Σωφροσύνη τῶν Ἑλλήνων καὶ τρομοκρατία

Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἔχουν τὰ κίνητρά τους καὶ τὶς ἐπιδιώξεις του, γιὰ ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας, ἀλλὰ συναντοῦν τὸ ἀπόρθητο τεῖχος τῆς σωφροσύνης καὶ ἠρεμίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· δείχνει ὅτι ἔχει σκεφθεῖ πολὺ τὶς περιπέτειές του τῆς τριετίας καὶ τὴν μοναδικὴ στὴν τρισχιλιετῆ ἱστορία του προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση. Ἔτσι κλείνει τ’ αὐτιά του στὶς σειρῆνες τῆς ἀποσταθεροποιήσεως καὶ στὶς ὑποσχέσεις γιὰ τοὺς παραδείσους τῆς ἀριστερᾶς, ὅπως ἐκείνους τοῦ σοσιαλισμοῦ· ἀλλὰ καὶ ὁ κατακλυσμὸς τῆς διαπλοκῆς δὲν τὸν διαπερνᾶ. Οἱ ἔρευνες γιὰ τὴν βόμβα τοῦ Ἀμαρουσίου συνεχίζονται κι ἴσως βρεθεῖ ἄκρη, διότι πάντοτε γίνεται τὸ μοιραῖο λάθος· οἱ τρομοκράτες εἶχαν λάβει ὅλα τὰ μέτρα, μᾶλλον μετὰ ἀπὸ καλὴ ἐνημέρωση ἀπ’ τοὺς προστάτες καὶ ὑψηλοὺς καθοδηγητές τους.

Ἰδιωτικοποιήσεις, ταχύτης

ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων συζητήθηκε σὲ σύσκεψη ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν πρώτων ἀποτελεσμάτων σὲ σύντομο χρόνο· προτεραιότητα ἔχουν ἔχουν, λιμάνια, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ἀεροδρόμια καὶ τουριστικά, ΟΠΑΠ, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει ἀναλάβει τὴν προσωπικὴ παρακολούθησή τους. Ἡ ἐπανεκίννηση τῆς οἰκονομίας ἐξαρτᾶται κατὰ κύριο λόγο ἀπ’ τὴν ταχεῖα ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν κι ἀπ’ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, διότι ἐπιτρέπουν τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ καλοῦ ὀνόματος στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων· σὲ μερικὲς κρίσιμες ὑποθέσεις, λιμὴν Πειραιῶς, φυσικὸ ἀέριο, τὶς ἀποφάσεις θὰ λάβει προσωπικὰ ὁ πρωθυπουργός, διότι σχετίζονται μὲ τὶς Κίνα καὶ Ρωσία, στρατηγικοὺς ἑταίρους στὶς κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ στὴν ἀνακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Πάντως ἡ ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων συνεχίζεται, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἐπιθέσεις τους στὶς τραπεζικὲς μετοχὲς καὶ χθές.

Ὑπολογιστής, εἰδοποιητήρια

ἐντοπισμὸς τοῦ ὑπολογιστοῦ, κατ’ ἐντολὴ τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων, ὅπου ἔγινε ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ CD καὶ ἡ σύνταξη τοῦ καταλόγου τῶν εἴκοσι ὀνομάτων τὸ 2010, κατὰ τὴν διαταγὴ τοῦ ὑπουργοῦ, διότι θὰ ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ τὸ περιεχόμενό του, ἀναζητεῖται· ταυτοχρόνως ἡ δικηγόρος τοῦ εἰσαγγελέα τοῦ ΣΔΟΕ, ποὺ ἔκανε τὴν ἀντιγραφὴ τοῦ στίκ, ζήτησε προθεσμία καὶ θὰ καταθέσει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν. Ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἔχει τελικὰ δεκατρία μέλη, διότι κακῶς, κατὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, προβλεπόταν γιὰ ΠΑΣΟΚ δύο μέλη κι ἕνας ἀνεξάρτητος· ἡ Ἐπιτροπὴ ἀρχίζει τὶς ἐργασίες της, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ κλήση τῶν πρώτων μαρτύρων, μετὰ τὴν μελέτη τῆς ἐκθέσεως τῶν εἰσαγγελέων. Ἀναμένεται ἡ ἀποκάλυψη πολλῶν στοιχείων, καθὼς κι ὅσοι διαβεβαίωσαν ὅτι ἔχουν δηλωθεῖ στὴν Ἐφορία οἱ καταθέσεις τους στὸ ἐξωτερικὸ δὲν φαίνεται ἀντιστοιχία στὴν πραγματικότητα· ὅσοι πῆραν τὰ εἰδοποιητήρια τρέχουν νὰ συγκεντρώσουν τὰ δικαιολογητικά τους καὶ δὲν προλαβαίνουν…

Μαροῦσι, τοποθέτηση βόμβας

τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ἀμαρουσίου εἶχε πολλοὺς στόχους καὶ περισσότερες αἰτίες· πρῶτος στόχος εἶναι ἡ δημοκρατικὴ ὁμαλότης, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ κατάρρευση τῶν ἀντιευρωπαϊκῶν καὶ φιλοαμερικανικῶν δυνάμεων· αἰτίες εἶναι, ἡ διάλυση τῶν κέντρων ἐφοδιασμοῦ καὶ ἐξορμήσεως τῶν κουκουλοφόρων καὶ βανδάλων, σὲ διάφορα στέκια καὶ Πανεπιστήμια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποφασιστικότης τῆς κυβερνήσεως νὰ τελειώνει τὴν παρανομία κάθε μορφῆς, ὅπως καὶ ἡ ἀποκαθήλωση τοῦ εἰσαγγελέως, διώκτου ὑποτίθεται τῆς τρομοκρατίας. Ἡ καταδίκη της ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν πολιτικὸ κόσμο ἦταν ἀναμενόμενη, ἀλλὰ ἄλλες εἶναι οἱ ἐπιδιώξεις τῶν τρομοκρατῶν· ἡ καλλιέργεια κλίματος ἀνασφαλείας καὶ ἀνωμαλίας στὴ χώρα, τὴν ὥρα τῆς ἀλλαγῆς πορείας της ἀπ’ τὴν τελευταία τριετία. Σύνεση ἐπιβάλλεται.

Ναπολεοντίσκος στὶς ΗΠΑ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ ἐπισκιάζεται πλέον ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ χάνει τὴν πρώτη θέση στὴν ἐπικαιρότητα· εἶναι καὶ ἄτυχος πλέον, πέραν τῆς ἀποτυχίας του σὲ ὅλες τὶς μετεκλογικὲς πολιτικὲς ἐπιλογές του. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ δώσει δύο διαλέξεις, μία στὸ Ἰνστιτοῦτο Brookings, ποὺ εἶναι γνωστὸ γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἀμερικῆς ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ μία στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ὄχι μὲ τὶς ἴδιες προδιαγραφές· συναντήσεις μὲ κορυφαίους παράγοντες τῆς πολιτικῆς ζωῆς δὲν προβλέπονται, δηλαδὴ μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τὸν ὁποῖο συναντᾶ πάντα ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἔτσι μένει ἕρμαιο στὰ ἀπόνερα τῶν ἐπιλογῶν του, μακρυὰ ἀπ’ τὴν ζωντανὴ ἐπικαιρότητα τῆς χώρας.

Καὶ φύσει θυμοειδέστερος

Οἱ Ἐπαμεινώνδας καὶ Πελοπίδας ἀθωώθηκαν ἀπ’ τὸ δικαστήριο, γιατὶ καθυστέρησαν στὴν παράδοση τῆς βοιωταρχίας, λόγῳ τῆς εἰσβολῆς στὴ Λακωνία· οἱ Θηβαῖοι τοὺς ἀθώωσαν, ὡς ἀντάλλαγμα γιατὶ κατέστησαν τὴν πόλη τους ἡγέτιδα τῆς Ἑλλάδος. «Πελοπίδας δὲ καὶ φύσει θυμοειδέστερος ὢν καὶ παροξυνόμενος ὑπὸ τῶν φίλων ἀμύνασθαι τοὺς ἐχθρούς»· ὁ Πελοπίδας ὅμως ἦταν ἀπ’ τὴν φύση του πιὸ ὀξύθυμος καὶ ἐξωθοῦταν ἀπ’ τοὺς φίλους ἀμύνεσθαι κατὰ τῶν ἐχθρῶν του. «Ἐπελάβετο τοιαύτης τῆς αἰτίας»· ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα αὐτό. «Μενεκλείδας ὁ ῥήτωρ ἦν εἷς τῶν μετὰ Πελοπίδου καὶ Μέλωνος εἰς τὴν Χάρωνος οἰκίαν συνελθόντων»· ὁ ρήτωρ Μενεκλείδας ἦταν ἕνας ἀπὸ ὅσους εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὴν οἰκία τοῦ Χάρωνος, κατὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς σπαρτιατικῆς τυραννίας. «Ἐπεὶ δὲ τῶν ἴσων οὐκ ἠξιοῦτο παρὰ τοῖς Θηβαῖοις»· ἐπειδὴ δὲν εἶχε ἀξιωθεῖ ἴδιες τιμὲς ἀπ’ τοὺς Θηβαίους. «Δεινότατος μὲν ὢν λέγειν»· ἦταν δὲ πολὺ ἱκανὸς δημαγωγός.

Εὐρωζώνη, ἱστορικὴ καμπὴ

Τὴν ἱστορικὴ καμπὴ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας της ἀπ’ τὸν Γέρουν Νταϊσλεμπλάουμ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων προβλημάτων τῶν ὑπὸ τὸ Μνημόνιο χωρῶν, ἔθεσε τὸ Σύμβουλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ τὸν τόνο δίδει ἡ σημερινὴ γαλλογερμανικὴ συνάντηση κορυφῆς· ἡ Εὐρωζώνη, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τελευταία τριετία, συνέρχεται χωρὶς τὴν ἀγωνία τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων καὶ τῆς ἀπειλῆς ἑνὸς τῶν μελῶν της γιὰ ἔξοδο, ὅπως εἶχε καταφέρει ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Στὸ Βερολίνο σήμερα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἑορτάσουν τὴν ἐπέτειο τῶν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπ’ τὴν ὑπογραφὴ τῆς γαλλογερμανικῆς φιλίας καὶ συνεργασίας, ἀπ’ τοὺς Κόνταντ Ἀντεάουερ καὶ Σὰρλ Ντεγκώλ, ἀλλὰ καὶ τοῦ δεκαετοῦς συντονισμοῦ τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ἀπ’ τοὺς Γκέχαρντ Σραῖντερ καὶ Ζὰκ Σιράκ· ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων παραμένει ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Ἑνιαίας Εὐρώπης καὶ ὁ πόλος ἕλξεώς της.

Ἀμερική, πολλὰ προβλήματα

Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἀναλαμβάνει τὴν δεύτερη θητεία του, μὲ δύσκολα προβλήματα καὶ πολὺ χαμηλὲς προσδοκίες γιὰ τὸ μέλλον, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πρὸ τετραετίας πρώτη ὁρκομωσία του, ὅταν εἶχαν συγκεντρωθεῖ δύο ἑκατομμύρια Ἀμερικανοί· ἀπέφυγε ἄλλωστε, μὲ σεμνὲς τελετὲς καὶ διακριτικὲς δεσμεύσεις, τοὺς ἑορτασμοὺς καὶ τὶς μαζικὲς ἐκδηλώσεις. Ἡ ἀπαγόρευση, ἔστω καὶ μερικῶς, τῆς ὁπλοκατοχῆς εἶναι τὸ μοναδικὸ μέτρο μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα, διότι καὶ ἡ κοινὴ γνώμη τὸ ζητάει πεισμόνως, ἀλλὰ οἱ παραδοσιακὲς δυνάμεις, κυρίως στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες, εἶναι πολὺ ἰσχυρὲς καὶ δὲν παραδίδουν εὔκολα τὰ κεκτημένα τους· στὰ οἰκονομικὰ διαφαίνονται κάποιες ἐλπίδες συμφωνίας μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ δανεισμό, ἀλλὰ ἡ χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς δὲν βρίσκεται στὰ σκαριά. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες ριζικὲς μεταρρυθμίσεις, τῶν κοινωνικῶν καὶ παραγωγικῶν δομῶν, ἀλλὰ οὐδεὶς τὶς ἀποτολμάει· ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δείχνει ἀδύναμος καὶ ἀτολμος γιὰ τὶς ἀπαραίτητες μεγάλες τομές.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῶν οἰκονομικῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε κάπως, στὰ 1,3314 δολλάρια καὶ 119,1410 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1688 καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,64. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν παραμένουν ἔντονες, ἂν καὶ διαγράφονται αἰσιόδοξες προοπτικὲς γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ θέματος τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται πλέον δευτερεῦον, διότι τὸ κρίσιμο εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία· ἡ συμφωνία τῶν ΒΡΙΚΣ γιὰ τὴν καθιέρωση ἐλεγκτικοῦ μηχανισμοῦ στὴν κίνηση τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων προβλέπεται ὅτι θὰ προκαλέσει προβλήματα στὰ δυτικὰ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα εἶχαν συνηθίσει στὴν ἀνεξέλεγκτη κίνησή τους στὶς παλιὲς ἀποικίες τους. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Γέρουν Νταϊσελμπλάουμ, ὡς νέου προέδρου τῆς Εὐρωζώνης γίνεται εὐμενῶς δεκτὴ ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσει τὶς ἀγορές· ἡ Εὐρωζώνη θεωρεῖται πλέον ἀρκετὰ ἰσχυρὴ καὶ σταθερή.

ΒΡΙΚΣ, ἔλεγχος φορολογικὸς

Στὸν φορολογικὸ ἔλεγχο τῆς διακινήσεως κεφαλαίων στὶς χῶρες τους ἀποφάσισαν στὸ Πεκίνο οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν ΒΡΙΚΣ, ὡς πρῶτο μέτρο ἐξορθολογισμοῦ τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν· οἱ Ἀναδυόμενοι θὰ ἐφαρμόσουν ἑνιαῖο σύστημα παρακολουθήσεως καὶ ἐλέγχου τῆς ροῆς τῶν κεφαλαίων στὶς χῶρες τους, ἀνεξαρτήτως τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν, Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου. Ἡ ἀπόφαση σημαίνει τὴν ἀπαγκίστρωση τῶν ΒΡΙΚΣ ἀπ’ τὸ διεθνὲς νομισματικὸ σύστημα, ὡς ἔμμεσος τρόπος πιέσεων γιὰ τὴν ἀναθεώρησή του· οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται τὴν ἀναθεώρηση, μὲ διάφορες προφάσεις καὶ ἀσυνέπειες στὶς προηγούμενες δεσμεύσεις τους· οἱ Ἀναδυόμενοι εἶναι πολὺ ἐνοχλημένοι ἀπ’ τὶς παλινωδίες αὐτὲς καὶ προχωροῦν σὲ μέτρα παρακάμψεώς των. Ἡ ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει στὴν διεθνῆ οἰκονομία, μὲ τὸ κέντρο της πλέον στὴν Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυομένους.

Πόλεμος κατὰ Ἰσλαμιστῶν

πόλεμος κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν δὲν φαίνεται ὅτι θὰ ἔχει εὔκολο τέλος, παρὰ τὴν πρόοδο τῶν Γάλλων καὶ τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὸ Μαλὶ καὶ τὸ τέλος τῆς ἐπιδρομῆς στὴν Ἀλγερία μὲ 47 νεκρούς· πολλοὶ ἐπιρρπίπτουν τὶς εὐθῦνες γιὰ τοὺς νεκροὺς στὸν ἀλγερινὸ στρατό, ἀλλὰ ὅσοι γνωρίζουν τὴν παράδοση τῆς βίας στὸν ἀραβικὸ κόσμο δὲν ἐκπλήσσονται. Στὸ Μαλὶ ὁ στρατὸς ἀνακατέλαβε τὴν Ντιαμπαλί, ἀλλὰ εἶχαν δραπετεύσει οἱ Ἰσλαμιστές, καὶ προχωροῦν γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῶν βορείων ἐπαρχιῶν του· ἤδη καταφθάνουν οἱ ἐνισχύσεις ἀπ’ τὶς γειτονικὲς ἀφρικανικὲς χῶρες, ἐνῶ ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἡ Ρωσία συμμετέχουν στὴν μεταφορὰ καὶ ἐπιμελητεία τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶδε τὴν ἄνοδο τῆς δημοτικότητός του στὴ Γαλλία, ὡς ἔνδειξη τῆς ἐπιδείξεως πυγμῆς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.