Πόλεμος ὀπισθοφυλακῶν ἀπὸ κερδοσκόπους

πόλεμος τῶν κερδοσκόπων κατὰ τῆς χώρας μας συνεχίζεται, ἀλλὰ μὲ τὴν μορφὴ ὀπισθοφυλακῶν καὶ αἰχμὴ τὸ Χρηματιστήριο, τὸ ὁποῖο ἐνέδωσε κάπως· κύριο ἐπιχείρημά τους, ὁ φόβος γιὰ χρεωκοπία τῆς Κύπρου, μὲ τὴν ἐπίκληση ἀτλαντικῶν σοφῶν, τῶν ἴδιων ποὺ προπαγάνδιζαν τὴν καταστροφὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν προηγούμενη τριετία. Ἡ αὔξηση τῶν καταθέσεων στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες τὸν Δεκέμβριο, κατὰ 6,4 δις εὐρώ, τὴν μεγαλύτερη στὶς χῶρες τοῦ Νότου καὶ τὴν πρώτη στὴν τριετία, ὅπως καὶ τὴν μείωση τῆς διαφορᾶς τῶν ἐπιτοκίων στὶς 851 μονάδες ἀπὸ 3000 πέρυσι, δὲν τὰ συνεκτιμοῦν· φυσικὰ ἔχουν καὶ τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξη τῆς ἐπιχωρίας διαπλοκῆς, ὁπότε κάποιοι πέφτουν εὔκολα θύματα. Ἡ ἀντιστροφὴ ἔρχεται μὲ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, τὴν κοινωνικὴ ἠρεμία σὲ ἐπιστέγασμα.

Κατάρ, πρῶτες ἐξετάσεις

Τὶς πρῶτες ἐξετάσεις του, γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, δίδει σήμερα ὁ πρωθυπουργὸς στὸ Κατάρ, συνοδευόμενος ἀπὸ τέσσερες ὑπουργοὺς καὶ δεκάδες ἐπιχειρηματιῶν· ἡ προϊστορία τῆς τριετίας καθάλου εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῶν παρεμβάσεων τῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ὑπὲρ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἐὰν ἔχει ἀποτελέσματα. Ἀναμένομεν, διότι ἀκολουθοῦν οἱ ἐπισκέψεις στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο, μὲ τελευταία τὴν Οὐάσιγκτον, κατὰ τὴν σειρὰ ἐνδιαφέροντος γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα· ἡ προσέλκυσή τους θεωρεῖται ἡ δεύτερη ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας κι ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Οἱ συνθῆκες ἔχουν ἀλλάξει, χάρις στὴν σκληρὴ προσπάθεια τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεώς του, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὸ ἐσωτερικό. Τὸ κριτήριο ἑστιάζεται πάλι στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὸ κέρδος γιὰ ὅλους μας, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.

Λειτουργία συγκοινωνιῶν

ἐπαναλειτουργία τῶν συγκοινωνιῶν ὁλοκληρώνεται σήμερα, μὲ τὴν κυκλοφορία καὶ τῶν λεωφορείων, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις· τρόλεϋ καὶ προαστιακὸς ξαναδούλεψαν χθές, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση τήρησε χαμηλοὺς τόνους, προσφέροντας τὴν εὐκαιρία τοῦ διαλόγου γιὰ πολλὰ προβλήματα. Ἀπομένουν οἱ ἀγρότες, ἀλλὰ δὲν φαίνονται μαζικὲς οἱ κινητοποιήσεις τους, ἐνῶ ὁ διάλογος μᾶλλον ἀποδίδει, παρὰ τὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματά τους· ἡ καλλιέργεια συνθηκῶν συγκρούσεως τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς ἀπεργοὺς λήγει ὑπὲρ τῆς πρώτης, ἐπειδὴ διαθέτει τὴν στήριξη, ἢ τουλάχιστον τὴν ἀνοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης, τὸ ὁποῖο μετράει περισσότερο ἀπ’ ὅλα. Ὁ κόσμος προσφέρει κάποια ἄνεση χρόνου στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὡς συνέχεια τῶν ὑποσχέσεών του· τὶς προηγούμενες τὶς τήρησε, παρὰ τὶς δύσκολες καταστάσεις κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας. Ἑπομένως δικαιτοῦται τὴν παράταση, ὅταν μάλιστα ἐξασφάλισε 53 δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἔναντι τῶν ἀναμενομένων 34. Παίζονται πολλὰ πλέον.

Ὁμαλοποίηση συγκοινωνιῶν

Ἡ κατάσταση στὶς συγκοινωνίες ὁμαλοποιεῖται, ὄχι τόσο λόγῳ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, ἀλλὰ γιατὶ τὸ μεγάλο μέρος τῶν ἐργαζομένων σὲ αὐτὲς δὲν ἀντέχει τὴν πίεση τῆς κοινῆς γνώμης· δὲν εἶναι ὅλοι τους πρασινοφρουροί, ἢ τουλάχιστον δὲν παραμένουν δέσμιοι τῶν σωματείων τους καὶ τῶν ἄνωθεν ἐντολῶν. Κι ἂν ἀκόμα πολλοὶ διορίσθηκαν κάποτε ἀπ’ τοὺς κομματικοὺς μηχανισμούς, δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν συνέχεια· ἀρκετοὶ διαφοροποιήθηκαν καὶ συνέχισαν τὴν ζωή τους καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη μερίδα τῶν ἐργαζομένων οἱ ὁποῖοι εἶδαν ὡς σανίδα σωτηρίας τὴν ἐπιστράρευση κι ἐπέστρεψαν ἀμέσως στὶς δουλειές τους· στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν κι ὅλοι ὅσοι πιέζουν γιὰ τερματισμὸ τῆς ἀπεργίας στὰ λεωφορεῖα. Σέβονται τὴν κοινὴ γνώμη.

Κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν

Οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ἐπεκτείνονται σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα κι ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιο στὴν προβολὴ τῶν αἰτημάτων τους· ἔχουν πληγεῖ ὅσο κι οἱ ἄλλες τάξεις τὴν τριετία κι ἴσως καὶ περισσότερο, ἀλλὰ τηροῦν ἀκόμη διακριτικὴ στάση, δὲν ἀποκλείουν τοὺς δρόμους, παρατάσσουν τοὺς ἑλκυστῆρες στὴν ἄκρη. Τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀσχετοσύνη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου ἀπέναντί τους· εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀσχετοσύνης τὸ γεγονός, ὅτι ἔστειλε τὸ ὑπουργεῖο μήνυμα στὸ κινητὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀγροτῶν καὶ τοὺς καλεῖ νὰ συζητήσουν, «τὸ ἀγροτικὸ πρόγραμμα τῆς περιόδου 2007-2013», ἐν ὄψει τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς. Οὔτε τὸ ἔτος ποῦ ζοῦμε δὲν γνωρίζουν, μόνο νὰ μαλώνουν μεταξύ τους ξέρουν οἱ ὑπουργοί.

Τὸν μὲν Χάρωνα ἐγκωμιάζων

συκοφάντης καὶ κακοήθης Μενεκλείδας εἶχε προτείνει νὰ τιμήσουνε τὴν ἱππομαχία τοῦ Χάρωνος στὶς Πλαταιὲς κι ὄχι τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα· ἤθελε ἐπιμόνως νὰ μειώσει τοὺς Ἐπαμεινώνδα καὶ Πελοπίδα. Στὶς Πλαταιὲς εἶχε σκοτωθεῖ ἕνας ἄσημος Σπαρτιάτης, «ἄλλο δὲ οὐδὲν μέγα πραχθέν»· δὲν ἔγινε τίποτε ἄλλο σημαντικό. «Τοῦτο τὸ ψήφισμα γράφεται Πελοπίδας παρανόμων»· κατὰ τοῦ ψηφίσματος αὐτοῦ προσφεύγει ὁ Πελοπίδας ὡς παράνομο. «Ἰσχυριζόμενος, ὅτι Θηβαίοις οὐ πάτριον ἦν ἰδίᾳ κατ’ ἄνδρα τιμᾶν»· ἰσχυριζόμενος, ὅτι στοὺς Θηβαίους δὲν ἦταν πατροπαράδοτο νὰ τιμοῦν ἰδιαιτέρως τὸν καθένα. «Ἀλλὰ τῇ πατρίδι κοινῶς τὸ τῆς νίκης ὄνομα σώζειν»· ἀλλὰ γενικὰ ἀποδίδειν στὴν πατρίδα τὴν δόξα τῆς σωτηρίας. «Καὶ τὸν μὲν Χάρωνα παρὰ πᾶσαν τὴν δίκην ἐγκωμιάζων ἀφθόνως διετέλεσε»· καὶ τὸν μέν Χάρωνα καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δίκης συνέχιζε ἐγκωμιάζων ἀφθόνως. Ἡ ἐξουσία τῶν δύο ἡγετῶν ἦταν ὑπὸ συνεχῆ ἀμφισβήτηση στὴ Θήβα.

Μεσόγειος, διεθνὲς κέντρο

Τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον ἀποκτᾶ καὶ πάλι ἡ Μεσόγειος, μετὰ τὴν σχετικὴ παραμέλησή της τὶς τελευταῖες δεκαετίες· τὰ γεγονότα τῆς Λιβύης, τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Συρίας, τοῦ Μαλὶ καὶ τῶν Κούρδων στὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τὴν ἀνακάλυψη ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων στὸ βυθό της κεντρίζουν τὴν προσοχὴ τῶν μεγάλων. Ὁ ρωσικὸς στόλος διεξάγει γυμνάσια στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἐνῶ καὶ δύο κινεζικὰ πολεμικὰ ἐμφανίσθηκαν στὴν περιοχὴ γιὰ ἐπισκέψεις ἀβροφροσύνης· οἱ Ἀμερικανοὶ προβαίνουν στὴν ἐπανεκτίμηση τῆς πολιτικῆς τους καὶ σχεδιάζουν τὴν ἐπανίδρυση τοῦ ἕκτου στόλου τους, μὲ τὴν ἀποστολὴ ἀεροπλανοφόρου σὲ μόνιμη βάση. Στὸ Ἰσραήλ, ἡ ἐνίσχυση τῶν Κεντρώων στὶς ἐκλογὲς σημαίνει ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ἔστω κι ἂν μείνει πρωθυπουργὸς ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου· ὁ διάλογος μὲ τοὺς Παλαιστινίους θεωρεῖται πλέον δεδομένος, ὅπως καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς Χαμάς. Αὐτὰ ὅμως προϋποθέτουν τὴν ἀνατροπὴ ἄρδην τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Εἶναι ἕτοιμη ἡ Οὐάσιγκτον γιὰ παράμοια τομή;  (

Νταβός, ἀπουσία Ἀμερικῆς

Ἡ ἀπουσία τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ διακριτικὴ περιφρόνηση τῶν Ἀναδυομένων, ἦταν τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ τελευταίου Νταβός· οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδωσαν τὸν τόνο, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὰ αἰσιόδοξα μηνύματά της, ἐνῶ καὶ ὁ Δημήτριος Μεντβέντεφ ὡς Εὐρωπαῖος μίλησε κι ὄχι ὡς ἀναδυόμενος. Ἡ Οὐάσιγκον κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις διὰ τῆς σιωπῆς της, δηλαδὴ διὰ τὴς ἀπουσίας οἱασδήποτε προτάσεως γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική, ἐνῶ καὶ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἐμφανίσθηκε ἀμήχανος καὶ ἄβουλος, χωρὶς τὴν ὑποστήριξη τῆς προτάσεώς του γιὰ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς χώρας του στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ἀκόμη καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἦταν ἄλαλοι σχεδὸν καὶ χωρὶς προτάσεις, ὅταν στὰ προηγούμενα φόρουμ κυριαρχοῦσαν μὲ τὶς προβλέψεις τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἔτσι μοναδικὲς ἐλπίδες προσέφεραν στὸ ἀκροατήριο ἡ Γερμανίδα καγκελάριος κι ὁ Μάριο Ντράγκι, ὅτι διανοίγονται εὐοίωνες προοπτικές.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, καθὼς ἀργεῖ ἡ χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς· τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3439 δολλάρια καὶ 122,1520 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 113,22, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1656,75. Στὴν Σαγκάη οἱ ἀγορὲς σημείωσαν ἅλμα, λόγῳ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως καὶ παρὰ τὰ προβλήματα ἐκ τῆς αἰθαλομίχλης σὲ ὅλες τὶς μεγάλες πόλεις καὶ τὴν ἀνακοίνωση περιοριστικῶν μέτρων· στὸ Τόκυοπρωθυπουργὸς ἐξήγγειλε τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, μὲ ἐλλειμματικοὺς προϋπολογισμούς, παρὰ τὸ ὑψηλότερο δημόσιο χρέος παγκοσμίως· προέχει, κατὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία του, ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας καὶ στὰ πλαίσια αὐτὰ μεθοδεύεται ἡ ὑποτίμηση τοῦ γιέν, ὅπως συνέβη στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος. Στὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτων, ἡ Toyota ἐπανῆλθε στὴν πρώτη θέση τῶν πωλήσεων, μὲ 9,75 ἑκατομμύρια, ἔναντι, 9,3 τῆς GM καὶ 9,1 τῆς Volkswagen· οἱ πωλήσεις στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες συνέβαλε στὴ διαφορά.

Αἴγυπτος, ἔκρηκτικὸ μίγμα

Αἴγυτος ὁδηγεῖται σὲ ἐκρηκτικὸ μίγμα πολιτικῆς ἀναμετρήσεως, μὲ τὸν κόσμο στοὺς δρόμους πάλι καὶ τὴν κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης στὶς τρεῖς πόλεις τῆς διώρυγος τοῦ Σουέζ· ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ὁμολογεῖ, δηλαδὴ ἐμπράκτως, ὅτι ἀδυνατεῖ ἐπιβάλλειν τὴν τάξη καὶ προσφεύγει στὴ βοήθεια τοῦ στρατοῦ, τοῦ μοναδικοῦ ἀποδεκτοῦ θεσμοῦ τῆς μεγάλης ἀραβικῆς χώρας. Οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι ἐμφανίζονται ἀμήχανοι στοὺς δρόμους καὶ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀντιπαραθέσεως πρὸς τοὺς ἀντιπάλους τους· ἡ πορεία εἶναι ἄγνωστη, ἀλλὰ κι ἂν παραμείνει στὴν ἐξουσίαπρόεδρος, αὐτὴ θὰ εἶναι ἄλλης μορφῆς. Στὴ Συρία τὸ καθεστὼς ἀρνεῖται τὶς παραχωρήσεις, ἐνῶ τοῦ ἀσκεῖ κριτικὴ ἡ Μόσχα, γιὰ καθυστέρηση τῶν μεταρρυθμίσεων· ἡ ἐπιβίωσή του εἶναι προβληματικὴ πλέον, χωρὶς τὴν οὐσιαστικὴ ὑποστήριξη τοῦ Κρεμλίνου. Πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει.

Βραζιλία, 233 ὁλοκαύτωμα

Ἡ ἔκρηξη πυρκαϊᾶς σὲ νυκτερινὸ κέντρο στὴν πόλη Σάντα Μαρὶα τῆς Βραζιλίας προκάλεσε τὸν θάνατο 233, ἐνῶ 131 μεταφέρθηκαν στὰ νοσοκομεῖα· ἡ πυρκαϊὰ ἄρχισε στὴν πλαστικὴ μόνωση τῶν τοίχων ἀπὸ πυροτέχνημα καὶ μεταδόθηκε ἀστραπιαῖα στὴν κατάμεστη αἴθουσα. Οἱ ἔξοδοι κινδύνου ἦταν κλειστὲς ἢ δὲν ἄνοιξαν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ περισσότεροι νὰ ποδοπατηθοῦν στὴν προσπάθειά τους νὰ βγοῦν ἀπ’ τὴν μία καὶ μοναδικὴ ἔξοδο· ἡ πρόεδρος τῆς χώρας ἐπέστρεψε ἐσπευσμένα ἀπ’ τὸ Σαντιάγο τῆς Χιλῆς, ὅπου συμμετεῖχε στὴ διάσκεψη κορυφῆς Εὐρώπης καὶ Λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ κήρυξε τὴν χώρα σὲ τριήμερο πένθος. Ἡ μικρὴ πόλη τῶν 200000 θρηνεῖ τοὺς ἑκατοντάδες νέους της, ἐνῶ συνελήφθησαν ἤδη τρεῖς γιὰ τὰ ἐλλιπῆ μέτρα ἀσφαλείας στὸ κέντρο. Ἕνα τυχαῖο περιστατικὸ σκοτώνει πολλὲς ἑκατοντάδες ἀνθρώπους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.