Προεκτάσεις ἐνδοπασοκικῶν συγκρούσεων

Οἱ ἐνδοπασοκικὲς συγκρούσεις ἔχουν πολὺ βαθύτερες προεκτάσεις, ἀπ’ τὴν προσωπικὴ φιλοδοξία τῶ στελεχῶν του· κλιμακώνονται τὴν ἑπομένη τῆς κυβερνητικῆς νίκης στὴ Βουλὴ καὶ θεωροῦνται ἀντιπερισπασμὸς ἀπέναντί της. Ἡ ἀπάντηση δίδεται στὴν ἀναφορὰ ὅτι, ἡ Γερμανία εὐθύνεται γιὰ τὴν παραπομπή μας στὴν τρόϊκα, ὅταν εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσιν ὅτι, οἱ συνεννοήσεις μὲ τοὺς κερδοσκόπους καὶ τὸ ΔΝΤ εἶχαν προηγηθεῖ τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ ἀκολούθησαν οἱ διαβόητοι δεῖπνοι τοῦ «Πεντελικοῦ»· τὴν ἀμερικανικὴ προπαγάνδα συνεχίζουν, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν εὐθυνῶν τους, ὅταν περιθωριοποιεῖται ἡ ἀτλαντικὴ ἐπιρροὴ στὰ πολιτικά μας πράγματα, μετὰ καὶ τὴν κατάρρευση τοῦ Ναπολεοντίσκου. Κάποιοι ἐπιλέγονται ὡς οἱ ἐκφραστὲς πλέον τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιρροῆς, ὅταν ἔχουν καὶ τὸ προηγούμενο τῆς προωθήσεώς τους ἀπ’ τὸν ἐθνικὸ προμηθευτὴ κατὰ τὸν σημιτικὸ σοσιαλισμό.

Κλιμάκωση τῆς τρομοκρατίας

Ἡ κλιμάκωση τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν ἐπίθεση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ἀμαρουσίου, μετὰ ἀπ’ τοὺς πυροβολισμοὺς κατὰ τῶν γραφείων τῆς Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι καθόλου τυχαία· ὅσοι ἔχουν ἀποδείξει ἀπὸ τριακονταπενταετίας ὅτι ἡ τρομοκρατία κατευθύνεται καὶ καθοδηγεῖται ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἀξιολογοῦν τὶς πρόσφατες πολιτικὲς ἐξελίξεις· ἡ χρεωκοπία ἀπεφεύχθη, ἡ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη διεσφαλίσθη, ἐνῶ οἱ δυνάμεις τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων χάνουν τὶς προσβάσεις τους στὸν κόσμο, καθὼς ἀποκαλύπτονται οἱ σαφεῖς διασυδένσεις τους μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τὸν ὑπόκοσμο, ἀλλὰ καὶ ὁ εἰσαγγελεὺς τῆς τρομοκρατίας –διάσημος γιὰ τὴν σύλληψη τῶν παρονυχίδων τῆς ὀργανώσεως καὶ ἀγνόηση τῶν ἐγκεφάλων καὶ καθοδηγητῶν της– βρίσκεται αὐτουργὸς τῆς λίστας Λαγκάρντ. Ἡ πολιτικὴ πτυχὴ ἐνδιαφέρει, διότι πατάσσονται τὰ κέντρα διαβιώσεως τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν ἐκκαθάριση τῶν οἰκιῶν διαμονῆς τους καὶ προετοιμασίας τῶν ἐπιδρομῶν τους. Ἡ ἐπανάληψη τῶν Δεκεμβριανῶν εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη.

Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχικὴ ἀπασχόληση τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς προσοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· ὁ πρωθυπουργὸς ὀφείλει νὰ μὴν παραβλέψει τὴν παρακολούθηση τῶν οἰκονομικῶν, παρὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, διότι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τῶν ὑποκινητῶν τους. Ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως, 9,2 δις εὐρώ, ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καθυστερεῖ καὶ γίνεται κυρίως μὲ τὰ χρήματα τῶν ἐφάπαξ καὶ τῶν ἐπιστροφῶν τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, ποὺ θεωροῦνται ἀνεπαρκῆ· ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν εἶναι ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἔρχεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν. Οἱ ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ καὶ γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, πέραν τῶν ἄλλων μὲ τὰ εἰδοποιητήρια στὰ χέρια τῶν καταθετῶν, σημαίνουν αὔξηση τῶν ἐσόδων καὶ βελτίωση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς· μὲ τὴν εἴσπραξή τους παρέχεται ἡ ἄνεση στὴν κυβέρνηση γιὰ κάποιες φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις.

Ἱερὴ ἐλιὰ τοῦ Πλάτωνος

Ἡ ρίζα τῆς ἱερῆς ἐλιᾶς τοῦ Πλάτωνος, στὴν Ἀκαδημία παρὰ τὴν ἱερὰν ὁδόν, κόπηκε ἀπὸ ἄγνωστο καὶ μᾶλλον χρησιμοποιήθηκε γιὰ θέρμανση· ἡ διαπλοκὴ χρησιμοποίησε τὸ θέμα γιὰ τὴν κατασυκοφάντηση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν μας, διότι δὲν τὴν προστατεύσαμε… Τὸ τί δὲν ἔλεγαν, ἂν καὶ ἀνιστόρητοι οἱ περισσότεροι, διότι ἐλάχιστοι ἀνέφεραν ὅτι εἶναι 24000 χρόνια περίπου ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς μακροβιότερης στὴν ἱστορία φιλοσοφικῆς σχολῆς, ἢ Πανεπιστημίου στὶς μέρες μας· ἤρθε στὴ συνέχεια ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία καὶ διευκρίνισε, ὅτι ὁ κορμὸς τῆς ἐκριζωθείσης ἐλιᾶς φυλάσσεται στὸ Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο, ἐνῶ εἶχαν βλαστήσει τρεῖς ἄλλοι κορμοί, ἀπ’ τοὺς ὁποίους οἱ δύο σώζονται ἀειθαλεῖς. Λίγη συγκράτηση δὲν βλάπτει.

Πειραιᾶς, ἐπέκταση COSCO

κινεζικὴ ἑταιρεία COSCO, ἡ μεγαλυτέρα παγκοσμίως στὴ διακίνηση ἐμπορευματικοβωτίων, ἔχει ὑποβάλει πρόταση γιὰ τὴν ἐνοικίαση καὶ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς, πέραν τῆς προβλῆτος τοῦ Ἰκονίου, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ἐπὶ τετραετία καὶ ὅπου ἔχει κάνει ἐπενδύσεις διόμισυ δις εὐρώ· ἡ πρόταση προβλέπει τὴν ἐπένδυση ἄλλου ἑνὸς δις καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ Πειραιῶς σὲ ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα κέντρα διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου. Ἡ κυβέρνηση μελετάει πολὺ σοβαρὰ τὴν πρόταση, διότι τὴν θεωρεῖ πολὺ μεγάλη ἐπένδυση καὶ ἀπόδειξη τῆς προθυμίας της γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων· κι ἂν ἀκόμη προτιμήσει ἄλλη λύση, θὰ προτείνει κάποια ἐναλλακτικὴ πρόταση στὴν COSCO. Ὁ πρωθυπουργὸς θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κίνα μὲ συγκεκριμένες προτάσεις ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.

Καὶ τὴν Λακωνικὴν διῴκησαν

Μετὰ τὴν ἐπιστροφή τους ἀπ’ τὴν Λακωνία καὶ τὴν ἐξάπλωση τῆς θηβαϊκῆς ἡγεμονίας, οἱ Πελοπίδας καὶ Ἐπαμεινώνδας πέρασαν ἀπὸ δίκη· καθυστέρησαν παραδῶσαι τὴν βοιωταρχίαν. Μετὰ τὸν πρῶτον μῆνα, «ὃν Βουκάτιον ὀνομάζουσι, τέσσαρες ὅλους προσεπιβάλοντο μῆνας»· τὸν ὁποῖο ὀνομάζουν Βουκάτιον, τέσσερες ὁλόκληροι πέρασαν μῆνες. «Ἐν οἷς τὰ περὶ Μεσσήνην καὶ Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Λακωνικὴν διῴκησαν»· στοὺς ὁποίους τακτοποίησαν τὰ πράγματα στὴ Μεσσήνη, Ἀρκαδία καὶ Λακωνία. «Εἰσήχθη μὲν οὖν πρότερος εἰς τὸ δικαστήριον Πελοπίδας»· πρῶτος λοιπὸν παρεπέμφθη στὸ δικαστήριο ὁ Πελοπίδας. «Διὸ καὶ μᾶλλον ἐκινδύνευσε, ἀμφότεροι δὲ ἀπελύθησαν»· διὰ τοῦτο καὶ κινδύνευσε περισσότερο, ἀλλὰ ἀμφότεροι ἀθωώθησαν. «Τὸ δὲ συκοφάντημα καὶ τὴν πεῖραν Ἐπαμεινώνδας ἤνεγκε πρᾴως»· τὴν δὲ συκοφαντία καὶ τὴν περιπέτεια τὴν ἔφερε ἤρεμα ὁ Ἐπαμεινώνδας. «Μέγα μέρος ἀνδρείας καὶ μεγαλοψυχίας τὴν ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἀνεξικακίαν ποιούμενος»· πίστευε ὅτι εἶναι μέρος τῆς πολιτικῆς πραότητος ἡ ἀνδρεία καὶ μεγαλοψυχία.

Ἰσχυροποίηση τῆς Εὐρωζώνης

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἐκλέγει τὸν Ὁλλανδὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, Γέρον Νταισελμπλάουμ, ὡς νέο πρόεδρό της, ἐπικυρώνει τυπικὰ σήμερα τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως 9,2 δις εὐρὼ στὴν Ἑλλάδα, χαιρετίζει τὴν ἔξοδο τῆς Ἰρλανδίας στὶς ἀγορὲς καὶ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἀντίστοιχη πορεία ἔχει γιὰ τὸ τρέχον ἔτος καὶ ἡ Πορτογαλία· τὰ μηνύματα εἶναι χαρμόσυνα, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τρία ὁλόκληρα χρόνια, μὲ ἀπαρχὴ τὴν ἑλληνικὴ περίπτωση. Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει ἐνισχύσει τὴν συνοχή της καὶ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας, ὁπότε οὐδεὶς διανοεῖται πλέον τὴν ὑπονόμευση τῶν θεσμῶν της καὶ τῆς διεθνοῦς ὑποστάσεώς της, ὅπως εἶχε κάνει ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση· ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ παραδίδει τὴν σκυτάλη εὐχαριστημένος, διότι εἶχε παραλάβει πρὸ δεκαετίας τὴν ἄτυπη ἐξουσία τῆς προεδρίας καὶ τὴν μετέτρεψε σὲ μόνιμο καὶ δυναμικὸ θεσμὸ στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο.

Ἀλγερία, Μαλί, ἐπιπτώσεις

ἐκκαθαριση τῶν τελευταίων θέσεων τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Ἰν Ἀμένας στὴν ἀλγερινὴ Σαχάρα, ἄφησε ἄλλους 25 νεκρούς, πέραν τῶν 32 τὶς προηγούμενες μέρες, ἐνῶ στὸ Μαλὶ προωθεῖται ἡ ἀνακατάληψη τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Βορρᾶ ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες· τὰ γεγονότα προκάλεσαν ἔντονες ἀνησυχίες στὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη, διότι φοβοῦνται τὴν ἐπιρροὴ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Δυτικὴ Βόρειο Ἀφρική. Ἡ καθυστέρηση στὴν πλήρη εἰκόνα τῶν γεγονότων στὴν Ἰν Ἀμένας ἀποδίδεται στὶς ἀλγερινὲς ἀρχές, ἀλλὰ πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀντανακλοῦν τὰ ἤθη τῆς χώρας καὶ τὸ ἀβυσσαλέο μίσος στὸν πόλεμο ἀλγερινῆς κυβερνήσεως καὶ φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν. Στὸ Μαλὶ ἀναμένονται τὰ στρατεύματα τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, συνολικὰ 5000, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων, ἐνῶ τὴν ἐκπαίδευσή τους καὶ τὸν ἐξοπλισμό τους θὰ ἀναλάβει ἡ Γαλλία, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Εὐρωπαίων καὶ στὴ μεταφορὰ τῶν Ρώσων. Πάντως στὸν πόλεμο οἱ κυβερνητικοὶ κερδίζουν συνέχεια ἔδαφος.

Ὁρκωμοσία Μπάρακ Ὀμπάμα

Σὲ δύο δόσεις γίνεται ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του, ἀλλὰ χωρὶς ἰδιαίτερη προβολή, διότι μεσολαβοῦσε Κυριακὴ20η Ἰανουαρίου· χθὲς ἔγινε ἡ ὁρκωμοσία στὸν Λευκὸ Οἶκο καὶ σήμερα γίνεται στὸ Καπιτώλιο, μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἐπισημότητα. Οἱ συνθῆκες δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκὲς γιὰ τὸν πρόεδρο, τόσο στὰ οἰκονομικά, ὅσο καὶ στὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς· στὰ οἰκονομικά, τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ συμφωνία μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ διακοπὴ πληρωμῶν κι ἐλπίζεται ὅτι μᾶλλον θὰ ἔρθει τὶς ἑπόμενες μέρες. Στὰ διεθνῆ, ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν προωθεῖται, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστὰ τὰ ἀποτελέσματα, καθὼς οἱ Ταλιμπὰν ἐλέγχουν ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν ἐπαρχία καὶ ὁ κυβερνητικὸς στρατὸς ἀποφεύγει τὴν ἀντιμετώπισή τους· στὰ ὑπόλοιπα θέματα οἱ Ἀναδυόμενοι ὄχι μόνο διαφοροποιοῦνται, ἀλλὰ καὶ στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα.

Προανακριτική, ἄλλη πολιτικὴ δυναμικὴ

Ἡ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς τῆς χώρας ὁριστικοποιήθηκε μὲ τὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν σύσταση Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς τὴν Πέμπτη στὴ Βουλή· ἡ διαδικασία ἔμοιαζε μὲ τὸ προοίμιο τῆς ἄλλης ἐποχῆς, ὄπως συνήθως συμβαίνει πάντοτε στὴν ἱστορία, στὶς μεταβατικὲς στιγμὲς τῆς δημοκρατικῆς ζωῆς, μὲ τὶς σατιρικὲς ἀποχρώσεις δίδειν τὸν τόνο. Οἱ ἀντίπαλες δυνάμεις εἶχαν ὁρίσει τοὺς στόχους τους καὶ τοὺς ἔθεσαν ὑπὸ τὴν κρίση τῶν βουλευτῶν, τῶν κριτῶν τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας κι αὐτοὶ ἀπεφάνθησαν, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο· ἡ κριτικὴ γιὰ τὸν τρόπο τῆς διαδικασίας δείχνει δύο πράγματα γιὰ ὅσους τὴν ἐπικρίνουν, πρῶτον, δὲν γνωρίζουν τὴν ἱστορία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, καὶ δεύτερον, καὶ τὸ σημαντικώτερο, ἀποκαλύπτουν τὶς ὁλοκληρωτικές τους πεποιθήσεις. Δημοκρατία εἶναι τὸ δικαίωμα «τοῦ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς», κρίσεως πρῶτα, δηλαδὴ ἀσκήσεως τῆς κριτικῆς πρὸς τὴν ἐξουσία καὶ τῆς ἀρχῆς, τῆς ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας, στὴ συνέχεια. Τὸ, «τίς ἀγορεύειν βούλεται», σήμαινε ἀπ’ τὰ πρῶτα βήματα, «σὲ τοῦτα δῶ τὰ χώματα», τὸ δικαίωμα τῆς ἐκφράσεως τῆς γνώμης, τῆς ὅποιας γνώμης, σωστῆςλανθασμένης, σοφῆςκουτῆς, δὲν ἔχει σημασία· διότι ἐὰν τεθεῖ ἐκ τῶν προτέρων παρόμοιο θέμα, τότε τελειώνει ἡ δημοκρατία κι ὁδηγούμαστε στὸν ὁλοκληρωτισμό, διότι μόνο ὁ δεσπότης ἢ ὁ τύραννος περισσότερο, ἔχει πάντοτε δίκαιο καὶ σοφὴ γνώμη!

Ἡ σύγκρουση ἦταν μετωπικὴ καὶ γενικὴ ἀνάμεσα στὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ στὴν ἀντιπολίτευση πάλι συνολικά, διότι ἦταν δευτερευούσης σημασίας οἱ διαφοροποιήσεις της· ἡ κυβερνητικὴ πρόταση ἔκρινε, μὲ τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων, δηλαδὴ τῆς ἀναγνωρισμένης ἀρχῆς, ἡ ὁποία στήριξε τὶς κατηγορίες γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα μόνο κατὰ τοῦ Γεωργίου Παπακωνσταντίνου· οἱ ὑπόλοιποι, ὁ Γεώργιος Παπανδρέου καὶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἔχουν μόνο πολιτικὲς εὐθῦνες, κατὰ τὰ πορίσματα τῶν εἰσαγγελέων, ὁπότε δὲν παραπέμπονται. Αὐτὴ εἶναι ἡ πλευρὰ τῶν τυπικῶν προϋποθέσεων, καθοριστικὴ κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς δικαιοσύνης· πολιτικά, ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρῶτος καὶ οἱ ἄλλοι ἀκολουθοῦντες, μὲ τὴν ἐξαίρεση πρὸς τιμήν του τοῦ ΚΚΕ, ζήτησαν τὴν παραπομπὴ καὶ ἄλλων, χωρὶς τὴν τυπικὴ προϋπόθεση τῆς ποινικῆς εὐθύνης. Ἔπαιξαν στὴν ἀποδοχὴ τῆς προτασεώς τους ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς κι ἔχασαν, αὐτὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας γιὰ τὴν Προανακριτική· ὁπωσδήποτε τώρα φέρουν καὶ τὶς συνέπειες τῆς τακτικῆς τους, διότι τὸ σημαντικώτερο εἶναι ὅτι δὲν διασφάλισαν οὔτε τὴν ὑποστήριξη ὅλων τῶν βουλευτῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἐνῶ ἡ κυβερνητικὴ παράταξη ἐξῆλθε συμπαγὴς κι ὀλίγον ἐνισχυμένη. Ἡ πολιτικὴ ἀξιολόγηση εἶναι πάντοτε σκληρὴ καὶ ἀδυσώπητη· ἦταν λανθασμένες οἱ πολιτικές τους ἐκτιμήσεις, ὁπότε αὐτὸ πληρώνεται καὶ ἀκριβὰ μάλιστα, διότι ἦταν τὸ κρίσιμο θέμα. Ἐὰν παρεπέμπετο ἔστω καὶ μόνο ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἄλλαζαν τὰ πράγματα

Ναπολεοντίσκος γιὰ τέταρτη φορὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀποτυγχάνει πλήρως· πρώτη ἦταν ἡ ἀπόλυτη πεποίθησή του, ὅτι δὲν θὰ ἐνέκρινε ἡ Εὐρωζώνη τὸ οἰκονομικό μας πρόγραμμα καὶ τὴν δόση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν χρεωκοπία μας –πάντα κατὰ τὴν δική του λογικὴ- καὶ τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως· δεύτερη, ἡ ἐξαγγελία του πομποδῶς, τόσο πολὺ ὥστε τὴν εἶχε πιστέψει ἢ ἐπιβάλλει ἡ διαπλοκή, ὅτι ἡ κυβέρνηση καταρρέει τὸν Μάρτιο καὶ ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ ἐκλογές· τρίτη, ἡ ἀναμονὴ ἐπαναστατικῆς διεργασίας στὸ λαό, μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς βανδάλους τῆς πρωτευούσης, ὥστε κορυφαῖα στελέχη καὶ βουλευτές του προέβλεπαν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος καὶ προετοιμάζονταν, μὲ τὴν ἀποθήκευση τοῦ καταλλήλου ὑλικοῦ στὰ σπίτια τους, μολότωφ, ροπάλων, μασκῶν· δὲν ἐλέχθησαν τυχαῖα αὐτά, διότι δὲν ἀνεκλήθησαν ποτὲ οὐσιαστικά· τέταρτη, ἡ δουλοπρεπὴς γονυκλισία του στὸν μερκελισμό, τὸν τόσο ἀπεχθῆ, κατὰ τὴν φρασεολογία του τῆς τελευταίας τριετίας, ἐνῶ συνοδεύεται κι ἀπ’ τὸ προσκύνημα τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ μετὰ βαΐων καὶ κλάδων. Ὅλα αὐτὰ κρίθηκαν στὴν ψηφοφορία· ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἐλέγχει τὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτό. Ἤδη τὸ Ἀριστερὸ Ρεῦμα ὑψώνει τὴν κριτική του, ὄχι μόνο σὲ κοινοβουλευτικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ στελεχιακό, ὅταν προειδοποιοῦν δημοσίᾳ τὸν πρόεδρό τους, ὅτι, «δὲν περνάει ἀναίμακτα ἡ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς».

Τὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται πλέον στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, καθὼς ἡ Προανακριτικὴ παίρνει τὸν δρόμο της· ἡ κυβέρνηση γνωρίζει ἄριστα ὅτι αὐτὲς εἶναι οἱ δύσκολες ἐξετάσεις. Ἐὰν τὶς περάσει ἀποκτᾶ τὴν ἄνεση τοῦ χρόνου γιὰ τὴν εὐχερῆ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, ὁπότε καὶ οἱ ἀστερίσκοι τῆς τρόϊκας δὲν ἔχουν καμμία σημασία, μόνο ἐὰν ἀποτύχει μετροῦν. Ἡ ἐπανεκκίνηση τρία σκέλη πλέον μὲ σαφέστατες τὶς προεκτάσεις τους· πρῶτο, εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, διότι ἔτσι μόνο ἐξασφαλίζεται ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς· ἡ διαδικασία ἔχει καθυστερήσει ἀρκετὰ καὶ οἱαδήποτε παράτασή της δύναται ἔχειν ἄσχημεςτραγικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν κρίση· δεύτερο, οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, οἱ ξένες ἐπενδύσεις, οἱ δυναμικοί κλάδοι περνοῦν μέσα ἀπ’ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς· τρίτο, ἡ ἐκκαθάριση τῶν σκανδάλων. Οἱ κερδοσκόποι καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ θεωροῦν τὴν καθυστέρηση ὡς τελευταῖο χαρτί, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης· δὲν ἔχουν διδαχθεῖ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων μηνῶν, ἢ μᾶλλον ἀρνοῦνται νὰ διδαχθοῦν, διότι αὐτὸ σημαίνει τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀποτυχίας τους, γιὰ τὸ σχέδιό τους τῆς τριετίας. Ἑπομένως θὰ παίξουν ὣς τὸ τέλος τὸ παιχνίδι αὐτό, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει ἡ τροχοπέδηση τῶν τραπεζικῶν μετοχῶν στὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου τῶν τελευταίων ἡμερῶν.

Σὲ ἐπίπεδο παρατάξεων ὁ μεγάλος νικητὴς εἶναι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι διασφάλισε τὴν συνοχὴ τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντί της· ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπ’ τὶς προσωπικές του κινήσεις, τόσο στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ὅσο καὶ στὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, ἀρρήκτως συνδεδεμένων μὲ τὴν ἐξωτερική μας πολιτική. Ἡ ἔγκριση τῆς προτάσεως τῆς COSCO  γιὰ τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς ἢ ἀντιστοίχου ἄλλης ἐπενδύσεως, ὅπως καὶ ἡ πώληση τῆς ΔΕΠΑ καὶ τῆς ΔΕΣΦΑ στὶς ρωσικὲς ἑταιρεῖες, ἔχουν ἀποτέλεσμα τὴν εἴσπραξη σημαντικῶν ἐσόδων ἀπ’ τὸ δημόσιο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξασφάλιση ὑποστηρίξεως τῶν δύο μεγάλων χωρῶν στὸ πρόβλημα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς μας Ζώνης, ὅπως καὶ τῶν ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν, τοὺς ὁποίους εἶχε προωθήσει ὁ Κώστας Καραμανλῆς καὶ ὑπονόμευσε συστηματικὰ ὁ διάδοχός του, παροτρύνσει τῶν ὑπερατλαντικῶν κυρίων του· ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τοῦ τί συνέβη πρὸ τετραετίας, μὲ τὰ δεκεμβριανὰ καὶ τὸν πόλεμο τῆς διαπλοκῆς κατὰ τῆς τότε κυβερνήσεως, ὁπότε δὲν ἐκπλήσσεται. Θὰ ἐκπλαγεῖ μόνο ἐὰν δὲν τὰ συνεκτιμήσει στὴν πολιτική του ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποκλείεται μὲ τὰ μέχρις στιγμῆς δεδομένα. Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐνεργειακῶν μας ἀποθεμάτων συνδέονται ἄρρηκτα, παρὰ τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις τρίτων, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ Ρωσία καὶ Κίνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.