Ναπολεοντίσκος, ὁδοιπόρος γιὰ τὰ Σοῦσα

ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου, προγραμματισμένη ἀπὸ καιρό, στὴν Ἀμερικὴ γίνεται κάτω ἀπὸ πολὺ ἄσχημες συνθῆκες, μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἐπισκέψεως στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ στὸ Βερολίνο· γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ φεύγει «ὁδοιπόρος γιὰ τὰ Σοῦσα», δείχνοντας τὴν τρομερὴ ἐκείνη ἡμέρα ποὺ ἐνδίδει… Ἡ κάμψη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ἰδίου ἀποδεικνύεται κι ἀπ’ τὶς δημοσκοπήσεις τῆς φιλικῆς του διαπλοκῆς· ἔγινε μερκελιστὴς καὶ ἐπισφραγίζει τὴν ἀμερικανοδουλεία του, ὁπότε δὲν ἀπομένει τίποτε, οὔτε ἀπ’ τὸ ἀτιμνημονιακό του μένος οὔτε ἀπ’ τὴν ἀριστερή του παράδοση. Οἱ διαφοροποιήσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματος εἶναι ἔντονες καὶ προσλαμβάνουν χαρακτῆρα ἐκρηκτικό· στὸν πολὺ κόσμο χάνει, τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ αἰσθάνεται ἄβολα καὶ οἱ ἀριστεροὶ διερωτῶνται γιὰ τὸ ποῦ βρίσκονται. Οἱ κουκουλοφόροι ἀπομένουν ὡς καταφύγιο…

Ἰσχυρὴ κυβερνητικὴ συνοχὴ

Τὴν ἰσχυρὴ συνοχή της ἀπέδειξε ἡ κυβέρνηση κατὰ τὴν ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, καθὼς δὲν σημειώθηκαν διαρροὲς ἀπ’ τὶς τάξει της, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση περιορίσθηκε στὶς δικές της ψήφους· ὁ Γεώργιος Παπακωνσταντίνου παραπέμφθηκε μὲ 265 ψήφους καὶ ἡ δεκαπενταμελὴς ἐπιτροὴ θὰ καταθέσει τὸ πόρισμά της μέχρι τὶς 25 Φεβρουαρίου. Τὰ διαδικαστικὰ τερτίπια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπέτυχαν, ἐνῶ καὶ η προσωπικὴ ἀναμέτρηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο κατέληξε εἰς βάρος του· δὲν εἶχε οὔτε πειστικὰ πολιτικὰ ἐπιχειρήματα, οὔτε καὶ ἀνάλογο πρὸς τὴν θέση του ὕφος. Ἡ κυβέρνηση κέρδισε σὲ δύο ἐπίπεδα, στὴν κάθαρση, ἀφοῦ παραπέμπεται ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν παραποίηση τῆς λίστας ὑπουργὸς καὶ στὴν πολιτική ἀπήχηση, διότι παραμένει ἑνωμένη γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς καὶ τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση· στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δίδει πλέον τὶς ἐξετάσεις της.

Προσέλκυση τῶν ἐπεδύσεων

προσέλκυση τῶν ἐπενδύσεων ἀποδεικνύεται τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἐμφανέστατη εἶναι ἡ ἀνταπόκριση τῶν ξένων, μὲ πρῶτα ἐκεῖνα τῶν Ἀναδυομένων· τὸ Κατὰρ ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ Ἑλληνικό, ἀλλὰ ἤδη ἡ COSCO ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς καὶ οἱ Ρῶσοι γιὰ τὴν ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ. Ἡ ἀνακοίνωση τῶν πρώτων ἀποφάσεων ἀναμένονται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, μετὰ τὴν ἔγκριση τῶν δόσεων ἀπ’ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ τὶς καλὲς ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς· ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας εἶναι δεδομένη, ἐνῶ καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων προβλέπουν τουλάχιστον ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως τὸ 2013. Ἔχει σημασία ἡ ἀλλαγὴ αὐτή, διότι τὰ ἴδια κέντρα ἐπὶ τριετία προπαγάνδιζαν ὡς δεδομένη τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀπόρριψη τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος. Προσαρμόζονται στὴν πραγματικότητα ἀμήχανοι πλέον.

Διορισμὸς ἰμάμηδων Θράκης

ὑπουργὸς Παιδείας ἀποδείχθηκε ἱκανὸς πολιτικὸς καὶ πέρασε τὴν τροπολογία γιὰ τοὺς ἱεροδιδασκάλους τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θράκης στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς· τὸ παλαιὸ σύστημα ἀλλάζει καὶ τώρα θὰ διορίζονται, μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ μὲ τὴν ἔνταξή τους στὸ προσωπικό του. Ἔτσι ἀποδεσμεύονται ἀπ’ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, μὲ τὶς γωστὲς παρενέργειες· οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀριστεροκουλτουριάρηδων δὲν εἶχαν ἀποτέλεσμα. Τὸ δεύτερο, ἦταν ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀξιολογήσεως τῶν καθηγητῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, διότι πολλοὶ τὴν ἀγνόησαν μὲ τὸν προηγούμενο νόμο· τρίτο ἦταν ἡ ἐξασφάλιση ἑξῆντα ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα γιὰ τὴν χορήγηση κάθε πρωὶ σὲ 250000 μαθητὲς γάλακτος, φρούτου καὶ τόστ. Μεγάλη ὑπόθεση…

Παρακλητικὸς στὴν Ἀμερικὴ

Ναπολεοντίσκος ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν Ἀμερική, ὅπου στὴ Νέα Ὑόρκη εἶναι προσκεκλημένος τοῦ Ἰνστιτούτου Brookings γιὰ διάλεξη, μὲ θέμα τὸν ρόλο τῆς  Ἀμερικῆς στὴν Εὐρώπη, καὶ συνέχεια στὴν Οὐάσιγκτον· μόλις γύρισε ἀπ’ τὸ Βερολίνο καὶ τὶς γυνοκλισίες του στὸν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, συνάντησε τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτή. Ἀλλὰ  ἡ διαφορά, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν προβλέπεται συνάντηση μὲ ἐπίσημο, παρὰ τὶς παρακλήσεις του· ἡ διάλεξη στὸ Brookings θεωρεῖται ὡς προοίμιο γιὰ τὴν ἔνταξη στὸ ἀμερικανικὸ σύστημα ἐξουσίας κι ἐφ’ ὅσον τὶς περάσει, γίνεται δεκτός. Ὁ Σώυμπλε τὸν δέχθηκε, ἐπειδὴ ἀνήκουμε στὴν Εὐρωζώνη· οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ξεχνοῦν καθόλου τὴν ἀποτυχία του στὴν ἀποστολή του γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

Δίκας ἔφυγον ἐπανελθόντες

Οἱ Θηβαῖοι ὑπερηγάπων τοὺς Ἐπαμεινώνδα καὶ Πελοπίδα, διότι κατέστησαν τὴν πόλη τους ἡγέτιδα δύναμη τῆς Ἑλλάδος· ἐπέστρεψαν στὴν Θήβα μὲ καθυστέρηση, λόγῳ τῆς ἐκστρατείας στὴν Πελοπόννησο. «Ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὑπερηγάπων τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν τύχην ἐθαύμαζον»· γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τους αὐτὲς ὁ Θηβαϊκὸς λαὸς τοὺς ὑπεραγαπούσε γιὰ τὴν γενναιότητά τους καὶ θαύμαζε τὴν τύχη τους. «Ὁ δὲ συγγενὴς καὶ πολιτικὸς φθόνος ἅμα τῇ δόξῃ τῶν ἀνδρῶν συναυξόμενος»· ὁ δὲ σχετικὸς μὲ αὐτὰ πολιτικὸς φθόνος συναυξανόταν μὲ τὴν δόξα τῶν ἀνδρῶν. «Οὐ καλὰς οὐδὲ πρεπούσας ὑποδοχὰς παρεσκεύαζον αὐτοῖς»· οὔτε τὴν καλὴ οὔτε τὴν  κατάλληλη ὑποδοχὴ τοὺς προετοίμαζε. «Θανάτου γὰρ ἀμφότεροι δίκας ἔφυγον ἐπανελθόντες»· διότι ὅταν ἐπέστρεψαν ἀπέφυγαν ἀμφότεροι τὴν καταδίκη σὲ θάνατο. «Ὅτι τοῦ νόμου κελεύοντος ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ παραδοῦναι τὴν βοιωταρχίαν ἑτέροις»· διότι ὁ νόμος ὁρίζει τὸν πρῶτο μῆνα παραδίδειν τὴν βοιωταρχία.

Ὁρκωμοσία Ὀμπάμα καὶ ὅπλα

Ἀμερικανὸς πρόεδρος θὰ προτείνει τὴν ἀπαγόρευση τῶν ἐπιθετικῶν ὅπλων στὴν χώρα, κατὰ τὴν ὁρκωμοσία του γιὰ τὴν δεύτερη θητεία, ὡς ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα μέτρα στὸ ἄμεσο μέλλον, ἐνῶ θὰ ζητήσει τὴν στενὴ συνεργασία μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους· ὡς πρὸς τὴν ἀπαγόρευση τῶν ὅπλων ἐμφανίζεται σύμφωνη ἡ κοινὴ γνώμη, ἐνῶ ἡ πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης πρώτη ἐφάρμοσε τὸ μέτρο. Φυσικὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκοληἀποδοχή του ἀπὸ ὅλες τὶς πολιτεῖες, καὶ κυρίως τὶς μεσοδυτικὲς οἱ ὁποῖες τὸ θεωροῦν προνόμιό τους· ὑπὲρ τῆς ἀπαγορεύσεως μετράει ἡ συνέχεια τῶν δολοφονιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα μετὰ τὴν σφαγὴ σὲ δημοτικὸ σχολεῖο τοῦ Κονέκτικατ. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα γνωρίζει ἄριστα, ὅτι τὸ θέμα τῆς ὁπλοκατοχῆς εἶναι πιὸ εὔκολο ἀπ’ τὸ οἰκονομικό· ἀναζητάει ἐπειγόντως κάποια ἐπιτυχία τὸν πρῶτο καιρό.

Boeing787, σοβαρὸ πλῆγμα

ἀμερικανικὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία ἔχει ὑποστεῖ σοβαρὸ πλῆγμα στὴν ἀξιοπιστία της, μὲ τὴν καθήλωση στὸ ἔδαφος τῶν 25 Boeing787 στὴν Ἰαπωνία· ὅλες ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ἀπαγόρευσαν τὶς πτήσεις τῶν μεγαθηρίων, μὲ πρῶτες τὶς δύο μεγάλες ἰαπωνικές. Στὴν Ἰαπωνία πετοῦσαν τὰ μισὰ ἀπ’ τὰ Boeing787 ποὺ ἔχουν κυκλοφορήσει, ὁπότε γεννᾶται ζήτημα γιὰ τὶς παραγγελίες· πολλὲς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες τὸ ξανασκέπτονται, ἐνῶ ἄλλες συζητοῦν τὴν ματαίωση τῶν παρεγγελιῶν τους. Τὸ 2012 ἦταν ἡ χρυσῆ ἐποχὴ γιὰ τὴν Boeing, ἐπειδὴ ἐπέτυχε διπλάσιες σχεδὸν παραγγελίες ἀπ’ τὸν Εὐρωπαῖο ἀνταγωνιστή της, τὴν Airbus, κι ὅλα φαίνονταν ρόδινα· ἀλλὰ τὶς πρῶτες δεκαπέντε μέρες ἡ Airbus ἔχει πάρει σχεδὸν ἑκατὸ παραγγελίες κι ἡ Boeing καμμία, κι αὐτὰ πρὶν τὶς βλάβες. Τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση τὴν ἀνησυχεῖ ὁ ἀντίκτυπος στὴν χειμάζουσα οἰκονομία της, διότι ἡ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία θεωρεῖται ἡ ἀτμομηχανή της, ἐνῶ παραμένει καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ χρέους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴ Σαγκάη καὶ σταθεροποιητικὲς στὴ Δύση· τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3370 δολλάρια καὶ 119,3360 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1683,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,33. Τὰ γεγονότα στὴ Σαχάρα δὲν προκάλεσαν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, διότι θεωροῦνται ὑπὸ ἔλεγχο, ἔστω κι ἂν ἡ Γαλλία μόνο ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τοῦ στρατιωτικοῦ σκέλους· στὴν Κίνα οἱ ἐκποήσεις τῶν κερδοσκόπων δὲν θεωροῦνται πρόβλημα, καθὼς πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις, γιὰ ἔστω καὶ μικρὰ ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεώς της. Στὴν Εὐρώπη, ἡ πληροφορία γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὶς Ἰνδίες, 189 μαχητικῶν Rafale τῆς Γαλλίας, δημιούργησε κλίμα ἐμπιστοσύνης, διότι εἶναι κατὰ 63 περισσότερα ἀπ’ τὴν ἀρχικὴ παραγγελία καὶ ἐπειδὴ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπέκταση τῆς βιομηχανικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν· μόνο τὰ 18 πρῶτα ἀεροσκάφη θὰ κατασκευασθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου στὴ Γαλλία καὶ τὰ ὑπόλοιπα στὶς Ἰνδίες.

Orange-Baidu, συνεργασία

γαλλικὴ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας, Orange, καὶ ἡ κινεζικὴ γεωγραφικοῦ ἐντοπισμοῦ, Baidu, συμφώνησαν στὴ συνεργασία γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ δικτύου τῆς δευτέρας στὶς περιοχὲς Ἀσίας, Ἀφρικῆς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς· ἡ Baidu εἶναι παγκόσμιο σύστημα γεωγραφικοῦ ἐντοπισμοῦ, ἀνταγωνιστικὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ GPS, μὲ ἀρκετὰ πλεονεκτήματα, λόγῳ τῆς πλέον προσφάτου λειτουργίας του. Ἡ συνεργασία ἀποδεικνύει τὶς στενὲς σχέσεις Εὐρώπης καὶ Κίνας, ἀλλὰ ἐκφράζει τὴν δυναμικὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν ἐποχή μας· ἡ κινητὴ τηλεφωνία μετατρέπεται στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, καθὼς ἀλλάζει ἄρδην τὸν τρόπο λειτουργίας της. Ὁ ἐρευνητὴς ἀντικαθιστᾶ τὸν παραγωγὸ κι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἐργασίας του ἀπ’ τὴν οἰκία του ἢ τὸ οἱοδήποτε μέρος, χάρις στὸ κινητό του τηλέφωνο, περισσότερο κι ἀπ’ τὸν προσωπικό του ὑπολογιστή. Νέα ἐποχή…

Μαλί, Ἀλγερία προεκτάσεις

αἰχμαλωσία 41 ἐργαζομένων σὲ ἐγκαταστάσεις φωταερίου τῆς Ἀλγερίας εἶναι εὐθεῖα ἀπάντηση στὶς γαλλικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μαλί· ἡ ἐπιχείρηση ἀπελευθερώσεώς τους ἀπ’ τὸν ἀλγερινὸ στρατὸ ὁδήγησε στὸν θάνατο τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ πολλῶν ὁμήρων. Στὸ Μαλὶ συνεχίζονται οἱ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις τῶν Γάλλων πρὸς τὶς κατεχόμενες ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς περιοχές, ὅπως καὶ οἱ ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ μάχες σῶμα μὲ σῶμα στὴν πόλη Νταϊμπαλί· τὸ Παρίσι στέλνει κι ἄλλες ἐπίλεκτες δυνάμεις, ἐνῶ ἡ Νιγηρία ἀνακοίνωσε, ὅτι ἐντὸς τῶν ἡμερῶν φθάνουν οἱ πρῶτοι ἐννιακόσιοι στρατιῶτες της. Τὸ πρόβλημα ἔχει διεθνοποιηθεῖ πλέον κι ἀφορᾶ τὴν Ἀλ Κάιντα τῆς Μάγκρεμπ, μὲ ἀρχηγὸ τὸν νεκρὸ φανατικὸ Ἰσλαμιστὴ τῆς Ἀλγερίας. Πάντως ἡ διεθνὴς κοινότης κινητοποιεῖται, διότι ἀπειλεῖται ἡ ὑποσαχάριος Ἀφρικὴ μὲ ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.