Προανακριτικὴ μὲ σκληρὲς συγκρούσεις

Οἱ ἐργασίες τῆς Προανακριτικῆς προβλέπεται ὅτι θὰ ἐξελιχθοῦν μέσα ἀπὸ σκληρὲς συγκρούσεις, παρὰ τὴν μυστικότητα τῶν ἀνακρίσεων, καθὼς ὁ ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ὅτι σκοπεύει νὰ ὁδηγήσει στὰ ἄκρα τὶς ἀνακρίσεις· ἤδη οἱ τρεῖς βουλευτές του διαμαρτυρήθηκαν χθὲς γιὰ τὴν δημοσίευση τῶν συζητήσεων τῆς προηγουμένης καὶ τὰ ἀπέδωσαν ὅλα στὴν κυβέρνηση. Ὁ κατάλογος τῶν μαρτύρων μεγάλος, ἀπ’ τὸν Γεώργιο Παπανδρέου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου καὶ Εὐάγγελο Βενιζέλο, γιὰ τοὺς ὁποίους συμφωνοῦν ὅλα τὰ κόμμα, μέχρι τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ· ἡ κομματικὴ ἀξιοποίηση εἶναι θεμιτὴ σὲ μεγάλο βαθμό, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς πολιτικής της ἀπηχήσεως, μετὰ τὴν σημαντικὴ κάμψη τοῦ τελευταίου καιροῦ. Ἔτσι ἀποκτᾶ περισσότερο ἐνδιαφέρον ἡ παρακολούθηση τῶν ἐργασιῶν.

Μετρό, μετωπικὴ σύγκρουση

Σὲ μετωπικὴ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τοῦ Μετρὸ ἐξελίσσεται ἡ ἐπιστράτευσή τους, καθὼς ἄρχισε ἡ ἐπίδοση ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία τῶν πρώτων κλήσεων· ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέλαβε προσωπικὰ τὴν εὐθύνη, ὑπογραμμίζων ὅτι, «τὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς δὲν ἀνήκουν στὶς συντεχνίες. Στὸ λαὸ ἀνήκουν, ποὺ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὰ χρησιμοποιεῖ καὶ ὄχι νὰ τὸν ταλαιπωροῦν ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ. Γι’ αὐτό, ἂς τὸ καταλάβουν ὅλοι: Τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος δὲν θὰ ξαναγίνουν!»  Ἡ ἀποφασιστικότης μετράει, διότι καὶ ἡ ἀντιπολίτευση δὲν δείχνει ἰδιαίτερα σκληρή, παρὰ τὶς δηλώσεις κάποιων βουλευτῶν της· ὁ Ναπολεοντίσκος πάλι βρίσκεται ἀλλοῦ στὶς κρίσιμες στιγμές, τὸ φέρει ἡ μοῖρα του. Τὸ ΠΑΣΟΚ στήριξε τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ, μετὰ τὴν ἀρχικὴ διαφοροποίησή της, χαμήλωσε τοὺς τόνους· ὁ κόσμος ἔχει βαρεθεῖ τὶς συντεχνίες καὶ τὰ προνόμιά τους. Ἔχει ταλαιπωρηθεῖ ἐπὶ δεκαετίες.

Ἐπιβεβαίωση αἰσιοδοξίας

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἔρχεται κι ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, καθὼς καὶ στὸ Νταβὸς εἶναι εὐνοϊκὴ ἡ στάση ὅλων σχεδὸν τῶν οἰκονομικῶν παρατηρητῶν· ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ κλειδὶ καὶ ἡ συνέχιση τῶν δημοσίων ἔργων, μαζὶ μὲ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων συμπληρώνουν τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ἡ κατεύθυνση εἶναι γνωστὴ γιὰ ὅλους, ἐνῶ ἀρχίζουν ἤδη καὶ οἱ διερευνητικὲς κρούσεις γιὰ ἐπενδύσεις κι ἀπὸ ἐπιχειρηματίες τοῦ ἐσωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι τὴν προηγούμενη τριετία εἶχαν «ἀποσυρθεῖ» ἀπ’ τὴν ἀγορά, μὲ μόνο κίνητρό τους τὴν διατήρηση τῆς ἐπιχειρήσεώς τους μὲ κάθε θυσία· ὅσοι τὸ πέτυχαν ξεδιπλώνουν τὰ σχέδιά τους καὶ βλέπουν πολλὰ ἐνδιαφέροντα πράγματα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐργασιῶν τους. Ἔτσι γίνεται πάντοτε ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μετὰ ἀπὸ κρίση, κι ἐμεῖς ζήσαμε τὴν χειρότερη ἐξαθλίωση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο. Τὶς συνέπειές της ὑποστήκαμε.

Ἀμερικὴ καὶ τρομοκρατία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ ἔχει τὰ ἴδια ἀποτελέσματα μὲ ἐκείνη στὴν Βραζιλία καὶ Ἀργεντινή· ἕνας ὑφυπουργίσκος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ τὸν συνάντησε καὶ στὴ Νέα Ὑόρκη διαβεβαίωσε τοὺς πάντες γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν τήρηση τοῦ Μνημονίου· ἔτσι βρῆκαν ἀφορμὴ ἢ κατασκεύασαν τὸν γραφικὸ βουλευτὴ μὲ τὶς πολεμικές του φραστικὲς ἐπιδόσεις. Ὁ σκόπος εἶναι ἕνας, ἡ καλλιέργεια ἀντιδεξιᾶς προπαγάνδας, μὲ τὴν ὁλόπλευρη σύμπραξη τῆς διαπλοκῆς· ἀλλὰ τὴν διαπλοκὴ τὴν ἔπεισαν, ἀφοῦ κι ἔτσι κι ἀλλιῶς τοὺς ὑποστηρίζει. Στὴν κοινὴ γνώμη ὅμως ἑδραιώνεται ἡ πεποίθηση ὅτι συντηρεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς Βανδάλους· ἀπὸ ἐκεῖ μέχρι τὴν τρομοκρατία ἡ ἀπόσταση εἶναι ἐλάχιστη.

Ὁχυρὰ τῶν πρασινοφρουρῶν

Ἡ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἐργαζομένους στὶς συγκοινωνίες σημαίνει σκληρὸ πόλεμο μὲ τὰ ὀχυρὰ τῶν πρασινιφρουρῶν τῆς τριακονταετίας· στὸν ΟΑΣΑ εἶχε ὀργανώσει τὰ τάγματα ἐφόδου τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὴν παραχώρηση πολλῶν προνομίων ὡς ἀνταμοιβή. Τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν μετακόμισε στὸν ΣΥΡΙΖΑ κι οἱ ὑπόλοιποι ἔμειναν στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴ ΔΗΜΑΡ· τὰ δις τῶν κρατικῶν ἐπιδοτήσεων πήγαιναν στοὺς πρασινοφρουρούς. Τώρα τελειώνουν αὐτά, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου κι ἔχει τὴν ἐνεργὸ συμπαράσταση τῆς κοινῆς γνώμης· οἱ παρανομίες εἶναι πολλὲς στὶς τάξεις τους κι ἂν παρέμβει ὁ εἰσαγγελεὺς πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ περισσότερα θὰ πληρώσουν. Πολλοὶ φρονίμως ποιοῦντες ἀλλάζουν στάση κι ἐπιστρέφουν στὴ δουλειά τους.

Ἐνίκησαν ἡγουμένου Χάρωνος

Τὶς συκοφαντίες τοῦ Μενεκλείδου κατὰ τοῦ Ἐπαμεινώνδου καὶ τοῦ Πελοπίδου ἐξιστορεῖ ὁ Πλούταρχος· περιγράφει γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Θηβῶν, πέραν τῶν μεγάλων ἐπιτευγμάτων της. Τὴν ἱππομαχία στὶς Πλαταιές, «ἣν πρὸ τῶν Λευκτρικῶν ἐνίκησαν ἡγουμένου Χάρωνος»· τὴν ὁποία ἐνίκησαν πρὶν ἀπ’ τὰ Λευκτρικά, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Χάρωνα. «Ἐπεχείρησεν ἀνάθημα τοιόνδε ποιῆσαι»· κι ἐπιχείρησε νὰ φτιάξουν ἀνάθημα ὡς ἐξῆς. «Ἀνδροκύδης ὁ Κυζικηνὸς ἐκλαβὼν παρὰ τῆς πόλεως πίνακα γράψαι μάχης ἑτέρας  ἐπετέλει τὸ ἔργον ἐν Θήβαις»· ὁ ζωγράφος Ἀνδροκύδης ὁ Κυζικηνὸς εἶχε πάρει ἐντολὴ ἀπ’ τὴν πόλη του ζωγραφίσαι μιὰ ἄλλα μάχη κι ἔφτιαχνε τὸ ἔργο του στὴ Θήβα. «Γενομένης δὲ τῆς ἀποστάσεως καὶ τοῦ πολέμου συμπεσόντος»· ἀφοῦ ἔγινε ὅμως ἡ ἀποστασία καὶ συνέπεσε ὁ πόλεμος. «Οὐ πολὺ τοῦ τέλους ἔχειν ἐλλείποντα τὸν πίνακα παρ’ ἑαυτοῖς οἱ Θηβαῖοι κατέσχον»· κι ἐνῶ τὸν τελείωνε τὸν πίνακα οἱ Θηβαῖοι τὸν ἔσχισαν.

Νταβός, ἠχηρὲς ἀπουσίες

Τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς συγκέντρωσε φέτος σημαντικὲς προσωπικότητες, Ἀγκέλα ΜέρκελΚριστὶν Λαγκάρντ, Μάριο Μόντι, Δημήτριο Μεντβέντεφ, Νταίηβιντ Κάμερον, προέδρους τραπεζῶν καὶ μεγάλων ἐπιχειρήσεων· ἀπουσίασαν ὅμως, Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Κινέζοι, Ἰνδοί, Βραζιλιάνοι κι αὐτὸ σχολιάσθηκε ἐπαρκῶς. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν καλὴ κι ἐκφράσθηκε αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς δυτικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἐκείνης τῶν ἀναδυομένων χωρῶν· τὰ μαῦρα σύννεφα τῶν προηγουμένων τριῶν ἐτῶν, μὲ τὴν ἀπειλὴ χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος, ἄρχισαν νὰ διαλύονται. Πάντως τὸ Νταβός ἔχει χάσει μεγάλο μέρος ἀπ’ τὴν παλαιά του αἴγλη, καθὼς θεωρεῖται ταυτισμένο μὲ τὶς ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες κι ὑπηρετικὸ τῆς ἀμερικανικῆς ἡγεμονίας· ἡ ἐποχὴ αὐτὴ ἔχει περάσει μᾶλλον, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀποδέχονται αὐτὸ οἱ ὀργανωτὲς τοῦ φόρουμ κι ὑφίστανται τὶς συνέπειες. Ἡ παρουσία τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ρώσων συνοδεύεται ἀπ’ τὴν τάση τους ἀποδεσμεύσεως ἀπ’ τὴν ἀποπνικτικὴ μεταπολεμικὴ ἀτλαντικὴ οἰκονομικὴ ἐπικυριαρχία.

Κόσσοβο, ἐμπορία ὀργάνων

Τὴν ἐμπορία ὀργάνων ἀνθρωπίνου σώματος, ἀπ’ τοὺς Ἀλβανοὺς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἀποκάλυψε ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση παρέμβαση τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης· ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ παρουσίασε στοιχεῖα γιὰ τὴν διακίνηση τῶν ὀργάνων ἀπ’ τὸ Κοσσυφοπέδιο πρὸς τὴν Ἑλβετία κι ἀπὸ ἐκεῖ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ παρέμβαση συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὴν ὑπογράμμιση τῆς ἀμοιβαίας ἰσότητος στὶς διεθνεῖς σχέσεις, χωρὶς τὶς ἐξαιρέσεις ὑπὲρ τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως συνηθίζεται μέχρι τώρα· ἡ διεθνὴς συγκυρία μετράει, διότι ἡ Μόσχα δὲν ἀνακίνησε τυχαῖα τὸ θέμα. Τὸ Κοσσυφοπέδιο δὲν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπ’ τὴν Ρωσία κι πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάς, ἐνῶ ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Σερβίας ἀσκεῖ φιλορωσικὴ πολιτικὴ καὶ ἔλαβε προσφάτως μεγάλη οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπ’ τὸ Κρεμλίνο· οἱ βομβαρδισμοὶ κατὰ τῆς Σερβίας τὸ 1999 ὁδήγησαν σὲ ἀνθρωπιστικὴ καταστροφή, χωρὶς καμμία οὐσιαστικὴ δικαιολόγηση.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δημοσιονομικοῦ δανεισμοῦ· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3348 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 119,5150 γιέν, ἐνῶ ὑποτιμήθηκε ὁ χρυσός, 1677, καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 112,65. Ἡ συμφωνία στὴν Οὐάσιγκτον καλύπτει τὸ πρῶτο τετράμηνο καὶ παρέχει τὴν δυνατότητα ἐλιγμῶν στὴν κυβέρνηση· στὴν Ἰαπωνία τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα αὐξήθηκε στὰ 78 δις δολλάρια τὸ 2012, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δεκαετίες καὶ στὴ συνέχεια τῆς κρίσεως μετὰ τὸ τσουνάμι τῆς Φουκουσίμα. Στὸ Τόκυο συζητεῖται ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν νέα κυβέρνηση κι ἀνάμεσα στὰ προτεινόμενα μέτρα εἶναι ἡ διολίσθηση τοῦ νομίσματος γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας· ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα μὲ τὴν Κίνα, λόγῳ τῶν νησιῶν Νταϊγιαβοῦ, ἔχουν προκαλέσει σημαντικὴ μείωση τῆς ζητήσεως ἰαπωνικῶν προϊόντων.

Ἀγγλία, ἔνδον ἀντιδράσεις

Οἱ ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις, κατὰ τῆς προτάσεως τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ δημοψήφισμα γιὰ τὴν παραμονὴὄχι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, εἶναι πολὺ ἰσχυρὲς στὸ κόμμα του καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Τὸ Σίτυ κυρίως φοβᾶται ὅτι, καὶ μὲ τὴν προοπτικὴ τοῦ δημοψηφίσματος, κινδυνεύει μὲ ἐπιτάχυνση τῆς συρρικνώσεώς του σὲ ἀγορὰ ἀξιῶν τρίτης κατηγορίας· ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἕνα πρᾶγμα μόνο ἐπέτυχε, σχολιάζουν εἰρωνικὰ οἱ ἀντίπαλοί του, τὸ νὰ δυσαρεστήσει ὅλους καὶ νὰ μὴν ἱκανοποιήσει οὔτε τοὺς Εὐρωσκεπτικιστές. Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν κραταιὰ ἄλλοτε ἀλβιώνα εἶναι ἡ διεθνὴς ἀπομόνωσή της καὶ ἡ ἀπαξίωσή της στὰ παγκόσμια προβλήματα· ἔτσι στὸν πόλεμο τοῦ Μαλί, παρὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή της σὲ θέματα ἐπιμελητείας, σχεδὸν δὲν μνημονεύεται καθόλου, ὡς δεύτερη στρατιωτικὴ δύναμη τῆς Εὐρώπης παλαιότερα.

Μαλί, διάσπαση Ἰσλαμιστῶν

Στὴ διάσπαση ὁδηγήθηκαν οἱ Ἰσλαμιστὲς τοῦ Μαλί, καὶ μία μερίδα του ζήτησε τὴν ἔναρξη διαλόγου μὲ τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς ἀνταρσίας καὶ τῆς κατοχῆς τῶν βορείων ἐπαρχιῶν· τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα, μαζὶ μὲ τοὺς Γάλλους, συνεχίζουν τὴν προέλασή τους στὶς κατεχόμενες περιοχές, ἐνῶ τυγχάνουν καλῆς ὑποδοχῆς ἀπ’ τοὺς κατοίκους. Στὸν τύπο κυκλοφόρησαν πληροφορίες γιὰ κακομεταχείριση πολλῶν κατοίκων ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα, κάτι πολὺ πιθανό, λόγῳ τῶν φυλετικῶν διαφορῶν στὶς ἀφρικανικὲς χῶρες· ἡ κυβέρνηση διέταξε ἔρευνα, ἐνῶ καταφθάνουν στρατεύματα ἀπ’ τὶς γειτονικὲς χῶρες καὶ συνεχίζεται ἡ ἄφιξη γαλλικῶν δυνάμεων καὶ ἀνεφοδιαστικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Ὁ ἔλεγχος τοῦ ἰσλαμικοῦ κινήματος στὴ Δυτικὴ Ἀφρικὴ εἶναι ἡ κύρια ἐπιδίωξη τῶν Εὐρωπαίων, μετὰ καὶ τὴν πρόσφατη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴν Ἀλγερία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.