Παραπομπὴ στὸν ἀνακριτὴ γιὰ τὴν ΕΛΣΤΑΤ

Σὲ τακτικὸ ἀνακριτὴ παρέπεμψαν οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς διογκώσεως τοῦ δημοσίου ἐλλείμματος τοῦ 2009, τὸν πρόεδρο καὶ τρία κορυφαῖα στελέχη τῆς ΕΛΣΤΑΤ· ἡ ὑπόθεση περιέχει τὰ στοιχεῖα τῆς Ζωῆς Γεωργαντᾶ, ὅτι ἦταν μεθοδευμένη ἡ διόγκωση, μὲ τὴν συναίνεση τῆς Εὐρωστατιστικῆς, γιὰ τὴν παραπομπὴ τῆς Ἑλλάδος στὸ ΔΝΤ, τὴν χρεωκοπία μας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ καταγγελίες εἶναι γνωστὲς στοὺς φίλους «Τοῦ Ἐμμελοῦς» ἀπὸ τριετίας· ἡ προέκταση τῶν καταγγελιῶν στὸν τσάρο καὶ στὸν πρόεδρό του θεωρεῖται δεδομένη, ἀλλὰ καὶ ὁ διαχωρισμὸς τῆς ἀνακρίσεως τῶν μὴ πολιτικῶν προσώπων· ἡ συνωμοσία ἀποκαλύπτεται πλέον κι εἶναι δύσκολη ἡ συγκάλυψή της, ἀνεξαρτήτως τῆς στάσεως τῶν συνεταίρων τῆς κυβερνήσεως. Οἱ λόγοι τῆς συνωμοσίας ἔρχονται τελικῶς στὸ φῶς.

Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη πλέον, καθὼς ἡ ἀνοδικὴ πορεία συνεχίζεται στὸ Χρηματιστήριο καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ δὲν φείδεται καλῶν προβλέψεων πλέον· ὄχι ὅτι τὴν ἔπιασε πόνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κάθε ἄλλο, ἀλλὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ καλοῦ ὀνόματός της στὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ ἐπὶ τριετία εἶχαν ἐξωκείλει στὴν καταστροφολογία. Στὸ ἐσωτερικὸ ἡ μείωση τοῦ ἐλλείμματος καὶ τοῦ χρέους ὡς ποσοστοῦ τοῦ ΑΕΠ θεωρεῖται καλὸς οἰωνός, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ἐξαγγελία τῶν πρώτων ἀποκρατικοποιήσεων· ὁ πρωθυπουργὸς ἐπισκέπτεται τὸ Κατὰρ τὴν Δευτέρα γιὰ τὴν συζήτηση σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπενδυτικῶν του προγραμμάτων, μακρυὰ ἀπ’ τὶς παρεμβάσεις τῆς οἰκογενείας τοῦ σοσιαλιστοῦ προκατόχου του. Στὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἑδραιωμένη πλέον ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ ἀνάκαμψη ἀρχίζει ἐντὸς τοῦ ἔτους, καὶ ἤδη πολλὲς εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες ἄρχισαν τὴν ἐπαναδραστηριοποίησή τους στὴ χώρα μας, μετὰ τὴν σημαντικὴ μείωση τῶν ἐργασιῶν τους τὰ προηγούμενα χρόνια.

Πόλωση ὡς ἀντιπερισπασμὸς

Στὴν πόλωση τοῦ πολιτικοῦ κλίματος προσφεύγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν πλήρη ἀποτυχία του τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ὡς ἐπικάλυψη τῆς ἀμερικανικῆς γονυκλισίας τοῦ προέδρου του· ἀφορμὴ παίρνει ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως, γιὰ στροφὴ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως πρὸς τὴν νομιμότητα καὶ μὲ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς. Ἔχει δίκαιο, ἀλλὰ προηγουμένως πρέπει νὰ διευκρινίσει, ἐὰν ἔχουν πολεμικὸ ὑλικὸ στὸ σπίτι τους τὰ στελέχη του κι ἄν, «θὰ μᾶς πάρει καὶ θὰ μᾶς σηκώσει ὅλους», κατὰ τοὺς βουλευτές του· τὸ κόμμα δὲν ἐπανέφερε στὴν τάξη τοὺς συνοδοιπόρους τῶν κουκουλοφόρων, ὁπότε ὑφίσταται τὶς συνέπειες. Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, ἡ ἔναρξη τῶν ἀνακρίσεων στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ γύμνια τῶν ἐπιχειρημάτων του· κάτω ἀπ’ τὸν τσάρο παρελαύνει τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ στὶς διάφορες λίστες. Ἀλλὰ αὐτὸ ἔχει μετακομίσει στὸν ΣΥΡΙΖΑ σὲ ἄκρως νευραλγικὲς θέσεις τοῦ κόμματος.

Νέος πρόεδρος Εὐρωζώνης

Ἑορταστικὸ χαρακτῆρα εἶχε τὸ προχθεσινὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης, καθὼς γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὰ προβλήματα τῶν Μνημονίων στὶς χῶρες τοῦ Νότου· ἐνέκρινε τυπικὰ τὴν δόση τῶν 9,2 δις εὐρὼ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀποχαιρέτισε τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὡς πρόεδρό του καὶ καλωσόρισε τὸν Γέρουν Νταϊσελμπλάουμ στὴ θέση του. Ὁ ἡλικίας 46 ἐτῶν καὶ τριῶν μηνῶν μόνο ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ὁλλανδίας ἀναλαμβάνει τὰ ἠνία τῆς πιὸ δυναμικῆς ἑνώσεως στὴ Δύση· ἡ Εὐρωζώνη ἔχει περάσει πλέον τὴν παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία της καὶ ἀποτελεῖ τὸ φυσικὸ ὀχυρὸ τῶν Δεκαεπτά, ἐνῶ εἶναι καὶ παγκοσμίως ὡς ἰσότιμη μὲ ὅλους τοὺς διεθνεῖς όργανισμούς.

Ἀπεργοὶ καὶ ἀμοιβόμενοι

Οἱ ἐργαζόμενοι στὸ Μετρὸ ἔχουν βρεῖ καλὸ τρόπο γιὰ τὶς ἀπεργίες τους· κηρύσσουν ἀπεργία καὶ διακόπτεται ἡ λειτουργία του, ἀλλὰ αὐτοί, ὡς ἀσθενεῖς, ρεπὼ καὶ ἄδεια πληρώνονται κανονικά, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε. Ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης ἀποκάλυψε τὰ παιχνίδιά τους, ὅτι μιὰ δύο ἑκατοντάδες δήλωναν ὅτι ἀπεργοῦν, ἐνῶ χίλιοι μὲ χίλιους διακόσιους ἦταν στὶς ἄλλες κατηγορίες κι ἔπαιρναν τὸ μεροκάματό τους· οἱ ἀντιδράσεις τῶν συνδικάτων τους γενικὲς καὶ ἀόριστες, ἀλλὰ γεννᾶται θέμα γιὰ τὸ πῶς ἐνέκριναν οἱ προϊστάμενοί τους τὶς μεθοδεύσεις αὐτές. Κάτι παρόμοιο γίνεται καὶ στὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες· ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἦταν τὴν τριακοναετία τὸ ἄντρο τῶν πρασινοφρουρῶν τῆς τριακονταετίας, οἱ ὁποῖοι μεταφέρθηκαν στὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάλλειν τοὺς κρείττονας

Στὴ Θήβα ἀντιμετώπιζαν ὁ Ἐπαμεινώνδας καὶ ὁ Πελοπίδας τὶς συκοφαντίες καὶ τὶς διαβολὲς τοῦ Μενεκλείδου, ποὺ συμμετεῖχε στὴν συνωμοσία γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν Σπαρτιατῶν· τὸ ἴδιο, ὅπως σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες. «Ἀκόλαστος δὲ καὶ κακοήθης τὸν τρόπο»· ἦταν ἀκόλαστος καὶ κακοήθης στὴν συμπεριφορά. «Ἐχρῆτο τῇ φύσει πρὸς τὸ συκοφαντεῖν καὶ διαβάλλειν τοὺς κρείττονας»· χρησιμοποιοῦσε τὶς ἱκανότητές του εἰς τὸ συκοφαντεῖν καὶ διαβάλλειν τοὺς καλύτερους. «Οὐδὲ μετὰ δίκην ἐκείνην παυσάμεος»· οὔτε μετὰ τὴν δίκην γιὰ τὴν καθυστέρηση στὴν παράδοση τῆς βοιωταρχίας σταμάτησε. «Ἐπαμεινώνδαν μὲν οὖν ἐξέκρουσε τῆς βοιωταρχίας καὶ κατεπολιτεύσατο πολὺν χρόνον»· τὸν μὲν Ἐπαμεινώνδα λοιπὸν κατάφερε νὰ ἐκτοπίσει ἀπ’ τὴν βοιωταρχία  καὶ τὸν ἀντιπολιτεύθηκε πολὺ χρόνο. «Πελοπίδαν δὲ πρὸς μὲν τὸν δῆμον οὐκ ἴσχυσε διαβαλεῖν»· τὸν δὲ Πελοπίδα πρὸς μὲν τὸν δῆμο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν διαβάλλει. «Ἐπεχείρει δὲ συγκροῦσαι τὸν Χάρωνα»· ἐπιχείρησε σύγκρουση μὲ τὸν Χάρωνα.

Τίποτε χωρὶς τὴν Γερμανία

Οἱ Γάλλοι καθιέρωσαν τὸν τελευταῖο καιρό, παρὰ τὶς ἐθνικιστικές τους τάσεις, τὴν φράση, rien sans l’ Allemagne, «τίποτε χωρὶς τὴν Γερμανία»· ἀναφέρθηκε ἀρκετὰ κατὰ τὸν ἑορτασμὸ στὸ Βερολίνο τῆς πεντηκοστῆς ἐπετείου τῆς ὑπογραφῆς τῆς γαλλογερμανικῆς φιλίας καὶ τῆς δεκαετοῦς διακυβερνητικῆς συνεργασίας. Ἡ Ἀγκέλ Μέρκελ ὑποδέχθηκε τὸν Φρανσουὰ Ὁλλἀντ στὴν καγκελαρία, ὅπου πρωτοστάτησαν στοὺς ἑορτασμούς· τὸ μήνυμά τους εἶναι σαφές, ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων εἶναι ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της καὶ τὴν πολιτική της ἑνοποίηση. Τὰ πολλὰ προβλήματα, ὅπως ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ καὶ τὰ συναφῆ τῶν ἄλλων νοτίων χωρῶν, ἀντιμετωπίζονται ἱκανοποιητικά, ἐνῶ ἡ συνοχὴ τῶν Δεκαεπτὰ εἶχε ἐνισχυθεῖ· ἡ ὑπονόμευση τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν έκφυλίζεται, καὶ ἡ Βρεταννία ἔχει ἀπομονωθεῖ πλήρως. Τὸ αἴτημά της γιὰ ἀναθεώρηση τῆς συνθήκης μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν βρίσκει οὐδεμία ὑποστήριξη. Τὴν ἀποδέχεται ἢ ἀποχωρεῖ

Ὁρκωμοσία Μπάρακ Ὀμπάμα

Στὴν ἐπίσημη ὁρκωμοσία τουΜπάρακ Ὀμπάμα εἶχε πολὺ κόσμο, ἀλλὰ κατὰ πολὺ λιγότερο ἀπὸ ἐκεῖνο πρὸ τεσσάρων ἐτῶν, οὔτε φυσικὰ τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμό· χειροκροτήθηκε στὴν ὁμιλία του, ἂν καὶ ἦταν ἀρκετὰ συγκρατημένος. Σὲ γενικὰ θέματα ἀναφέρθηκε, στὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἀμερικανῶν, στὴν ἰσότητα δικαιωμάτων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, στὸν περιορισμὸ τῆς ὁπλοκατοχῆς, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν ἀπαγόρευσή της, καὶ στὴν ἀναγνώριση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων· τὸ κύριο σύνθημά του ἦταν, «ἀντιληφθεῖτε τὶς κρίσιμες στιγμές», ἀλλὰ ἀπέφυγε τὰ σοβαρὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Οἱ ἐλπίδες εἶναι λίγες, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς στὴν ἱστορία, τότε ἀποδεικνύονται οἱ ἱκανότητες τοῦ ἡγέτου κι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν τὴν ἀνάγκη ἰσχυρᾶς ἡγεσίας καὶ ἐπιδείξεως πυγμῆς στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό· οἱ προκλήσεις εἶναι ἐνώπιον τοῦ προέδρου, ἡ ἀνάληψη τῶν πρωτοβουλιῶν ἀπομένει καὶ ὁ πειστικὸς τρόπος προβολῆς τους στοὺς Ἀμερικανούς.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς στάσεως ἀναμονῆς τῶν ἀγορῶν γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3348 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 118,3850 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνατιμήθηκε στὰ 1692,50 καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε στὰ 112,19. Ἡ ἀποφυγὴ ἀναφορᾶς τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, στὸ διάγγελμά του κατὰ τὴν ὁρκωμοσία, στὰ οἰκονομικὰ ἑρμηνεύεται ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτὲς ὅτι δὲν ἔχει  βρεθεῖ κοινὸς τόπος μὲ τὸ Κογκρέσσο κι ἴσως περάσει ἀρκετὸς χρόνος ὣς τὴν συμφωνία γιὰ τὸν δημοσιονομικὸ δανεισμὸ καὶ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς· στὴν Ἰαπωνία κυβέρνηση ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ ἐπιτρέψει τὴν ὑποτίμηση τοῦ γιέν, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρωζώνη αὐξάνονται οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὸ σύνολο τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς· ὅλοι πιστεύουν πλέον ὅτι οἱ ἄσχημες μέρες ἔχουν περάσει.

Καμπούλ, ἐπίθεση Ταλιμπὰν

Οἱ Ταλιμπὰν κατέλαβαν στὴν Καμποὺλ τὴν διεύθυνση τῆς Τροχαίας τῆς χώρας καὶ τὴν κράτησαν ἐπὶ πολλὲς ὧρες, πρὶν ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ ἰσχυρὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις· οἱ νεκροὶ ἦταν ὀκτὼ καὶ οἱ τραυματίες φυσικὰ πολλαπλάσιοι. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἐλέγχει οὔτε τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης κι οἱ Ἀμερικανοὶ ἑτοιμάζονται γιὰ ἀποχώρηση, μετὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς συμμάχους τους· ἡ ἐπαρχία βρίσκεται ὁλόκληρη σχεδὸν στὰ χέρια τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ὁ δωδεκατὴς πόλεμος, μὲ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς καὶ τρομερὲς καστροφὲς κατέληξε σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ προηγουμένως· τὰ νακρωτικὰ καλλιεργοῦνται συστηματικὰ πλέον, ἐνῶ κανεὶς δὲν γνωρίζει σὲ ποιὰ κατάσταση θὰ εἶναι ἡ χώρα, μετὰ τὴν ἀποχώρηση καὶ τοῦ τελευταίου Ἀμερικανοῦ. Τὸ Ἰρὰκ λέει πολλά, καθὼς οἱ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας καὶ οἱ βομβιστικὲς εἶναι σὲ ἡμερήσια διάταξη.

Δύσοσμο νέφος στὴ Γαλλία

Ἕνα δύσοσμο νέφος ἔχει καλύψει τὴν Βόρειο Γαλλία, ἀπ’ τὸ Παρίσι μέχρι τὴν Ἀγγλία, μὲ ἔντονες τὶς ἀνησυχίες τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν ἄσχημη μυρουδιά του· τὸ νέφος ἔχει προέλθει ἀπ’ τὸ χημικὸ ἐργοστάσιο Loubrizol τῆς Ρουὲν καὶ περιέχει τὸ συστατικὸ mercaptan, τὸ ὁποῖο δὲν θεωρεῖται μέν, κατὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ἐργοστασίου, τοξικό, ἀλλὰ ἔχει προκαλέσει τὶς ἀνησυχίες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἡ ἄπνοια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν ἐπιτρέπει τὴν ἐλαφρὰ μόνο μετακίνηση τοῦ νέφους καὶ τὴν διατήρηση τῆς δυσοσμίας, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐκδώσει καθησυχαστικὲς ἀνακοινώσεις· ὁπωσδήποτε τὸ ὅποιο ἀτύχημα εἶναι ἀναμενόμενο, ἀλλὰ ἡ διαφυγὴ στὴν ἀτμόσφαιρα τόσο μεγάλων ποσοτήτων τοῦ ἀερίου θέτει προβλήματα ἀσφαλείας γιὰ τὸ ἐργοστάσιο καὶ ἐποπτείας τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν. Δὲν εἶναι καθόλου ἀνεκτό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.