρα ἐκδίδει ἀνέτως τὰ ὁμόλογά της στὶς ἀγορὲς καὶ μὲ λογικὰ ἐπιτόκια, ἐνῶ ἄρχισε ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της. Ἡ Ἰρλανδία εἶχε ἐνταχθεῖ σὲ Μνημόνιο ἕνα ἑξάμηνο μετὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ λόγους χειρότερους ἀπὸ ἐμᾶς, διότι ἦταν ἐντελῶς χρεωκοπημένο τὸ τραπεζικό της σύστημα· ἔκανε ὅμως δύο πράγματα, δὲν ἔθιξε καθόλου χαμηλοὺς μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἐνῶ φρόντισε, πέραν αὐτῶν γιὰ τὴν ὁμαλὴ ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, παρὰ τὴν χρεωκοπία τῶν τραπεζῶν της. Ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση, ἔκανε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ἔκοψε μὲ τὸν μπαλτᾶ μισθούς, συντάξεις καὶ ρευστότητα ἀγορᾶς.

Ψηφοφορία Βουλῆς, ὁρόσημο

Ὁρόσημο γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις θεωρεῖται ἡ σημερινὴ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν Προανακριτική, ἀνεξαρτήτως τῆς τυπικῆς διαδικασίας, γιὰ τὴν ὁποία κρίνει ἡ Ὁλομέλεια· ἡ παραπομπὴ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείονται καὶ οἱ ἐκπλήξεις. Τὸ πολιτικὸ μέρος ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον, διότι ἀρχίζει ἡ οὐσιαστικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ ὡς ἀφορμή, μὲ προεκτάσεις στὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ δημοσίου χρήματος· στὴν πράξη ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου, καθὼς βοηθοῦν οἱ ἀνακρίσεις τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων γιὰ τὰ μὴ οἰκονομικὰ πρόσωπα, ὅπου οἱ ἀποκαλύψεις ξεφυτρώνουν πλέον σὰν τὰ μανιτάρια. Οἱ ὁμιλίες τῶν παραπεμπομένων συγκεντρώνουν τὴν προσοχὴ τῶν πολιτικῶν παρατηρητῶν· πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν, γιὰ τὴν πορεία μας πρὸς τὴν χρεωκοπία. Δὲν φημίζονται γιὰ τὴν γενναιότητά τους οἱ παραπεμπόμενοι, διότι διαφορετικὰ θὰ εἶχαν μιλήσει ἀπὸ καιρό. Ἡ παραπομπὴ συμβάλλει στὴν ἀξιοπιστία τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονομίας

ἐπιτάχυνση τῆς οἰκονομίας κρίνεται πλέον, μετὰ τὴν ἔγκριση τῶν δόσεων, ἀπ’ τὴν ἔγκαιρη ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς κι ἀπ’ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων· ἡ χώρα ἀποκατέστησε τὴν ἀξιοπιστία της, ἀλλὰ εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἡ παρουσίαση δείγματος γραφῆς. Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα κι ἤδη ἀναμένονται ἀποφάσεις γιὰ τὴν ΔΕΠΑ καὶ τὴν ΔΕΣΦΑ, μὲ πρῶτες ὑποψηφίες τὶς ρωσικὲς ἑταιρεῖες· τὸ θέμα χειρίζεται προσωπικὰ ὁ πρωθυπουργός, διότι μόνο αὐτὸς δύναται ἀποκροῦσαι τὶς γνωστὲς ἀμερικανικὲς πιέσεις. Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση, ἐνῶ ἀκολουθοῦν ΟΠΑΠ, Κρατικὰ Λαχεῖα, λιμάνια καὶ περιφερειακὰ ἀεροδρόμια· ἡ εἴσπραξη ἐσόδων εἶναι τὸ πρακτικό, τὸ καλὸ ὄνομα τὸ δεύτερο καὶ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τὸ κυριώτερο. Ἤδη ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει πραγματοποιήσει σημαντικὴ πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις· ἡ συμβολὴ τῶν ἑλληνικῶν κεφαλαίων, ἐσωτερικοῦ καὶ ὁμογενῶν, εἶναι αὐτονόητη, μόλις διαπιστώσουν τὴν ἀλλαγὴ αὐτή.

Προσκύνημα στὸν Φοῦχτελ

Τὸ προσκύνημα τοῦ Ναπολεοντίσκου στοὺς Γερμανοὺς δὲν περιορίζεται μόνο στὸν σκληρὸ καὶ δεξιὸ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὸ Βερολίνο, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀπεσταλμένο ὡς γκαουλάϊτερ τῆς Μέρκελ στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὴν δική του φρασελογία, Γιοαχὶμ Φοῦχτελ· ἔτσι ἐπιστρέφοντας ἀπ’ τὴν Γερμανία συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν παρεπιδημοῦντα ὑφυπουργὸ Ἐργασίας τῆς χώρας. Οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι· διαπιστώνει τὴν προσωπική του πτώση, περισσότερο ἀπὸ ἐκείνη τοῦ κόμματος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ προσπαθεῖ ἀναπληρῶσαι τὸ ἰδεολογικό του κενό· ὁ ἄλλος εἶναι, ὅτι φεύγει γιὰ τὴν Ἀμερική, στὸ Ἰνστιτοῦτο Brookingks, καὶ φοβᾶται τὴν κατακραυγὴ γιὰ ὑποδούλωση στοὺς Ἀμερικανούς. Ἔτσι προσκυνάει πρῶτα τοὺς Γερμανούς, μετὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς γονυκλινής.

Ἀπόλυτη σιωπὴ πρυτάνεως

Ἡ ὑπόθεση τῆς βίλλας Καραγιάννη ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι ἔγινε ἡ ἐκδίωξη τῶν καταληψιῶν ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, ἀλλὰ χωρὶς τὸν ἐντοπισμὸ κάποιων παρανόμων ὑλικῶν, ὅπως εἶχε γίνει στὴ βίλλα Ἀμαλία· οἱ δεκαέξι συλληφθέντες ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι ἀπ’ τὸν Εἰσαγγελέα κι ἐπέστρεψαν, μόλις ἔφυγε ἡ Ἀστυνομία. Τὸ κτίριο ἀνήκει στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν κι ἔχει καταληφθεῖ ἀπ’ τὸ 1988· τὸ ἵδρυμα οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν τύχη του, οὔτε καὶ γιὰ τὴν ἀξιοποίησή του, ἐνῶ καὶ προχθὲς ὁ πρύτανις ἔλαμψε διὰ τῆς ἀπολύτου σιωπῆς του. Ὁ φιλόσοφος πρύτανις κάτι ἄλλο ἐπιδιώκει κι ἀποφεύγει τὸν ἔλεγχο τῆς περιουσίας τοῦ ἱδρύματος, διότι δὲν εἶναι τὸ μόνο κτίριο τοῦ Πανεπιστημίου ὑπὸ κατάληψη. Ἄλλες σκοπιμότητες ἐξυπηρετεῖ.

Τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους

Ἡ εἰσβολὴ τῶν Θηβαίων στὴν Πελοπόννησο, μετὰ τὴν συντριβὴ τῶν Σπαρτιατῶν στὰ Λεῦκτρα τῆς Βοιωτίας, ἀποτέλεσε ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀποστασία ὅλων τῶν πόλεών της ἀπ’ τὴν σπαρτιατικὴ ἡγεμονία· ὁ Ἐπαμεινώνδας ὁδήγησε ἐχθρικὸ στρατὸ στὴ Λακωνική, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Σπάρτης. «Τὴν δὲ Μεσσηνίαν χώραν νεμομένων Σπαρτιατῶν»· τὴν δὲ χώρα τῶν Μεσσηνίων τὴν ὁποία νέμονταν οἱ Σπαρτιάτες. «Ἀποτεμνόμενοι τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους ἐκάλουν καὶ κατῆγον Ἰθώμην συνοικίσατες»· ὅταν ἔδιωξαν τοὺς παλαιοὺς Μεσσηνίους τριακόσια χρόνια πρίν, οἱ Θηβαῖοι τοὺς κάλεσαν πίσω κι ἔφτιαξαν τὸν συνοικισμὸ Ἰθώμη. «Ἀπιόντες δὲ ἐπ’ οἴκου διὰ Κεχρεῶν»· ἐπιστρέφοντες δὲ στὴν πατρίδα τους μέσῳ τῶν Κεχρεῶν. «Ἀθηναίους ἐνίκων ἐπιχειροῦντες ἁψιμαχεῖν περὶ τὰ στενὰ καὶ κωλύειν τὴν πορείαν»· ἐνίκησαν τοὺς Ἀθηναίους οἱ ὁποῖοι ἐπιχείρησαν ἁψιμαχίες στὰ στενὰ γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς πορείας τους πρὸς τὴν Θήβα. Ἦταν ἀκατανίκητοι πλέον οἱ Θηβαῖοι καὶ τὸ ἀποδείκνυαν ἐμπράκτως.

Σπάνιες γαῖες Γρουλανδίας

Στὴν Γροιλανδία τήξη τῶν παγετώνων ἀποκάλυψε μεγάλα ἀποθέματα σπανίων γιαῶν, τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκει ἀξιοποιῆσαι ἡ νῆσος· ἡ μεγαλύτερη νῆσος τῆς γῆς, εἶναι αὐτόνομη περιοχὴ τῆς Δανίας, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ἔχει 75000 κατοίκους ποῦ ζοῦν ἀπ’ τὸ ψάρεμα κι ἔχουν δική της κυβέρνηση. Γιὰ τὰ ἀποθέματα σπανίων γαιῶν ἐκδήλωσαν ἐνδιαφέρον, Εὐρωπαῖοι, Ἀμερικανοί, Κινέζοι καὶ Αὐστραλοί, διότι εἶναι πολύτιμο ὑλικὸ καὶ σήμερα τὸ 95% τῆς παραγωγῆς του γίνεται στὴν Κίνα· χρησιμοποιεῖται κυρίως στὴν προηγμένη τεχνολογία, στὴ διαστημικὴ καὶ στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Γροιλανδίας ἔφθασε στὴν Κοπεγχάγη γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ κι ἄρχισε συνομιλίες μὲ τὴν κυβέρνηση· ἀπ’ τὶς πρῶτες του δηλώσεις ὑπογράμμισε, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ κάνει οἱανδήποτε παραχώρηση καὶ θὰ προσφέρει τὶς σπάνιες γαῖες σὲ ὅποιους τοῦ ὑποβάλλουν τὴν καλύτερη πρόταση, ἐνῶ πρόσθεσε ὅτι δὲν αἰσθάνεται καμμία ὑποχρέωση πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους.

Γαλλία, γάμος ὁμοφυλοφίλων

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν καθιέρωση τοῦ γάμου μεταξὺ τῶν ὁμοφυλοφίλων ἄρχισε στὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως μὲ ἐπεισοδιακὸ τρόπο· ἡ ἀντιπολίτευση ἀντέδρασε ἔντονα καὶ ζήτησε τὴν ἀπόσυρσή του, μετὰ τὴν ὀγκώδη διαδήλωση στὸ Παρίσι τὴν Κυριακὴ ἐναντίον τοῦ νόμου. Ἡ κυβέρνηση ἐπέμεινε κι ἡ ἀντιπολίτευση ἀποχώρησε, ἐνῶ ἀπείλησε, ὅτι, ἐὰν ψηφίσει ἡ Ὁλομέλεια τὸν νόμο, θὰ ζητήσει τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος· τὸ Σύνταγμα τῆς Γαλλίας τῆς παρέχει αὐτὴν τὴν δυνατότητα, ὁπότε σκοπεύει ἀξιοποιῆσαι ἐπωφελῶς. Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι προεκλογικὰ εἶχε δεσμευθεῖ, ἀλλὰ ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἀλλάξει· οἱ ὀπαδοὶ τοῦ γάμου συγκεντρώνουν μερικὲς χιλιάδες διαδηλωτὲς καὶ οἱ ἀντίθετοι πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες. Ἐὰν διεξαχθεῖ δημοψήφισμα θὰ τὸ χάσει ἡ κυβέρνηση, ὁπότε καταρρέει ἀκόμη περισσότερο ἡ ἤδη χαμηλὴ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν τὴν καθιέρωση καὶ τῆς πολυγαμίας· κάποιοι καὶ κάποιες τὴν θέλουν, εὔκολο πρᾶγμα εἶναι.

Ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δημοσιονομικοῦ δανεισμοῦ· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3289 δολλάρια καὶ 117,0215 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1679,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,82. Στὴν Οὐάσιγκτονκυβέρνηση προειδοποίησε ὅτι θὰ διακόψει τὴν πληρωμὴ τῶν συντάξεων, ἐὰν δὲν ἐπέλθει ταχύτατα συμφωνία μὲ τοὺς Ρεπουπλικανοὺς γιὰ τὰ ὅρια τοῦ δανεισμοῦ, διαφορετικὰ κινδυνεύει μὲ στάση πληρωμῶν· στὴν ΕὐρώπηΖὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ δήλωσε, τώρα ποὺ ἐγκαταλείπει τὴν προεδρία τῆς Εὐρωζώνης, ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι ὑπερτιμημένο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρεμπόδιση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξαγωγῶν. Στὸ Πεκῖνο ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων μειώθηκε κατὰ 3,7% πέρυσι, στὰ 117 δις δολλάρια, ἐνῶ οἱ κινεζικὲς ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικὸ αὐξήθηκαν κατὰ 29% στὰ 77 δις· τελικὰ οἱ κινεζικὲς ἐπενδύσεις ἐξαπλώνονται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἀρκετὰ γρήγορα.

Νερὸ ἀπ’ τὴν λίμνη Βοστὸκ

ρωσικὴ ἀποστολὴ στὴν Ἀνταρκτικὴ ἐπέτυχε τὴν ἀπόσπαση, ἀπ’ τὴν ὑπόγεια λίμνη Βοστόκ, μιᾶς στήλης πάγου ἱκανῆς γιὰ τὴν ἔρευνα· ἡ λίμνη, ἐκτάσεως 15690 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, βρίσκεται σὲ μεγάλο βάθος κι ἔχει ἐγκλωβισθεῖ πρὶν ἀπὸ ἑκατομμύρια χρόνια ἀπὸ παγετῶνες. Πιστεύεται ὅτι στὸ ἐσωτερικό της ἐπιζοῦν πρωτόγονες μορφὲς ζωῆς, οἱ ὁποῖες ἴσως ἐξαφανίσθηκαν στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, ἀλλὰ μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὴν ἐξερεύνηση τῆς ἐξελίξεώς της στὸν πλανήτη· οἱ Ρῶσοι, γιὰ νὰ μὴν μολύνουν τὴν λίμνη, ἄνοιξαν γεώτρηση ὣς τὴν ἐπιφάνειά της, χωρὶς νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μαζί της, κι ἀφησαν τὴν ἀνύψωση τοῦ ὕδατός της μέσα στὴν γεώτρηση. Μὲ τὸν χειμῶνα τῆς Ἀνταρκτικῆς πάγωσε τὸ νερὸ κι οἱ ἐρευνητὲς ἀπόσπασαν τὴν στήλη γιὰ τὶς ἔρευνες.

Κίνα, ὅρια ἐκπομπῶν ρύπων

Ὅρια στὶς ἐκπομπὲς ρύπων τῶν αὐτοκινήτων, τῶν βιομηχανιῶν καὶ τῆς οἰκιακῆς θερμάνσεως θεσπίζει ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, ὡς ὕστατη προσπάθεια περιορισμοῦ τῶν ρύπων στὶς μεγαλουπόλεις· ὁ τύπος, ὅμως, τῆς χώρας εἶναι πολὺ ἐπικριτικὸς πρὸς τὴν κυβέρνηση, διότι καθυστέρησε ἐπικίνδυνα στὴν λήψη τῶν μέτρων, ὅταν οἱ εἰδικοὶ ἀπὸ χρόνια ἐπισήμαιναν τὸν κίνδυνο. Ὅλες σχεδὸν οἱ μεγάλες κινεζικὲς πόλεις ἀντιμετωπίζουν ὀξύτατο πρόβλημα αἰθαλομίχλης, ὅταν ἐπικρατεῖ ἄπνοια, καὶ οἱ κάτοικοι φοροῦν μάσκες γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀναπνοῆς τους· πάντως οἱ ἀντιδράσεις δὲν περιορίζονται στὰ δημοσιεύματα τοῦ τύπου, καθὼς στὴν περιοχὴ τῆς Καντώνας οἱ κάτοικοι μικρᾶς πόλεως ὀργάνωσαν δημοψήφισμα, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση μιᾶς ρυπογόνου βιομηχανίας, ἀπέρριψαν τὴν ἐπένδυση καὶ κατέβηκαν στοὺς δρόμους γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τους. Ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.