Ἐπανεκκίνηση, ὁμολογία λάθους πολιτικῆς

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς ἀναλυτές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν κεκρακτῶν τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς· ἀναζητοῦν προσχήματα στὶς ὑποσημειώσεις καὶ στὶς διασυνδέσεις τους στὸ Χρηματιστήριο· ἡ στασιμότης του τῶν τελευταίων ἡμερῶν ὀφείλεται στὶς παρεμβάσεις τους. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἦταν σαφὴς στὶς διαβεβαιώσεις του, ὅτι τελειώνουν τὰ δύσκολα τὸ 2013 κι ἀπ’ τὸ 2014 ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη· οἱ ὁμολογίες τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὅτι ἔκαναν λάθος στὴν πολιτική τους στὴν Ἑλλάδα ἔχουν χαρακτῆρα ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας. Ὅποιος ὁμολογεῖ τὸ λάθος του λογοδοτεῖ κι ὑφίσταται τὶς συνέπειες, ἑπομένως τὸ ΔΝΤ ἐπιστρέφει στοὺς Ἕλληνες τὰ χρήματα. Αὐτὴ εἶναι ἀπαίτηση τουλάχιστον τῶν μὴ κυβερνητικῶν συνομιλητῶν του, διότι ἄλλο εἶναι οἱ ἐπίσημοι. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι φληναφήματα.

Κατάρ, προώθηση ἐπενδύσεων

Ἡ προώθηση τῶν ἐπενδύσεων τοῦ πλουσίου ἐμιράτου στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὶς συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀποδίδει καρπούς· τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἑλληνικὰ ἀκίνητα, ὅπως ὁ Ἀστέρας τῆς Βουλιαγμένης, συζητήθηκαν καὶ ἐξειδικεύθηκαν ἀπ’ τοὺς ἁρμοδίους. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα, μετὰ τὴν τριετία τῆς πλήρους ἀπαξιώσεώς μας· οἱ πρῶτες ἐξετάσεις ἀποδίδουν, διότι ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ θεωρεῖται ἐγγύηση, ὅταν ἔχει ἐπιτύχει τόσα τὸ ἑξάμηνο τῆς πρωθυπουργίας του. Ἡ τυχαία συνάντηση μὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ θεωρεῖται ὡς πρώτη γνωριμία, ἐνῶ στὶς 5 Μαρτίου στὴν Ἄγκυρα θὰ συνεδριάσει τὸ Συμβούλιο Συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν· τὸ αἴτημα γιὰ ἀπόσυρση τῆς τροπολογίας γιὰ τοὺς ἰμάμηδες ἦταν ἀναμενόμενη, ὅπως καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων στὴν Πόλη. Προσγειωμένος ἐμφανίσθηκε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, σὲ σύγκριση μὲ παλαιότερες δηλώσεις του.

Ἀγροτικὰ καὶ συγκοινωνίες

Οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ἐπεκτάθηκαν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, μὲ κέντρο τους τὴν Θεσσαλία, ἂν κι ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀποκλείσει τὶς ἐθνικὲς ὁδούς· στὴν πρωτεύουσα τὰ λεωφορεῖα ἐπιστρέφουν σήμερα στοὺς δρόμους κι ὁμαλοποιοῦνται οἱ συγκοινωνίες, ἀλλὰ ἔχουμε ἀπεργίες αὔριο στὴ ΔΕΗ, στὸν ΟΣΕ, Προαστιακό, λεωφορεῖα. Τὸ ἀπεργιακὸ κύμα διευρύνεται, ἀλλὰ σὲ χαμηλότερο τόνο, σὲ σύγκριση μὲ τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου· ἡ στάση τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι διακριτικὴ καὶ περισσότερο τῆς ἀξιωματικῆς, διότι ἡ κοινὴ γνώμη δὲν δέχεται τὴν ὄξυνση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, παρὰ τὴν προβολή τους ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Σήμερα τὸ βράδυ ὁ πρωθυπουργὸς καλεῖται νὰ χειρισθεῖ τὰ προβλήματα τῶν ἀγροτῶν, καθὼς οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί, ὄχι μόνο δὲν πείθουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐμφανίζονται ὅτι τὰ γνωρίζουν σὲ βάθος· εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἀγρότες εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ πλήρως τὴν τριετία, κι ἀναζητοῦν ὅλο καὶ περισσότεροι οἰκονομικὸ καταφύγιο στὰ χωριά τους.

Ἔλεγχος ἀπὸ πρωθυπουργὸ

Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας τοῦ πρωθυπουργοῦ, στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν ἄντληση τῶν κονδυλίων ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, εἶναι ἕνα, ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος καὶ ἡ συστηματικὴ παρακολούθηση τοῦ ἔργου τῶν ὑπουργῶν· τὸ Σύνταγμά μας εἶναι πρωθυπουργικοκεντρικό, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση τῶν παρεμβάσεων στοὺς ὑπουργούς. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συζήτησε μᾶλλον μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ γιὰ τὶς δικές του ἐμπειρίες κι αὐτὸς τοῦ ἐξομολογήθηκε τὶς ἀδυναμίες του· εἶχε ἀφήσει χαλαρὰ τὰ ἠνία στοὺς κορυφαίους ὑπουργούς του κι αὐτοί, ὄχι μόνο τὰ ἔκαναν θάλασσα, ἀλλὰ τὸν ὑπονόμευσαν ἐπίσης· εἶναι γνωστὲς οἱ ὑπόγειες διαδρομὲς πολλῶν ὑπουργῶν καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν φιλοδοξιῶν τους ἀπ’ τοὺς ἐπιτήδειους ἐξωθεσμικοὺς παράγοντες…

Ἀλληλεγγύη τῶν δελφινιῶν

Τὸ Κέντρο Θαλασσίων Ἐρευνῶν τῆς Νοτίου Κορέας κατέγραψε τὴν σπάνια περίπτωση τῆς προσπαθείας διασώσεως ἑνὸς ἑτοιμοθανάτου δελφινιοῦ ἀπ’ ἄλλα· στὸ βίντεο φαίνεται καθαρὰ ἡ προσπάθεια πέντε δελφινιῶν νὰ σώσουν τὸ ἑτοιμοθάνατο, κρατώντας το στὴν ἐπιφάνεια καὶ βοηθώντας το στὴν ἀναπνοή του. Πέντε δελφίνια ἔχουν κάνει πλέγμα μὲ τὸ σῶμα τους καὶ τὸ κρατοῦν στὴν ἐπιφάνεια, ἐνῶ ἕνα ἔχει πάρει θέση ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω του· ἡ ἐπιχείρηση διαρκεῖ πολλὴ ὥρα καὶ μόνο ὅταν ἀκινητοποιεῖται ἐντελῶς τὸ ἄρρωστο δελφίνι τὰ ἄλλα χαλαρώνουν τὶς προσπάθειές τους καὶ στὸ τέλος τὸ ἀφήνουν κάνοντας σὲ ἁπαλοὺς ρυθμοὺς διαδρομὲς γύρω του, σὰν νὰ θρηνοῦν τὸν σύντροφό τους. Ἡ ἀλληλεγγύη ὑπάρχει καὶ στὰ ζῶα.

Μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν

συκοφάντης Μενεκλείδας ἐπεχείρησε ἀμαυρῶσαι τὴν δόξα τῶν Ἐπαμεινώνδα καὶ Πελοπίδα, μὲ τὴν ἀπόδοση τιμῆς στὴν πρὶν ἀπ’ τὴν νίκη τῶν Λεύκτρων ἱππομαχία τῶν Πλαταιῶν · ὁ Πελοπίδας τοῦ ἄσκησε γραφὴ παρανόμων, μήνυση γιὰ παρανομία. «Τὸν δὲ Μενεκλείδα βάσκανον καὶ πονηρὸν ἐξελέγχων καὶ τοὺς Θηβαίους ἐρωτῶν»· στὴ δίκη ἀποκάλεσε τὸν Μενεκλείδα κακοήθη καὶ πονηρὸ καὶ τοὺς Θηβαίους ρωτοῦσε. «Εἰ μηδὲν αὐτοῖς καλὸν πέπρακται»· ἐὰν ἔκανε κάτι καλὸ γι’ αὐτους. «Ὃ μὴ Μενεκλείδας ζημιῶσαι χρήμασιν»· ὁ Μενεκλείδας λοιπὸν καταδικάσθηκε σὲ χρηματικὸ πρόστιμο. «Ἃ μὴ δυνάμενος ἐκτῖσαι διὰ πλῆθος»· τὰ ὁποῖα ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ τὰ ἐξοφλήσει, γιατὶ ἦταν μεγάλο. «Ὕστερον ἐπεχείρησε κινῆσαι καὶ μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν»· ἐπειτὰ ἐπιχείρησε ὀργανῶσαι συνωμοσία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος. «Ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τινὰ καὶ τοῦ βίου ἀποθεώρησιν»· αὐτὰ λοιπὸν συμβαίνουν στὴν θεώρηση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Εὔκολα γίνονται ἄνευ ἠθικῶν ἀξιῶν.

Ἡ Εὐρωλατινικὴ διάσκεψη

Στὸ Σαντιάγκο τῆς Χιλῆς πραγματοποιήθηκε ἡ Εὐρωλατινικὴ διάσκεψη κορυφῆς, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἡγετῶν 34 χωρῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς· Χέρμαν φὸν Ρουπάι καὶ Μανουὲλ Μπαρόζο, Ἀγκέλα Μέρκελ, Μαριάνο Ραχόι, Χοσὲ Κοέλιο ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ σχεδὸν ὅλοι οἱ πρόεδροι τῆς λατινόφωνης Ἀμερικῆς. Ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς περιοχῆς, καθὼς ἀπὸ καιρὸ πλέον ἔχει ἀντικαταστήσει τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ χάρις στὴ Βραζιλία συμμετέχουν στοὺς ΒΡΙΚΣ κι ὅλοι μαζὶ στοὺς Ἀναδυομένους· οἱ οἰκονομίες τῶν δύο περιοχῶν εἶναι συμπληρωματικές, καθὼς τροφοδοτοῦν τὴν Εὐρώπη μὲ μεγάλο μέρος τῶν ἀναγκῶν της σὲ πρῶτες ὗλες, ἀλλὰ καὶ σὲ βιομηχανικὰ προϊόντα, ἐνῶ ὅλες οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς βιομηχανίες ἔχουν φτιάξει ἐργοστάσια σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Οἱ σχέσεις τους εἶναι ἰσότιμες πλέον καὶ δὲν ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς παλαιοτέρας ἀποικιακῆς ἐξαρτήσεως· σὲ πολλὰ προϊόντα ἔχουν ἀνταγωνιστικὴ παραγωγή.

Ὀμπάμα πρὸς Ἱσπανόφωνους

Στὸν ἱσπανόφωνο κόσμο στρέφει τὴν προσοχή του ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐκτὸς ἀπ’ τοὺς Νέγρους τοὺς ὁποίους θεωρεῖ δικούς του, γιὰ ὑποστήριξη στὴν νέα του θητεία· ἤδη στὴν ὁρκωμοσία πρωτοστάτησαν ἱσπανόφωνοι ἠθοποιοί, ἐνῶ ἐλπίζει ὅτι θὰ προσελκύσει καὶ τὰ λαϊκὰ στρώματα, μὲ τὴν πολιτική του γιὰ περιορισμὸ τῆς ὁπλοκατοχῆς καὶ φορολογία τῶν μεγάλων εἰσοδημάτων. Ὁ πρόεδρος ἔχει ὁρκισθεῖ, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχει ἐξαγγείλει τὴν οἰκονομική του πολιτικὴ γιὰ τὴν τετραετία, ὅταν τὰ προβλήματα εἶναι τεράστια καὶ ὁ χρόνος πιέζει ἀφάνταστα· μοναδική του «ἐπιτυχία», ἡ παράταση μέχρι τὸν Μάϊο γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ἐνῶ ὅλοι ἀναμένουν τὶς κατευθύνσεις τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν δημοσιονομικὴ καὶ νομισματικὴ πολιτική. Ἡ ἀντίθεση τῶν τραπεζιτῶν σὲ ὅποια παρέμβαση εἶναι δεδομένη, ἐνῶ οἱ Ἀναδυόμενοι, μὲ πρώτη τὴν Κίνα, πιέζουν γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, διαφορετικὰ παρακάμπτουν τὸ δολλάριο. Ἔχουν ἀρχίσει ἤδη τὴν προεργασία τους.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Οἱ σταθεροποιητικὲς τάσεις συνεχίσθηκαν στὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀνόδου στὴ Σαγκάη, γιὰ δεύτερη μέρα καὶ στὴ Μόσχα χθές, καθὼς δὲν διαφαίνονται προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς· τὸ εὐρὼ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,3431 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε κάπως στὰ 121,500 γιέν, ὅπως ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1660,50, ἐνῶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 113,42. Ἡ ἐξαγγελία ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸν Ἰάπωνα πρωθυπουργὸ δὲν εἶχε τὴν ἀναμενόμενη ἀπήχηση καὶ οἱ ἀγορὲς γιὲν αὐξήθηκαν, ἐνῶ ἀνέμεναν τὸ ἀντίθετο· ἐλπίδες στὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἐναποτίθενται μὲ τὴν διάθεση εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τῆς διαφορᾶς γιὰ τὰ διαμφισβητούμενα κι ἀπ’ τὴν Κίνα νησιά, ὁπότε εὐνοοῦνται οἱ οἰκονομικές τους συναλλαγές. Στὴν Εὐρώπη συνεχίσθηκε ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ὁμόλογα τῶν νοτίων χωρῶν, καθὼς στὰ ἰταλικὰ ἔπεσε στὸ 1,80% γιὰ τὰ δεκαετῆ, μὲ τὴν ἄντληση τεσσάρων δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Ρώμη. Ἀλλάζει πλέον τὸ κλίμα.

Πυρπόληση ἱερῶν βιβλίων

Οἱ κυβερνητικὲς καὶ γαλλικὲς δυνάμεις ἀνακατέλαβαν τὸ Τομπουκτοῦ στὸ βόρειο Μαλί, ἀλλὰ βρέθηκαν μπροστὰ στὴν πυρπόληση τῶν ἱερῶν βιβλίων τῆς παλαιᾶς βιβλιοθήκης· οἱ Ἰσλαμιστὲς δείχνουν ὅτι εἶναι ἱερόσυλοι, ἀπέναντι στὰ μνημεῖα τῆς ἱστορικῆς πρωτευούσης τῆς μεγάλης αὐτοκρατορίας πρὸ μερικῶν αἰώνων. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ περιπτώσεις στὴν ἰσλαμικὴ ἱστορία πυρπολήσεως ἱερῶν βιβλίων· πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἄλλα εἶναι τὰ κίνητρα τῶν ἀνταρτῶν κι ὄχι θρησκευτικά, διότι καὶ οἱ Ταλιμπὰν εἶχαν καταστρέψει τὰ ἀγάλματα τοῦ Βούδα κι ὄχι ἰσλαμικὰ ἱερά. Πάντως ἀπομένει πρὸς ἀπελευθέρωση μόνο ἡ πόλη Κιντάλ, ἐνῶ οἱ Γάλλοι καταστρώνουν σχέδια γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἰσλαμιστῶν ἀπ’ τὰ κρησφύγετά τους στὴν Σαχάρα· θεωρεῖται τὸ πιὸ δύσκολο μέρος τῆς ἐκστρατείας, παρὰ τὴν ἄφιξη ἐνισχύσεων ἀπὸ ἀφρικανικὲς χῶρες σὲ σημαντικὸ βαθμό.

Αἴγυπτος, ἀνάδειξη στρατοῦ

Στὴν ἀνάδειξη τοῦ στρατοῦ ὡς ρυθμιστικοῦ παράγοντος ὁδηγοῦν οἱ συνεχιζόμενες συγκρούσεις καὶ οἱ νεκροὶ στοὺς δρόμους τῶν πόλεων τῆς Αἰγύπτου· ὁ κόσμος δὲν σέβεται τὸν στρατιωτικὸ νόμο καὶ πολλοὶ κυκλοφόρησαν καὶ συγκρούσθηκαν μὲ τὴν ἀστυνομία. Ὁ ἀρχηγὸς Ἐνόπλων Δυνάμεων κάλεσε τὶς πολιτικὲς δυνάμεις σὲ διάλογο, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, κι ἄφησε ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο ἄλλων ἐξελίξεων· ἡ ἀντιπολίτευση δέχθηκε στὴν ἀρχή, ἀλλὰ ἀπέρριψε στὴ συνέχεια, τὴν ἔκκληση τοῦ προέδρου γιὰ συνομιλίες καὶ ζητάει τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες. Δύο χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως ἡ μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα βρίσκεται στὸ ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖο· ὁ Μωχάμεντ Μόρσι ἔχει ἀπογοητεύσει τὸν αἰγυπτιακὸ λαό, ὅπως παραδέχονται ὅλοι σχεδὸν οἱ παρατηρητές, ἐνῶ καὶ τὸ κίνημα τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων ἔχει ἀποδυναμωθεῖ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.